Behov for en arkitekt i Oppdal?

Trenger du en arkitekt for å tegne opp og planlegge et byggeprosjekt du vil ha gjort? På Mittanbud vil dyktige arkitekter i Oppdal konkurrere om ditt oppdrag!

  • Legg ut jobben helt kostnadsfritt
  • Motta uforpliktende tilbud fra bedrifter
  • Velg det tilbudet som passer deg best

Få tilbud fra kvalitetssikrede bedrifter

Behov for en arkitekt i Oppdal?

Trenger du en arkitekt for å tegne opp og planlegge et byggeprosjekt du vil ha gjort? På Mittanbud vil dyktige arkitekter i Oppdal konkurrere om ditt oppdrag!

  • Legg ut jobben helt kostnadsfritt
  • Motta uforpliktende tilbud fra bedrifter
  • Velg det tilbudet som passer deg best
Siste arkitekt-jobber i Oppdal

Bygge ut hytte

7340OPPDAL

Bygge ut hytta med frostfri kjeller, bad og toalett over kjelleren. Ca 15 m2 Også ev flytte vegg utover 1 meter, dvs gjøre hytta bredere. Inkluderer forlengelse av tak og betongflate.

Tilbygg til fritidsbolig. Oppdal

7340OPPDAL

Tegning av tilbygg til fritidsbolig: Eksisterende inngangsparti med saltak skal forlenges med ca 1 meter, og bygges om til et lukket vindfang/gang (innerom). Ca 6-7 m2. Dette blir et tilbygg til ny hytte i bindingsverk fra 2019. Tilbygg i tilsvarende stil som hytta forøvrig, inne og ute, med noe som bryter litt av fasaden, f.eks skifer rundt ytterdør e.l. Det tenkes utvidelse av støptplate under tilbygget.

reguleringsplan - Oppdal

7340OPPDAL

Jeg restaurerer og deler en gammel 1906-kolonialbutikk i Oppdal. Mye av prosessen jeg har allerede gjort, også komunne er jevnlig med, og positivt om det. Men etter en siste pratt besluttet vi trenger en reguleringsplan, for å unngå mange applikasjoner for mange involverte emner. vennligst kontakt meg for mer informasjon, vedlagt situasjonskartet og delene.

arkitekt i forbindelse med påbygg og ombygging. og evt tilbud på jobben

7340OPPDAL

jeg trenger hjelp til å å få tegnet et påbygg og ombygging av andre etasje på mitt gamle hus fra 1940. skal bygge på ca 48-60 kvm. 1.etasje skal inneholde entre, med trapp til andre etg, vaskerom og bad. Jeg vet ca hvordan jeg vil ha det. I 2.etg skal det utvides fra 2 soverom til 3 +arbeidsrom/gjesterom og ei lita loftsstue. det er et lite bad der, som ikke skal gjøres noe med i første omgang, da det vil bli tilhørende ene soverommet.

Støyutredning

7342LØNSET

Ønsker tilbud på støyutredning. Oppdraget består i å beregne støynivå på eksisterende bygg. Prosjektere eventuell skjerming av uteområde og tiltak for å redusere støy innadørs. Tegninger og mer info blir sendt.

Doffin - Arkitekt og Rådgivningstjenester for forprosjekt Demensbolig Oppdal kommune

7340OPPDAL

Oppdal kommune har vedtatt å bygge en bolig for demente med 16 boenheter og fellesareal, samt administrasjonsfløy for ansatte på bygget. Det er i utgangspunktet tenkt å gjennomføre dette som totalentreprise, men det må tas høyde for at det kan bli politisk vedtak om en annen form for entreprise. Prosjektet er planlagt ferdigstilt årsskiftet 2017-2018. I den forbindelse ønsker vi tilbud på arkitekt- og rådgivningstjenester for prosjektet.