På utkikk etter byggeleder eller prosjektleder i Tysvær?

Leter du etter en byggeleder eller prosjektleder til ditt neste prosjekt i Tysvær? Legger du ut jobben på Mittanbud vil du få tilbud fra flere dyktige byggeledere og prosjektledere i Tysvær.

  • Legg ut jobben helt kostnadsfritt
  • Motta uforpliktende tilbud fra bedrifter
  • Velg det tilbudet som passer deg best

Få tilbud fra kvalitetssikrede bedrifter

På utkikk etter byggeleder eller prosjektleder i Tysvær?

Leter du etter en byggeleder eller prosjektleder til ditt neste prosjekt i Tysvær? Legger du ut jobben på Mittanbud vil du få tilbud fra flere dyktige byggeledere og prosjektledere i Tysvær.

  • Legg ut jobben helt kostnadsfritt
  • Motta uforpliktende tilbud fra bedrifter
  • Velg det tilbudet som passer deg best
Jobber tilknyttet prosjekt- og byggeledelse i Tysvær

Oppussing og utbygging av hytta

5567SKJOLDASTRAUMEN

Hytte på 54m2 fra 60-tallet. Ønsker å klargjøre for innlagt vann, lage bad innendørs, samt taktekke på nytt da det er lekk to steder. Skadene må utbedres. Har takovrbygg foran inngangsparti og tilhørende bod. Ønsker å bygge dette inn slik at vi får et nytt inngangsparti og bod blir til soverom.

Doffin - Ny ungdomsskole på Frakkagjerd - FUS

5570AKSDAL

Tysvær kommune innbyr totalentreprenøren med underrådgivere/leverandører til å gi tilbud på prosjektering, bygging og prøvedrift av ny ungdomsskole i Frakkagjerd med tilhørende utomhus område og nærmiljøanlegg.  Prosjektet er besluttet med vedtak i kommunestyre KST 018.  Gjennomføringsmodell er pris og designkonkurranse (totalentreprise med løsningsforslag). Prosjektet skal omfatte prosjektering, planlegging og gjennomføring av: En ungdomsskole med plass til 540 elever.  Tomtas utomhus område med tilpasninger til eksisterende nærmiljøanlegg og  infrastruktur.   For å legge til rette for et optimalt prosjekt innenfor den gjeldende investeringsrammen, skal løsningsforslag utarbeides i en utvikling av prosjektet i samspillsfasen i samarbeid mellom byggherre, brukere og leverandører. I denne fasen skal også prosjektet kvalitetssikres mot de krav som er stilt i konkurransegrunnlaget.  Klikk her https://permalink.mercell.com/168705246.aspx

Doffin - 62167 Frakkagjerd stadion - levering og legging av kunststoffdekke (friidrettsdekke)

5570AKSDAL

I forbindelse med rehabilitering av Frakkagjerd stadion innbyr Tysvær kommune til åpen tilbudskonkurranse om levering og legging av kunstoffdekke (friidrettsdekke) på ferdig lagt asfalt. Det regnes med at asfalten er lagt på friidrettsdelen før 17. april med værforbehold. Friidrettsdekke kan legges etter dette når været tillater det. Ønsket oppstart er 05.05.2020 med ferdigstillelse 19.05.2020. Tilbyderen bes eventuelt kommentere fremdriftsplanen i tilbudsbrevet.

Doffin - 62169 VA rehabilitering boligfelt skulehaugen, Skjoldastraumen

5570AKSDAL

Eksisterende VA anlegg i boligfeltet på skulehaugen i Skjoldastraumen skal rehabiliteres, se vedlagt kart i tilbudsdokument. Det er utført TV-kontroll og  ledningsnettet må rehabiliteres.

Bunnsvil på huset vår må skiftes eller repareres

5566HERVIK

Bunnsvil på huset vår må skiftes eller repareres.

Doffin - Rammeavtale rådgivende ingeniør bygg

5575AKSDAL

Rammeavtale rådgivende ingeniør bygg. Følgjande oppgåver kan inngå i rammeavtalen for RIB: • Komplett byggteknisk prosjektering i samband med ombyggingar og nybygg. • Hovudansvarleg i firmaet skal kunne vere prosjekteringsleiar\ ta koordinerande rolle for all prosjektering i eit gitt prosjekt. • Gjennomføring av tilstandsvurdering og utarbeiding av tilstandsrapportar. • Gjennomføring av geologiske/geotekniske vurderingar og prosjektering. • Utarbeiding av miljørapport i samband med byggeprosjekt. • Utarbeiding av tilbodsdokument inkludert utlysing av tilbod og evaluering av tilbod i samsvar med Forskrift om offentlige anskaffelser. • Utarbeiding av kostnadsoverslag og framdriftsplanar. • Ansvar for FDV dokumentasjon i prosjekta • Ivaretaking av SHA i samsvar med Byggherreforskriften for det aktuelle oppdraget • Gjennomføring av tredjepartskontroll • Byggeleiing