Om bedriftene - Skrevet av Martin Grevstad

Fornøyde med håndverkerne på Mittanbud

Bedrifter som er lett tilgjengelig, fremstår profesjonelle på befaring og har kompetanse til å utføre jobben, er det viktigste når forbrukere velger bedrifter på Mittanbud.

Mittanbud gjennomførte i høst en brukerundersøkelse blant brukerne av tjenesten. Nå ønsker vi å dele resultatene med dere som tilbyr og utfører tjenestene som kundene vil ha. Dere som hver dag sørger for å ha fornøyde kunder og får jobben gjort.

Kvalitet har ikke gått av moten, mener Håvard Bungum i Mittanbud

– Kvalitet har ikke gått av moten og folk er fortsatt villige til å betale for å få jobben skikkelig gjort, sier Håvard Bungum, administrerende direktør i Mittanbud.

Han håper mange tar seg tid til å se på resultatene av undersøkelsen og bruker de til å bli enda bedre.

– Undersøkelsen gir et godt innblikk i hvordan kundene tenker og hva som er viktig når forbruker skal velge håndverker. Vi ønsker en åpen bransje og håper at vi ved å dele noen av resultatene fra undersøkelsen, kan gjøre bedriftene enda bedre rustet til å møte kundene i fremtiden.

Undersøkelsen ble gjennomført blant personer som har lagt ut en jobb på Mittanbud i perioden 15. mai til 15. november 2018.


Her er noe av det forbrukerne svarte:

1. Hvorfor valgte du å legge ut din jobb på en anbudstjeneste som Mittanbud?

Hovedfunn: Over 70 prosent av de spurte sier at muligheten for å sammenligne firma opp mot hverandre er hovedårsaken til at de valgte å bruke Mittanbud, mens nesten 40 prosent oppgir muligheten for å lese omtaler/evalueringer før de velger firma. 20 prosent oppgir at de rett og slett ikke har tid til å prøve å finne et relevant firma selv.

– Mange forbrukere vet ikke hvem de skal kontakte eller hva de skal se etter når de skal pusse opp. Da er det fint med en tjeneste der det er enkelt å sammenligne firmaer opp mot hverandre og lese hva andre kunder har skrevet om disse, sier Håvard Bungum i Mittanbud.

2. Hvor fornøyd var du med kvaliteten på svarene du fikk fra firmaene?

Hovedfunn: Generelt så er brukerne av Mittanbud fornøyd med kvaliteten på svarene de får. På en skala fra 1 til 6, der 1 er veldig misfornøyd med kvaliteten på svaret og 6 er veldig fornøyd, gir 65 prosent karakteren 4 eller bedre. Til sammenligning er det kun 6,5 prosent som oppgir at de er veldig misfornøyd med kvaliteten på svaret.

– Det hjelper ikke å være en dyktig håndverker hvis du ikke forstår hva kundene vil ha. Vi ser at bedrifter som tar befaring på alvor, kommer forberedt, stiller spørsmål til kundene og følger opp med detaljerte tilbud, er de som lykkes best over tid - og ikke minst har de mest fornøyde kundene.

– Det handler om å skape tillit hos kunden og vise hvem som er fageksperten.

3. Hvor viktig er følgende påstander for deg ved valg av firma via Mittanbud? (Skala 1 til 6)

Hovedfunn: Laveste pris og pristilbud i første svar er mindre viktig for brukerne av Mittanbud. Det brukerne derimot er opptatt av når de skal velge firma, er hvor tilgjengelig firmaet er, hvor raskt de responderer, om firmaet har de nødvendige godkjenningene/sertifikatene, og inntrykket kunden får av firmaet på befaring.

– Dette motbeviser myten om at de som bruker anbudstjenester på nett er mest opptatte av pris. Samtidig er det viktig å tenke på at brukere av Mittanbud får flere tilbud og selvfølgelig vil sammenligne tilbudene opp mot hverandre. Men konklusjonen er at brukerne av Mittanbud er villige til å betale for trygghet og kvalitet i arbeidet som skal utføres.

4. Valgte du et firma for din jobb på Mittanbud?

Hovedfunn: 7 av 10 som la ut en jobb valgte å bruke et firma på Mittanbud. Av de som ikke valgte et firma fra Mittanbud var det en klar sammenheng mellom kvaliteten på svarene de fikk og valget som ble tatt. Der kvaliteten var høy på svarene ble et firma fra Mittanbud valgt, der kvaliteten var dårlig, valgte flere å bruke et selskap utenfor tjenesten.

– Det er en stor sammenheng mellom kvalitet på svarene forbruker får og om de velger å benytte en bedrift gjennom Mittanbud. Vi ser tydelig at de som ikke velger en bedrift gjennom Mittanbud, er mindre fornøyd med svarene de mottok. Svært får brukere som var fornøyde med svarene gjennom Mittanbud valgte å bruke en bedrift utenfor tjenesten.

5. Skrev du kontrakt med firma du valgte via Mittanbud?

Hovedfunn: Det er fortsatt altfor mange som ikke skriver kontrakt med firmaet de valgte på Mittanbud. 20 prosent av de spurte i undersøkelsen brukte firmaets egen kontrakt, mens 17 prosent brukte Mittanbuds digitale kontraktsløsning. Hele 50 prosent av de spurte i undersøkelsen valgte ikke å skrive kontrakt på jobben.

– Vi ser at mange konflikter mellom forbrukere og håndverksbedrifter kunne vært unngått om man hadde inngått skriftlige avtaler. Om ikke kundene tar initiativ til å skrive kontrakt er det viktig at bedriftene gjør det. MIttanbud har i samarbeid med Forbrukerrådet og Standard Norge lansert en digital kontrakt som gjør det enkelt å skrive kontrakt på håndverksoppdraget, vi håper mange benytter seg av denne.

6. Opplevde du noe problemer med firmaet du kom i kontakt med via Mittanbud?

Hovedfunn: Brukerne av Mittanbud er jevnt over godt fornøyd med jobben håndverkerne gjør. 76 prosent av de spurte i undersøkelsen sier de ikke hadde noen problemer med håndverkerne de kom i kontakt med via Mittanbud. Av de som hadde problemer med håndverkerne var det 6 prosent som svarte at firmaet ikke overholdt fristen, mens samme prosentantall svarte at firmaet ikke møtte som avtalt på befaring.

– Håndverkerne på Mittanbud leverer høy kvalitet, men som ellers i bransjen er det fortsatt et forbedringspotensial når det kommer til respons og tidsfrister. Jeg oppfordrer alle håndverkere til å respektere kundenes tid å ikke komme for sent til avtaler.

7. Brukte du andre kanaler enn Mittanbud til å innhente tilbud på jobben din?

Hovedfunn: På spørsmål om forbruker brukte andre kanaler enn Mittanbud til å innhente tilbud på jobben, svarte hele 74,3 prosent at de kun brukte Mittanbud. 12,3 prosent svarte at de også hørte på anbefalinger fra venner og bekjente, mens 8,4 prosent oppgir at de brukte søkemotorer som Google, Bing, etc. i tillegg til Mittanbud.

– De siste ti årene har Mittanbud hatt vekst i antall håndverksjobber hvert år. Nordmenn som skal pusse opp liker tjenesten vår fordi det er en enkel og effektiv vei til en trygg oppussing. Det er fortsatt mange som velger en håndverker via venner og bekjente, men vi ser at stadig flere ønsker å sammenligne bedriftene opp mot hverandre, og da er Mittanbud den beste tjenesten.

8. Hvor sannsynlig er det at du kommer til å bruke Mittanbud igjen? (Skala 1 til 6)

Hovedfunn: Den viktigste tilbakemeldingen på at håndverkerne på Mittanbud gjør en god jobb, er om forbrukerne kommer tilbake. Derfor er det gledelig at over 90 prosent av de spurte ser det som sannsynlig eller veldig sannsynlig at de kommer til å bruke Mittanbud igjen.

– Folk flest stoler på kvaliteten til håndverkerne på Mittanbud, og det er vi naturligvis veldig glad for. Mittanbud er avhengig av å ha dyktige håndverkere i tjenesten og derfor jobber vi for å ha med de beste og hjelpe de levere utmerket service og kvalitet - hver eneste gang.