Trenger du en ansvarlig utførende i Sogndal?

Skal du i gang med et stort byggeprosjekt og trenger en ansvarlig utførende i Sogndal? Legg ut jobben på Mittanbud og få tilbud fra flere som kan stille som ansvarlig utførende på ditt prosjekt.

  • Legg ut jobben helt kostnadsfritt
  • Motta uforpliktende tilbud fra bedrifter
  • Velg det tilbudet som passer deg best

Få tilbud fra kvalitetssikrede bedrifter

Trenger du en ansvarlig utførende i Sogndal?

Skal du i gang med et stort byggeprosjekt og trenger en ansvarlig utførende i Sogndal? Legg ut jobben på Mittanbud og få tilbud fra flere som kan stille som ansvarlig utførende på ditt prosjekt.

  • Legg ut jobben helt kostnadsfritt
  • Motta uforpliktende tilbud fra bedrifter
  • Velg det tilbudet som passer deg best
Ansvarlig utførende jobber i Sogndal på Mittanbud

Doffin - Fylkeshuset, ombygging / tilbygg Firdasalen

6863LEIKANGER

Fylkeshuset og Firdasalen vart bygd tidleg på 1990-talet i Leikanger kommune. Prosjektet omfattar/avgrensar seg til tilbygg og innvendige ombyggingsarbeid ved Fidasalen. Prosjektet er hovedentreprise, men tiltakshavar forbeheld seg retten til før kontrahering alternativt å kunne gjennomføre prosjektet som generalentreprise.

Doffin - Pris og designkonkurranse, Sogndal vgs avd. Kaupanger og Vitensenter i Sogn og Fjordane

6863LEIKANGER

Utbygging av Sogndal vidaregåande skule avd. Kaupanger. Samme bygg skal inneholde en utleiedel med Vitensenter i Sogn og Fjordane. Prosjektet vil bli organisert som en totalentreprise med samspill i to ulike faser.

Doffin - Ombygging Høyanger tannklinikk og Høyanger vidaregåande skule

6863LEIKANGER

Ombyggingsarbeida ved Høyanger vidaregåande skule (HVS) omfattar tiltak i to separate deler av skuleanlegget. Det mest omfattande tiltaket gjeld ombygging og utviding av Høyanger tannklinikk. Denne ligg i eigen fløy i skuleanlegget. Utvidinga av tannklinikken går inn i undervisningsarealet til skulen, og det fører til ein del ombyggingsarbeid i naturfagseksjonen. Samla netto areal for ombyggingsarbeida er 360 m2. Det skal også byggjast nytt auditorium i skuleanlegget – 81 m2. All ombygging skjer innafor eksisterande bygningsmasse, og på 1. etasjenivå med god tilkomst. Kostnadskalkyle for bygningsmessig ombygging er kr 9 mill inkl. mva. Spesialinnreiing og utstyr for tannklinikken er ikkje med i denne kostnaden. Tilbodsynfaring: 15.01.2019, kl. 10.00, Høyanger vidaregåande skule