På utkikk etter byggeleder eller prosjektleder i Vinje?

Leter du etter en byggeleder eller prosjektleder til ditt neste prosjekt i Vinje? Legger du ut jobben på Mittanbud vil du få tilbud fra flere dyktige byggeledere og prosjektledere i Vinje.

  • Legg ut jobben helt kostnadsfritt
  • Motta uforpliktende tilbud fra bedrifter
  • Velg det tilbudet som passer deg best

Få tilbud fra kvalitetssikrede bedrifter

På utkikk etter byggeleder eller prosjektleder i Vinje?

Leter du etter en byggeleder eller prosjektleder til ditt neste prosjekt i Vinje? Legger du ut jobben på Mittanbud vil du få tilbud fra flere dyktige byggeledere og prosjektledere i Vinje.

  • Legg ut jobben helt kostnadsfritt
  • Motta uforpliktende tilbud fra bedrifter
  • Velg det tilbudet som passer deg best
Jobber tilknyttet prosjekt- og byggeledelse i Vinje

Doffin - Rauland omsorgsenter - Ombygging/Påbygg 2023-2024

3890VINJE

Ombygging, oppussing og påbygg av Rauland omsorgsenter. 

Doffin - Totalentreprise - Ny hardbruksbustad i Vinje

3890VINJE

Vinje kommune skal å byggje eit mindre bustadkompleks med 2 identiske leilegheiter i Åmot sentrum. Kvar bustad er på om lag 75m2 BYA. Bygget er tenkt i standard bindingsverk av tre med golv på grunn i form av støypt dekke og ringmur. Sjølve bustadane er tiltenkt personar med ROP-lidingar (Rus og psykiatri) og andre vanskelegstilte i samfunnet. Med bakgrunn i dette er det viktig at prosjekterande har kunnskap frå tilsvarande prosjektet. Det er og viktig at det vert prosjektert gode løysingar som er slitesterke, men og skapar eit godt bustadmiljø for leigetakerane. Kommunen har allereie utarbeidt eit skisseprosjekt i samarbeid med Point AS. I skisseprosjektet kjem det fram kva for funksjonar og utforming som skal leggast til grunn for vidare prosjektering/utføring.