Trenger du en ansvarlig utførende i Kristiansund?

Skal du i gang med et stort byggeprosjekt og trenger en ansvarlig utførende i Kristiansund? Legg ut jobben på Mittanbud og få tilbud fra flere som kan stille som ansvarlig utførende på ditt prosjekt.

  • Legg ut jobben helt kostnadsfritt
  • Motta uforpliktende tilbud fra bedrifter
  • Velg det tilbudet som passer deg best

Få tilbud fra kvalitetssikrede bedrifter

Trenger du en ansvarlig utførende i Kristiansund?

Skal du i gang med et stort byggeprosjekt og trenger en ansvarlig utførende i Kristiansund? Legg ut jobben på Mittanbud og få tilbud fra flere som kan stille som ansvarlig utførende på ditt prosjekt.

  • Legg ut jobben helt kostnadsfritt
  • Motta uforpliktende tilbud fra bedrifter
  • Velg det tilbudet som passer deg best
Ansvarlig utførende jobber i Kristiansund på Mittanbud

Totalrenovering av naust på Grip

6516KRISTIANSUND N

Vi har et naust utpå Grip fiskevær som trenger totalrenovering. Vi ønsker å komme i kontakt med et firma som kan være ansvarlig både for planlegging og utføring av dette arbeidet inkludert eventuelle søknader for å samsvare med aktuelle lover og krav. Vi ønsker å bruke 2023 til nødvendig planlegging og søknadsarbeid, mens utførelse av jobben blir i 2024. Avhengig av pris og omfang kan det være aktuelt å dele opp arbeidet i flere steg. Mer detaljer om fremtidige planer og bilder kan fås ved direkte kontakt. Det er ønskelig at det ved henvendelse oppgis om: 1) Dere kan bistå med søknadsprosess (om påkrevd) 2) Dere kan bistå med forslag til gode løsninger/utforming innvendig og delvis utvendig 3) Har erfaring med tilsvarende arbeid før

Doffin - Aure Garderobetilbygg rørleggerarbeid

6509KRISTIANSUND N

Det skal bygges et nytt tilbygg til Aure kommune avd. drift og vedlikehold. Tilbygget er ca 80m2. I den sammenheng er det behov for rørleggerarbeid på bygget. Se vedlagte dokumenter for mer informasjon.

Bruksendring fra fritidsbolig til herålsbolig

6512KRISTIANSUND N

Trenger fagfolk bytte bruksendring fra fritidsbolig til herålsbolig. Hytta ligger på Frei mot Harpskaret.

Doffin - KK - Konsul Johnsens gt. 29 DPS rådgivere ARK, RIBr, RIB, RIE, mfl.

6509KRISTIANSUND N

Konsul Johnsens gt. 29 skal bygges om fra kontorer til 5 stk. omsorgsboliger og personalrom, boligen skal organiseres som et borettslag.

Doffin - KK Totalentreprise Fasaderehabilitering Kong Olav V gt. 1

6509KRISTIANSUND N

Festiviteten i Kong Olav V gt. 1 er et kulturhus oppført ca. 1910 og er listeført hos Riksantikvaren. Bygget er oppført i «spare betong» hvor fasadene er forblendet med naturstein med mørtelfuger mellom steinene. Deter betydelige lekkasjer gjennom ytterveggen grunnet store sprekker i fugene.Fasaden har et brutto areal på ca. 222m2. det skal i tillegg utføres sammeoperasjon på en del av tilstøtende fasader sør og nord fra hjørnet påvestfasaden hver ca.22m2. Til sammen brutto ca. 266m2.  

Doffin - KK - Entreprise - Atlanten Stadion - Kunststoffdekke

6509KRISTIANSUND N

Prosjektet omfatter i hovedsak alle arbeider i tilknytning til: Komplett kunststoffdekke Anlegg for tekniske øvelser