Skal du bygge tilbygg i Narvik?

Ønsker du deg et tilbygg i Narvik for å utvide med mer plass? Legg ut jobben på Mittanbud, så vil flere tømrere, snekkere og entreprenører i Narvik og omegn konkurrere om å bygge ditt tilbygg!

  • Legg ut jobben helt kostnadsfritt
  • Motta uforpliktende tilbud fra bedrifter
  • Velg det tilbudet som passer deg best

Få tilbud fra kvalitetssikrede bedrifter

Skal du bygge tilbygg i Narvik?

Ønsker du deg et tilbygg i Narvik for å utvide med mer plass? Legg ut jobben på Mittanbud, så vil flere tømrere, snekkere og entreprenører i Narvik og omegn konkurrere om å bygge ditt tilbygg!

  • Legg ut jobben helt kostnadsfritt
  • Motta uforpliktende tilbud fra bedrifter
  • Velg det tilbudet som passer deg best
Tilbyggsjobber i Narvik lagt ut på Mittanbud

Renovering/tilbygg på gammelt hus

8530BJERKVIK

Har et gammelt hus som jeg vurderer å kjøpe for å pusse opp/tilbygg. Bygd ihvertfall i to etapper, hvorav det siste på 60-tallet. Ønsker befaring og evt. prisoverslag.

Tilbygg og oppføring av garasje

8521ANKENES

Tilbygg ca 4×5 meter (utvidelse av stue) eldre enebolig. Ringmur med støp av gulv, ferdigstilt utvendige vegger, tak, takrenner, vinduer og sponplategulv. Oppsett og montering av Igland garasje med loft 6,2x7,8 meter, ferdige moduler. Støp av garasjegulv og ringmur. Ferdigstilt utvendig. Skifte av bordkledning og vindsperre røstvegg, inkl innramming av vinduer og verandadører. Ikke mange m² bordklednig i to etasjer med verandaer i begge etasjer. Fortrinnsvis ønske at dere er ansvarlig søker.

Omsorgsvennlig boenhet som tilbygg til eksisterende bolig på Øvre Straumsnes i Narvik kommune

8519NARVIK

Prosjektet gjelder bygging av en omsorgsvennlig boenhet (så nær «livsløpstandard» som mulig) som realiseres som tilbygg til en eksisterende bolig på Øvre Straumsnes i Narvik kommune. Den eksisterende boligen er et frittstående hus (enebolig). Gammelhuset ble bygd i 1958 og utvidet med et 15 m2 stort rom/tilbygg i 2017. Boligen blir i dag brukt som generasjonsbolig (3 generasjoner), men er ikke tilrettelagd for et eventuelt, fremtidig økt omsorgsbehov. I tillegg er det behov for oppgradering av baderommet og mer lagringsplass. Tilbygget skal bygges der hvor et uthuse og vedskjul står i dag. Disse skal rives. Prosjektet består av to deler. Den første delen er et 1-etasjes «langhus» på 12 x 4 meter: symmetrisk saltak som skråner ned mot langsidene med en takvinkel på 22,5o; takstein i tegl (samme som gammelhuset). Langluset skal ha følgende segmenter: et baderom, et inngangsparti (som også gir plass til et «teknisk rom»), et lite kjøkken, oppholdsrom (med vedovn) og et soverom. Langhuset skal ha en egen inngangsdør. Den andre delen av prosjektet er et enkelt rektangulært rom på 4 x 6 meter, med et lett skrånende pulttak, som forbinder «langhuset» med gammelhuset. Forbindingsrommet fyller opp hjørnet mellom gammelhusets yttervegg og tilbygget fra 2017: ytterveggen av 2017-tilbygget tas opp i det nye rommets bakre langvegg. En ny døråpning i gammelhusets yttervegg gir adgang til dette rommet fra gammelhusets inngangsparti. In den andre enden gir en (skyve)dør adgang til «langhuset» og det nye baderommet. Baderommet er til fellesbruk for beboerne i «gammelhuset» » og i det nye «langhuset». For begge deler, og gammelhusets inngangsparti: Oppvarming: gulvvarme. Gulv: slipt/polert betonggulv. Langhuset og forbindingsrommet skal fortrinnsvis bygges slik at gulvnivået i det nye tilbygget er likt gulvnivået i det gamle husets inngangsparti. For å få det til må marknivået der langhuset skal stå reduseres med noen desimeter (graves ned etter rivning av uthuset). Det gamle husets veranda forlenges med veranda i samme stil foran tilbyggets fremre yttervegg. Trapp i noen få trinn opp til verandaen foran langhusets inngangsdør. Vi ønsker å komme i kontakt med byggefirmaer som kan påta seg prosjektet som total- og generalentreprise og som ønsker å utarbeide et konkurrerende tilbud for prosjektet (med utgangspunkt i en utfyllende prosjektbeskrivelsen, skisser/tegninger av eksisterende bolig og tilbygget, befaring, etc.). Tilbudet skal spesifisere beløp for relevante deler av arbeidet (rivning og grunnarbeid, snekkerarbeid (inkl. byggematerialer, dører og vinduer), elektriker, maling, sliping og polering av gulv, prosjektering, o.s.v.). Tilbudet skal være eksklusivt kostnadene for baderomsutstyr (dusj, toalett, servant, vaskemaskin, varmvannsbereder), kjøkkenutstyr, (kokeplate, oppvaskmaskin, ovn, etc.) eller annen utstyr (ladeboks elbil, utelamper). Vi legger stor vekt på byggefirmaets kapasitet og evne å gjennomføre arbeidet innenfor avtalt tidsrom.

Tilbygg på hytte

8540BALLANGEN

Hytte ønskes å bygges på i lengderetning/front. Hytten har saltak, men tilbygget vil være pulttak hvis praktisk mulig? Målene er ca: 5400 mm x 2000 mm (2500 hvis mulig å bygge ut og forbi pilarer i front?). Hytten står på pilarer og det er terrassen i front som skal bygges inn. Terrassen/pilarene skal være dimensjonert for å kunne tåle et tilbygg. Tilbygget sett forfra, skal ha vegg på høyre side, vinduer i hele fronten og en "stor dør" på venstre side. Veggen på hytten skal fjernes slik at det blir helt åpent inn til tilbygget. Tilbygget skal isoleres i gulv, tak og en vegg. Innvendig legging av gulv,vegg og tak gjør jeg selv.

Tilbygg 25m2

8540BALLANGEN

Tilbygget er ca. 5x5m og skal inneholde: - Soverom ca 14m2 - Bad 4,5m2 - Garderobe ca 3,3m2 - Rørsjakt for hengedo og dusj ca. 1 m2. Skal stå på pæler, ha skrått tak og en veranda foran på 5x1,2m2. 2 stk vindu og 1 stk. innerdør til stue og 1 stk ytterdør til veranda. Se ellers vedlegg. Mvh Knut Nysæther Tlf 90 53 79 58

Eldre hus trenger fasadeendring

8516NARVIK

Eldre hus byggeår 1930, trenger noen endringer på fasaden. Innebærer: Lite tilbygg inngangsparti, verander i to etasjer tegnes inn med tilpasning til eksisterende. Endringer på plasseringer av vinduer på to vegger. Bad tegnes inn på deler av eksisterende kjøkken. Ny kjøkkenplassering i tilhørende rom Vi har selv skisset fasadeendringer slik at det er lettere å se. Vi er åpen for innspill og eventuelle endringer.