På utkikk etter byggeleder eller prosjektleder i Sogndal?

Leter du etter en byggeleder eller prosjektleder til ditt neste prosjekt i Sogndal? Legger du ut jobben på Mittanbud vil du få tilbud fra flere dyktige byggeledere og prosjektledere i Sogndal.

  • Legg ut jobben helt kostnadsfritt
  • Motta uforpliktende tilbud fra bedrifter
  • Velg det tilbudet som passer deg best

Få tilbud fra kvalitetssikrede bedrifter

På utkikk etter byggeleder eller prosjektleder i Sogndal?

Leter du etter en byggeleder eller prosjektleder til ditt neste prosjekt i Sogndal? Legger du ut jobben på Mittanbud vil du få tilbud fra flere dyktige byggeledere og prosjektledere i Sogndal.

  • Legg ut jobben helt kostnadsfritt
  • Motta uforpliktende tilbud fra bedrifter
  • Velg det tilbudet som passer deg best
Jobber tilknyttet prosjekt- og byggeledelse i Sogndal

Planarbeid skille ut tomt

6854KAUPANGER

Skal frådele tomt frå to eigedommar i Kaupanger, Sogndal

Doffin - Fv.46 Sandeid-Ilsneset Del 1

6863LEIKANGER

Kontraktarbeidet omfatter utvidelse/rehabilitering av fv. 46 på en strekning på ca. 600 m fra Sandeid til Ilsneset. Arbeidet vil omfatte følgende hovedmengder: - sprengning i linjen: ca. 3300 m³ - sprengt stein til fyllplass: ca. 3300 m³ - jordmasser til fyllplass: ca.1200 m³ - drensledning: ca. 500 m - stikkrenner, forlengelse 10 stk - inn- og utløpskonstruksjoner 10 stk - forsterkningslag kult 22-120mm: ca. 1500 m³ - bærelag Fk 0-32mm: ca. 300 m³ - bærelag Ag 11 ca. 1700 m² - asfaltdekke: bindlag ca. 2700 m² - asfaltdekke: slitelag ca. 2700 m² - murer av naturstein ca. 300 m² - rekkverk av stål ca. 600 m Prosjektet skal gjennomføres tegningsbasert

Doffin - Arkitektprosjektering dagturhytte Sogn og Fjordane

6863LEIKANGER

Samarbeidsprosjekt mellom Sogn og Fjordane fylkeskommune, Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane og kommunar i Sogn og Fjordane. Innbyr til arkitektkonkurranse på prosjektering av dagturhytte. Vere ly for ver og vind på både familietur og treningstur. Inspirere først og fremst barnefamiliar til å oppleve nær-friluftsliv, stimulerer og auke lysta til å vere meir ute i naturen. Hytta vil vere ein identitetsmarkør/eit signalbygg i kvar kommune, men også styrke identiteten for heile fylket ettersom hytta vil ha likt arkitektonisk uttrykk i alle 26 kommunar. Dette uavhengig av kor den er plassert, om den står ved eit vatn/sjø, på toppen/under toppen eller halvvegs til turmålet. Den må likevel vere del av kulturlandskapet og falle naturleg inn i bygningsmiljøet på t.d. ei seter/støyl. Konkurransegrunnlag vert lasta opp i Doffin innan den 19.10.2016

Doffin - Kjøp av Konseptutredning – Kryssing av E39 Bjørnafjorden med hengebru på flytende fundamenter

6863LEIKANGER

Statens vegvesen skal i løpet av sommeren 2018 gjøre et valg av konsept for kryssingen av Bjørnafjorden. I forbindelse med dette skal det gjøres et arbeid for å videreutvikle og optimalisere konseptet for flerspenns hengebru på flytende fundamenter for kryssingen av Bjørnafjorden. Det skal etableres et grunnlag for å utarbeide et forprosjekt for kryssingen.

Doffin - E39 Ålgård-Hove - Kjøp av planleggings- og prosjekteringstjenester for reguleringsplaner og tekniske planer

6863LEIKANGER

Planområdet E39 Ålgård – Hove ligger ca. tre mil og en halvtimes kjøring sørøst for Stavanger. Planen omfatter 14 km ny E39 fra Skurve sør for Ålgård i Gjesdal, til Hove tre km sør for Sandnes sentrum. Fra sør går dagens E39 gjennom jordbruksområdet ved Bollestad, krysser Vaule bro i enden av Limavatnet og langs Edlandsvatnet fram til Ålgård. Videre går E39 gjennom tettstedet Ålgård, forbi tettstedet Figgjo og gårdene på Håland, langs Figgjoelva til jordbruksområdet Bråstein-Osli. Nordre del av planområdet grenser opp til nyere boligområder ved Bogafjell i Sandnes kommune og knytter seg til eksisterende firefelts veg nordover mot Stavanger ved Hove. Ny E39 på denne strekningen er omtalt i flere overordnete plandokumenter, bl.a. i Nasjonal Transportplan 2010-2019.