Bygge ferdighus eller ferdighytte på Ås?

Trenger du hjelp med å få satt opp et ferdighus eller en ferdighytte på Ås? På Mittanbud finner du entreprenører som kan hjelpe helt fra grunnarbeid til du kan flytte inn!

  • Legg ut jobben helt kostnadsfritt
  • Motta uforpliktende tilbud fra bedrifter
  • Velg det tilbudet som passer deg best

Få tilbud fra kvalitetssikrede bedrifter

Bygge ferdighus eller ferdighytte på Ås?

Trenger du hjelp med å få satt opp et ferdighus eller en ferdighytte på Ås? På Mittanbud finner du entreprenører som kan hjelpe helt fra grunnarbeid til du kan flytte inn!

  • Legg ut jobben helt kostnadsfritt
  • Motta uforpliktende tilbud fra bedrifter
  • Velg det tilbudet som passer deg best
Siste jobber innen ferdighytte eller ferdighus på Ås

Montering av drivhus

1407VINTERBRO

Montering av drivhus-flatpakket type Qube 9,9m.

Tilbud på ferdig hus

1407VINTERBRO

Tilbud på 150-170 kvm hus med 20-30 kvm utleie mulighet inkludert.

Bygge ny hytte ved Bunnefjorden

1407VINTERBRO

Vi ønsker å bygge en ny hytte ihht vedlagt rammetillatelse for eiendommen Nebbaveien 135. Vi ønsker også forslag til alternative hytter som kan omsøkes, f eks prefabrikerte modulhytter, byggesett etc. Se denne linken: http://www.finn.no/finn/realestate/leisure/sale/object?finnkode=43721193&WT.synd_type=agent Selve hytta kan ha bruksareal (BRA) på 75 m2 og annekset kan ha bruksareal (BRA) på 30 m2.

Blikkenslager

1407VINTERBRO

BLIKKENSLAGER Oversikt over arbeid og materiell som blikkenslager skal ta hensyn til i sitt tilbud Byggenr. : 2012121 Tiltakshaver : Andreas og Hilde Skar Eline Skar, Christian Berg Postdamveien 11 E 1164 OSLO Byggeadresse : Eikelibuen 12A, 1407 VINTERBRO G.nr./B.nr. : 109 , 145 Dato: Forespørselen gjelder: Tyrolerhus type Jotunheim kjedet 2- mannsbolig og frittliggende garasje i henhold til • Plan- snitt – tegning HUS sist datert 10.12.12 • Tegning av frittliggende garasje datert 10.12.12 ***************’ • Takrenner og nedløp med tilhørende beslag til hus og frittliggende garasje. • Vannbrettbeslag til dører og vinduer i trevegger. • Beslag under ytterdører og vinduer med 209 høyde. • Levering/montering av takhatter for kjøkkenvifte, ventilasjon/soil. • Pipebeslag m/krave mot takstein. • Evt. overgangsbeslag som naturlig bør leveres i h.h.t. vedlagte tegninger. Opprydding etter egne arbeider skal inkluderes. Arbeidet skal utføres etter god håndverks-messig standard og gjeldende regler. Eventuelle spørsmål rettes til byggherre på telefon 920 11 648 eller til Tyrolerhus AS på tlf. 33 48 30 10. Tilbudet sendes til: Andreas og Hilde Skar Postdamveien 11 E 1164 OSLO Vi imøteser et snarlig svar og senest innen 14 dager. Vedlegg: Plan- og fasadetegninger.

Bygge hus

1407VINTERBRO

TØMRERARBEIDER OVERSIKT OVER ARBEID OG MATERIELL SOM TØMRER/BYGGMESTER SKAL TA HENSYN TIL I SITT TILBUD. Byggenr. : 2012121 Tiltakshaver : Andreas og Hilde Skar Eline Skar, Christian Berg Postdamveien 11 E, 1164 OSLO Adresse : Eikelibuen 12A, 1407 VINTERBRO G.nr./B.nr. : 109 , 145 Dato: Tyrolerhus type Jotunheim kjedet 2- mannsbolig og frittliggende garasje i henhold til • Plan- snitt – tegning HUS sist datert 10.12.12 • Tegning av frittliggende garasje datert 10.12.12 • Plassering fremgår av vedlagte situasjonskart. • Gulv hovedetasje hus og frittliggende garasje er lag på kote 38,0 m.o.h. • Leveransen fra Tyrolerhus AS, er i henhold til ovennevnte tegninger og Byggesettbeskrivelse for hus datert 15.08.12 og leveransebeskrivelse for frittliggende garasje datert 12.12.12 Tiltaket skal bygges i henhold til TEK10 1. Tømrer/snekkerarbeider på ovennevnte hus og garasje i henhold til ovennevnte tegninger og beskrivelser. OBS! Tiltakshaver vurderer å bygge kjeller under hele huset altså under garasje og inngangspartiet. Det vil bli 2 store rom som skal benyttes til bodplass. Vi ber om at tømrer oppgir hvilke merkostnader en slik endring i forhold til tegning vil medføre. For snekkers del vil det være montering av trebjelkelag over denne delen, se pkt. 8.2 i Byggesettbeskrivelsen. Vegger vil utføres i mur. 2. På yttervegger med fasadeplater skal snekker montere disse, mens puss av platene skal utføres av murer eller maler. 3. Ansvar for samordning med murer når det gjelder puss av fasadeplater. 4. Når det gjelder arbeider på våtrom henviser vi til veiledning til TEK 10 § 13-20. Rørlegger, murer, elektriker og snekker må samarbeide om utførelsen på våtrommet. Det er SNEKKER som vil ha det overordnede ansvaret for samordningen mens rørlegger vil ha prosjekteringsansvaret. 5. Montering av kjøkken og baderomsmøbler. 6. Montering av sentralstøvsuger og ventilasjonsanlegg m/varmegjenvinning samt montering av kanaler fra kjøkkenventilator. Montering av takhatter for kjøkkenvifte, ventilasjon/soil er beregnet utført av blikkenslager, men gjennomføring m/kasse utføres av tømrer. 7. Måltaking og montering av trapp(er) utføres normalt av trappeleverandør og er inkludert i Byggesettprisen. Der hvor trappeleverandør ikke har lokale montører må snekkeren ta mål og montere trappen. Tyrolerhus gir da et prisavslag på trappen tilsvarende det beløp som er lagt inn for måltaking og montering. 8. Ansvar for mottak, mengdekontroll, bevaring og tildekking av materialer. Vi henviser i den forbindelse til vedlagte ”huskeliste” utarbeidet av Tyrolerhus kalt: ”Levering – Mottakskontroll – Lagring”. 9. Ansvar for kran til montasje av dragere og takverk. 10. Ansvar for avfukting av bygget. 11. Nødvendig hulltaging i trekonstruksjoner for VVS, elektro- og ventilasjon er snekkers ansvar. 12. Levering og montering av røykvarslere og brannslukningsapparat. 13. Ved takterrasser på bjelkelag: Ansvar for leveranse av membran og trykkfast isolasjon m/fall 14. Opprydding etter egne arbeider. 15. Luft-tetthet: Alle gjennomføringer/overganger skal tettes i forhold til fare for luftlekkasje i henhold til nye forskrifter. Kravet for småhus er etter ny forskrifter 2,5 luftvekslinger pr. time ved 50 Pa trykkforskjell. Snekker, eller spesialfirma skal foreta lekkasjemålinger for å kontrollere utførelsen. Det er viktig å måle lekkasjetallet i en vindsperrefase, etter at gjennomføringer, takvinduer og pipe er på plass. I denne fasen vil det være enklere å utbedre eventuelle luftlekkasjer, enn når bygget er ferdigstilt. Bygget bør også måles som en kontroll når det er ferdigstilt. Resultatet av målingen skal kunne dokumenteres. Tiltak som er byggemeldt etter 01.01.13 er underlagt uavhengig kontroll når det gjelder Kontroll av lufttetthet. 16. Sjekk før oppstart av byggearbeider. Viktig informasjon blir sendt fra Tyrolerhus til Tiltakshaver som får beskjed om å distribuere dette videre til aktuelle håndverkere. Vi ser imidlertid fra tid til annet at håndverkere ikke alltid får det de trenger av informasjon. Før du starter arbeidet skal du derfor forsikre deg om at du har mottatt: • Kopi av vedtak i byggesøknaden. • Arbeidstegninger. • Detaljtegninger som det henvises til på arbeidstegningene. • Pre-cut underlag. • Liste som viser byggevarer utenom pre-cut leveransen og hvor det skal brukes. • Notat vedr. mottakskontroll og lagring av materialer. • Byggesettbeskrivelse fra Tyrolerhus AS og eventuell informasjon fra tiltakshaver om avvik fra denne standard leveransen som kan ha betydning for dine arbeider. • Tegninger som viser prosjektering av ventilasjonsanlegg og sentralstøvsuger. • Oversikt over aktører i tiltaket. Mangler du noe av dette, kontakt Tiltakshaver eller Tyrolerhus AS Arbeidet skal for øvrig utføres etter god håndverksmessig standard og gjeldende regler. Eventuelle spørsmål rettes til byggherre på telefon 920 11 648 eller til Tyrolerhus AS på tlf. 33 48 30 10. Tilbudet sendes til: Andreas og Hilde Skar, Postdamveien 11 E, 1164 OSLO Eller på E-post: b.berg.christian@gmail.com/eline.skar@gmail.com Vedlegg: Tegninger Situasjonskart Byggesettbeskrivelse, Huskeliste for ”Levering – Mottakskontroll – Lagring”.

* Fortsatt ledig: Sveitservilla med underetasje ønskes å bygge

1407VINTERBRO

Jeg vil bygge en sveitservilla ca.100kv.m på grunnflate. Villaen er i to etasjer som du ser på bildet. I tillegg til det vil jeg ha underetasje/kjeller som delvis skal brukes til en utleie enhet med rimelig bra standard. Se bildet. Det finnes omtrentlige arkitekttegninger også. Slike hus var bygget i Akershus i årene 2004 - 2007 av en svensk produsent. Opprinelig produsent ble prioritert.