Om bedriftene - Skrevet av Martin Grevstad

Kundene er fornøyde med bedriftene på Mittanbud

Tilgjengelighet, førsteinntrykk og kompetanse er avgjørende for hvilke bedrifter som blir valgt på Mittanbud, det viser en ny undersøkelse som er gjort blant brukerne av tjenesten.

– Det handler om å forstå hva kunden vil ha og gi en trygghet om at du og din bedrift kan levere på det, sier Håvard Bungum, administrerende direktør i Mittanbud.

Det er fjerde gang Mittanbud måler temperaturen på brukerne av tjenesten. Bungum forteller at resultatene fra undersøkelsen er viktig for å videreutvikle produktet, men også for å få bedre innsikt og forståelse av hvordan forbrukere tenker og agerer.

Han ønsker åpenhet rundt resultatene og oppfordrer bedrifter til å bruke resultatene aktivt for å videreutvikle seg.

– Mange bedrifter er så opptatt av å vinne jobber at de glemmer å se på hva kunden faktisk vil ha

– Det hjelper ikke å være en dyktig håndverker hvis du ikke forstår hva kundene vil ha, mener Håvard Bungum i Mittanbud

Til tross for at undersøkelsen viser at de fleste er fornøyd med jobben som blir gjort, mener Bungum at den også viser at mange bedrifter har en vei å gå når det gjelder hvordan de tilnærmer seg kunder.

– De færreste som legger ut en jobb på Mittanbud er profesjonelle bestillere. Det er vanlige folk som ønsker å få noe gjort, men som kanskje ikke vet hva som kreves for å få det til. Dessverre er det en del bedrifter som er så opptatt av å vinne jobber at de helt glemmer å se på hva kundene faktisk spør etter, avslutter Bungum.

Her er noe av det forbrukerne svarte:

1. Hvorfor valgte du å legge ut din jobb på en anbudstjeneste som Mittanbud?

Hovedfunn: Nesten 70 prosent av de spurte sier at muligheten for å sammenligne firma opp mot hverandre er hovedårsaken til at de valgte å bruke Mittanbud, mens nesten 40 prosent oppgir muligheten for å lese omtaler/evalueringer før de velger firma. 20 prosent oppgir at de rett og slett ikke har tid til å prøve å finne et relevant firma selv.

– Nordmenn elsker å pusse opp, men mange vet ikke hvor de skal starte eller hva de skal se etter når de skal finne noen til å utføre oppussingen. Da er det fint med en tjeneste der det er enkelt å sammenligne firmaer og lese hva andre kunder har skrevet om disse, sier Bungum.

2. Da du la ut jobben din, kan du huske omtrent hvor mange firma du fikk svar fra? Inkl. opplevelsen av antall svar?

Hovedfunn: Antall svar på jobbene som legges ut, avhenger veldig av omfang, kategori og geografi. Men om man ser på alle jobbene som formidles via Mittanbud, ligger snittsvaret på et sted mellom tre og fem svar (varierer ut fra årstider). Av de spurte i undersøkelsen svarer 30 prosent at de ønsket flere svar enn de fikk.

– Bedriftenes og kundenes interesser er helt klart motstridende her. Bedrifter ønsker færrest mulig konkurrenter, mens kundene ønsker flere svar for å ha best mulig beslutningsgrunnlag. Som neste spørsmål viser er det imidlertid kvaliteten på svarene som avgjør, ikke hvor mange man konkurrerer med eller hvilket nummer i rekken man er.

3. Hvor fornøyd var du med kvaliteten på svarene du fikk fra firmaene?

Hovedfunn: Generelt er brukerne av Mittanbud fornøyd med kvaliteten på svarene de får, men sammenlignet med høsten 2018 ser vi at det er en økning i antall som er passe fornøyd. Dette kan man tolke dithen at mange bedrifter kan bli bedre på å gi relevante og konkrete svar.

– Det hjelper ikke å være en dyktig håndverker hvis du ikke forstår hva kundene vil ha. Vi ser at bedrifter som svarer på det kundene etterspør, viser nysgjerrighet til oppdraget og kommer med tips og råd, er de som lykkes best over tid. Standardsvar kan fungere, men det er en risiko for at du blir for generell og upersonlig. Husk at du konkurrere med andre bedrifter.

4. Hvor viktig er følgende påstander for deg ved valg av firma via Mittanbud?

Hovedfunn: Laveste pris og pristilbud i første svar er mindre viktig for brukerne av Mittanbud. Kundene er derimot opptatt av hvor tilgjengelig bedriftene er, hvor raskt de responderer, om de har nødvendige godkjenninger/sertifikater, og inntrykket kundene får av bedriften på befaring.

– Det er en myte at de som bruker anbudstjenester på nett kun er opptatte av pris. Kvalitet har ikke gått av moten og folk ønsker å bruke bedrifter som viser interesse, forståelse og kunnskap om det som skal gjøres.

5. Valgte du et firma for din jobb på Mittanbud?

Hovedfunn: Folk får det de er på utkikk etter. 75 prosent av de spurte i svarte at valgte å bruke et firma på Mittanbud. Kun 13 prosent valgte ikke et firma fra Mittanbud, og her var det en klar sammenheng mellom kvaliteten på svarene de fikk og valget som ble tatt.

– Dette gleder meg veldig. Mittanbud fungerer, og de fleste velger å bruke bedriftene de kommer i kontakt med via oss. Vi ser igjen at kvaliteten på svarene er avgjørende for hvilke bedrifter som velges. Fremover nå blir det viktig å hjelpe bedrifter som svarer for dårlig til å bli bedre.

6. Skrev du kontrakt med firmaet du valgte via Mittanbud?

Hovedfunn: Fem av ti som velger bedrift via Mittanbud skriver kontrakt. Til sammenligning oppgir Forbrukerrådet at kun åtte prosent skriver kontrakt med alle vilkår når de kjøper håndverkertjenester. Stadig flere bruker Mittanbuds digitale kontraktsløsning. Sammenlignet med høsten 2018 har antall signerte digitale kontrakter økt med 70 prosent.

– Ikke sett deg inn i en bil uten å ta bilbeltet på, og ikke slipp håndverkerne løs på hjemmet ditt uten kontrakt. Om ikke kundene selv tar initiativ til å skrive kontrakt, er det viktig at bedriftene gjør det. Med digital kontrakt er det enkelt å skrive kontrakt på håndverksoppdraget - både for bedrift og kunde.

7. Opplevde du noe av dette med firma du kom i kontakt med via Mittanbud?

Hovedfunn: Brukerne av Mittanbud er jevnt over godt fornøyd med jobben håndverkerne gjør. 64 prosent av de spurte i undersøkelsen sier de ikke hadde noen problemer med håndverkerne de kom i kontakt med. Av de som hadde problemer med håndverkerne var det 9 prosent som svarte at firmaet ikke overholdt tidsfristen, og 11,4 prosent som svarte at det var dårlig respons på meldinger.

– Kundene forventer mye, og heldigvis leverer bedriftene på Mittanbud jevnt over bra kvalitet. Svarene på dette spørsmålet viser imidlertid at kundenes opplevelse av en bedrift handler om mer enn bare det faglige. Det irriterer folk når bedrifter ikke overholder tidsfrister eller slutter å svare på meldinger.

8. Brukte du andre kanaler enn Mittanbud til å innhente tilbud på jobben din?

Hovedfunn: Mittanbuds posisjon som den ledende aktøren innen tjenesteformidling fortsetter å styrke seg. På spørsmål om man brukte andre kanaler enn Mittanbud til å innhente tilbud på jobben, svarte hele 74,5 prosent at de kun brukte Mittanbud. Dette er en økning på 3,5 prosent sammenlignet med vår 2019. 12,1 prosent svarte at de også hørte på anbefalinger fra venner og bekjente, mens 8,8 prosent oppgir at de brukte søkemotorer som Google, Bing etc. i tillegg til Mittanbud.

– De siste ti årene har Mittanbud hatt en vekst i antall håndverksjobber hvert år. Nordmenn som skal pusse opp liker tjenesten vår fordi det er en enkel og effektiv vei til en trygg oppussing. Det er fortsatt mange som velger en håndverker via venner og bekjente, men vi ser at stadig flere ønsker å sammenligne bedriftene opp mot hverandre, og da er Mittanbud den beste tjenesten.

9. Hvor sannsynlig er det at du kommer til å bruke Mittanbud igjen?

Hovedfunn: 90 prosent av de spurte ser det som sannsynlig eller veldig sannsynlig at de kommer til å bruke Mittanbud igjen. Kun 2,2 prosent ser det som ikke sannsynlig at de vil bruke Mittanbud igjen.

– Den viktigste tilbakemeldingen på om håndverkerne på Mittanbud gjør en god jobb, er om forbrukerne kommer tilbake eller ikke. Derfor gleder resultatene på dette spørsmålet meg ekstra mye. Det viser at folk stoler på kvaliteten til håndverkerne på Mittanbud.

Vil du få inspirasjon og tips til oppussing av din bolig?

Meld deg på Mittanbuds nyhetsbrev. Hold deg oppdatert på trender, få eksperttips og bli inspirert til ditt neste oppussingsprosjekt.