Trenger du en ansvarlig utførende i Selbu?

Skal du i gang med et stort byggeprosjekt og trenger en ansvarlig utførende i Selbu? Legg ut jobben på Mittanbud og få tilbud fra flere som kan stille som ansvarlig utførende på ditt prosjekt.

  • Legg ut jobben helt kostnadsfritt
  • Motta uforpliktende tilbud fra bedrifter
  • Velg det tilbudet som passer deg best

Få tilbud fra kvalitetssikrede bedrifter

Trenger du en ansvarlig utførende i Selbu?

Skal du i gang med et stort byggeprosjekt og trenger en ansvarlig utførende i Selbu? Legg ut jobben på Mittanbud og få tilbud fra flere som kan stille som ansvarlig utførende på ditt prosjekt.

  • Legg ut jobben helt kostnadsfritt
  • Motta uforpliktende tilbud fra bedrifter
  • Velg det tilbudet som passer deg best
Ansvarlig utførende jobber i Selbu på Mittanbud

Doffin - Gang- og sykkelveg langs Bellvegen

7580SELBU

Entreprisen omhandler bygging av 250 meter gang- og sykkelveg langs kommunal veg Bellvegen i Selbu. I prosjektet inngå også gatelys, rekkverk, støttemurer og tiltak i forhold til overvann. Planlagt oppstart i slutten av 2023 med ferdigstillelse våren 2024.

Doffin - Nestatunet

7580SELBU

Ombygging av ca 2200 m2 sykehjem til 17 heldøgnsbemannet leiligheter, inkl fellesareal. Full rehab av 2 etg. og noe arbeider i sokkel. Rehab av fasade og vindusskifte.

Doffin - Selbu Sykehjem

7580SELBU

Bygging av nytt sykehjem. Søppelsug I tillegg til selve sykehjemmet skal det prises en opsjon på levering av søppel sug. Vedlagt som pdf. en enkel beskrivelse og skisse. Detaljprosjektering vil være total entreprenørs ansvar.