Om Mittanbud

Mestermerket - et merke som står for kvalitet og seriøsitet!

Forbrukere er bevisste i sine valg når det kommer til å finne håndverkere, men hva betyr egentlig Mestermerket for deg?

Mann
Mann står over et bord med en plantegning

Forbrukere er i dag svært bevisste i sine valg når det kommer til å finne en håndverker. I følge holdnings- og kjennskapsundersøkelsen utført av Kantar TNS på vegne av Mesterbrev, vektlegger forbrukere kvalitet og trygghet når de skal velge håndverker.

Undersøkelsen viser videre at Mestermerket er godt kjent og forbindes med fagkunnskap, kvalitet og seriøsitet. Med andre ord har folk tillit til at en mester har den kompetansen som trengs for å utføre en tjeneste.

Hva er en mester?

"Mester" er en lovbeskyttet tittel der mesterbrev gis på bakgrunn av både praktisk og teoretisk kunnskap. Dette gir mestere både kompetanse som håndverker så vel som faglig leder.

I tillegg har en mester lang praksis i yrket sitt og ses på som å være seriøs og stolt av yrket sitt. Mesterbedrifter arbeider i tillegg aktivt med kompetanseheving blant sine ansatte og tar ansvar of opplæring av lærlinger.

Du kan lese mer om hvorfor du bør velge en mester på hjemmesiden til Mesterbrev.

Bruk fagfolk med riktig kompetanse

Omtaler og evalueringer på nett har blitt den nye jungeltelegrafen og sprer informasjon raskere og mer effektivt enn før. Dermed er det også viktig for seriøse håndverkere å være tilstede i de digitale kanalene.

Mittanbud samarbeider med mesterbrev for å sikre at de tjenesteleverandørene med gyldig Mesterbrev kommer tydelig frem på tjenesten. Samarbeidet er et ledd i Mesterbrev sitt arbeid i å forhindre misbruk av mestermerket og mestertittelen.

Bruk alltid fagfolk med rett kompetanse til å utføre jobben du skal ha gjort, og se gjerne etter Mestermerket neste gang du skal velge en håndverker.

For at du som forbruker lett skal kunne se om en bedrift er en mesterbedrift fremhever Mittanbud disse. Slik kan du som forbruker enkelt sjekke om bedriftene har Mesterbrev og andre relevante sertifiseringer.

I tillegg har Direktoratet for byggkvalitet (DiBK), Fagrådet for Våtrom (FFV) og Mesterbrev lansert nettstedet kompetansesjekk.no i arbeidet for å trygge folks valg av håndverkere. Her kan du enkelt sjekke om håndverkerne har den kompetansen de sier at de har.