Behov for en maskinentreprenør i Stryn?

Trenger du en maskinentreprenør i Stryn til graving, boring, planering eller drenering? På Mittanbud vil dyktige maskinentreprenører i Stryn konkurrere om ditt oppdrag!

  • Legg ut jobben helt kostnadsfritt
  • Motta uforpliktende tilbud fra bedrifter
  • Velg det tilbudet som passer deg best

Få tilbud fra kvalitetssikrede bedrifter

Behov for en maskinentreprenør i Stryn?

Trenger du en maskinentreprenør i Stryn til graving, boring, planering eller drenering? På Mittanbud vil dyktige maskinentreprenører i Stryn konkurrere om ditt oppdrag!

  • Legg ut jobben helt kostnadsfritt
  • Motta uforpliktende tilbud fra bedrifter
  • Velg det tilbudet som passer deg best
Kjekt å vite om prosjektet ditt
Skal du i gang med et større byggeprosjekt er det ofte behov for tilrettelegging av tomten først. Dette omfatter blant annet graving, boring, drenering og planering, i tillegg til store løft og håndtering av tunge materialer. Som regel vil du ha behov for flere ulike maskiner til denne type arbeid, og da er det lurt å ansette en maskinentreprenør. Når du skal i gang med graving eller annet grunnarbeid som krever maskiner er det ekstra viktig å planlegge godt. Vær oppmerksom på at det kan ligge rør eller ledninger i bakken, eller andre hindringer i grunnen. Det er viktig å tenke sikkerhet når det kommer til maskinhåndtering. Dersom du føler deg usikker på maskinen du skal bruke, bør du heller ansatte noen til å hjelpe deg. Da unngår du potensielt kostbare eller farlige situasjoner. Når du skal ansette en maskinentreprenør er det viktig å finne en som har riktig kompetanse for ditt prosjekt. Ved å invitere flere maskinentreprenører på befaring er det enklere å vurdere hvilken som passer best til ditt prosjekt. Ved å bruke god tid på å planlegge og finne riktig håndverker til jobben, øker du sjansen for et vellykket prosjekt.
Maskinentreprenør-jobber i Stryn på Mittanbud

Rørleggeroppdrag

6783STRYN

Legge vannrør frå hytte til naust, kople til varmtvannstank, Krane til kjøkkenbenk, krane bad, dusj, jetstoalett og få på plass avløp tilbake mot septikk.

Planering av tomt

6793INNVIK

Planere ut område på tomt som har størrelse ca. 8 * 6 m. Det må fylles på med stein og jord.

Legge kant av naturstein og drenere gårdsplass

6783STRYN

Ca 40 lm naturstein, en høgd. Montere SF kum for gårdplass. Graving av utløpsgrøft, legge rør ca 25 lm. Justere fall på gårdplass. All inclusive.

Planering tomt til ferdig plen.

6793INNVIK

Trenger hjelp til planering/utvidelse av eksisterende plen. Ingen sprengningsarbeid. Trengs noe fyllmasse. God passasje for maskiner. Sted Innvik i Nordfjord. Bilder ( ikke så bra) viser situasjon i dag. Området går fra trapp på ene bildet til utedo. Vedlagt også oversiktsbilde av område. Stipulert til ca 200 m2 hvorav ca 80m2 er gressbelagt i dag. Området er plant med endel vegetasjon og rester av oppkappet bjørk. Trengs ingen støttemurer. Huset er feriebolig.

Bygging av veg til ny tomt fra boligfelt

6795BLAKSÆTER

Oppdraget gjelder bygging av 200 meter veg fra eksisterende boligfelt til nye boligtomter. Tilbudet skal inkludere Veg med grøft for vann/el, 3 stk kum og tanker, 110mmPE100 (50m), Lodd (25 stk), 32mm VL (60m), 110mmPP (60m), OV110mm (60m), OV160mm (60m), 63mm VL (200m), 125mm tr.rør (200m), Rørl/innmåling/dok, 600mm (9m) elv, 2 stk grinder komplett.

Støttemur, Grunn- og betongarbeid

6789LOEN

Grunn- og betongarbeid for oppføring av pilarer og støttemur for småhus bolig på 70 kvm ønskes utført av fagpersonell. Ønsker tilbud på graving, planering, oppføring av pilarer og støttemur. Eventuelt vann/avløp/drenering. Det må også graves ut en del masse og lage ankomst vei til parkering/garasje. Ønsker pris med tipp plass og uten. Fundamentering. Drenering. Duker. Nett. Isolasjon. Osv. Ønsker en U.forpliktende beffaring snarest. Tomten ligg i Rake byggefelt i Stryn kommune. Teikningar ligg ved.