Behov for en arkitekt i Aukra?

Trenger du en arkitekt for å tegne opp og planlegge et byggeprosjekt du vil ha gjort? På Mittanbud vil dyktige arkitekter i Aukra konkurrere om ditt oppdrag!

  • Legg ut jobben helt kostnadsfritt
  • Motta uforpliktende tilbud fra bedrifter
  • Velg det tilbudet som passer deg best

Få tilbud fra kvalitetssikrede bedrifter

Behov for en arkitekt i Aukra?

Trenger du en arkitekt for å tegne opp og planlegge et byggeprosjekt du vil ha gjort? På Mittanbud vil dyktige arkitekter i Aukra konkurrere om ditt oppdrag!

  • Legg ut jobben helt kostnadsfritt
  • Motta uforpliktende tilbud fra bedrifter
  • Velg det tilbudet som passer deg best
Siste arkitekt-jobber i Aukra

Doffin -OBS! NB! Tittlen er lang og over flere se beskrivelse!!!!

6480AUKRA

NB! Tittlen er lang og over flere linjer så gjør dette om til en bedre tittel og slett dette ----- Tittlen var ---- Omsorgsbase og utleieleiligheter på Mevold. Prekvalifisering til pris- og designkonkurranse med påfølgende samspill. ------------------------------------------------------- Oppføring av et bygg på totalt 380 m2 BTA som rommer fire enkle kommunale utleieleiligheter og en enhet med to kontor + sambruksrom. Anslått prosjektkostnad inkl. MVA: kr 13,5 mill. NOK. Prosjektkostnaden omfatter kostnader utover entreprisekostnaden for bygget. (Inkluderer også tomtekjøp, byggherreadministrasjon, marginer og reserver m.m) Denne kunngjøringen gjelder prekvalifisering av deltakere til konkurransen. Det vil bli lagt opp til en samspillsfase i tidsrommet 1/5 til 30/6 i 2017. Bygget skal føres opp på byggefeltet Mevold i Julsundet i Aukra kommune. Tomtene er på til sammen 2248 m2. Prosjektet skal ferdigstilles innen 01.10.2018. Oppdragsgiver tar forbehold om endelig godkjenning av prosjektet etter at tilbud er innhentet. Fremdriftsplan: Tilbudsfrist prekvalifisering 16.01.2017 Tildeling av oppdrag 30.01.2017 Utsendelse av konkurransegrunnlag 03.02.2017 Tilbudsfrist 07.04.2017 Kontrahering 02.05.2017 Samspillperiode 15.05.2017-15.07.2017 Byggekontrakt 15.08.2017 Planlagt byggestart sept.2017

Regulering av småbåthavn

6480AUKRA

Trenger et fagkyndig firma til å lage en reguleringsplan for Horrem og Ny Jord Småbåtlag. Reguleringen må på plass før naust og klubbhus kan bygges. Ønsker et uforpliktende tilbud, befaring kan ordnes på kort varsel.