Prosjektledelse og byggekontroll i Hitra

Planlegger du et nytt prosjekt eller trenger du en håndverker til din oppussing? På mittanbud får du uforpliktende tilbud fra kvalifiserte bedrifter

Start her
Siste registrerte jobber

Doffin - Utvidelse av Hitra Kysthavn (Jøsnøya, tomt N5)

7240HITRA

Hitra kommune innbyr med dette til konkurranse om utførelse av prosjektet: Jøsnøya. Tomt N5 Det ønskes tilbud fra entreprenører med det faglige, tekniske og økonomiske grunnlaget som er nødvendig for å oppfylle vilkårene i kontrakten.

Doffin - Prekvalifisering - Hitra sykehjem, byggetrinn II

7240HITRA

Dagens sykehjem på Hitra skal utvides med et nytt bygg som rommer 14 plasser fordelt på 2 avdelinger for innbyggere med spesielle behov og utfordringer innen heldøgns omsorg. Klikk her https://permalink.mercell.com/207716936.aspx

Doffin - Skisseprosjekt på nytt sykehjem Hitra kommune

7240HITRA

Det skal utarbeides et skisseprosjekt for nytt sykehjem i Fillan med inntil 14 plasser lokalisert nært opp mot dagens Hitra Helsetun, sykehjem og bofellesskap. Tilgjengelig areal ligger innenfor eiendommen gnr 92 bnr 36 hvor dagens helsetun også er lokalisert. Ut ifra dette ønskes faglig kompetente leverandører med nøkkelpersonell innenfor fagene arkitekt, landskapsarkitekt og rådgivertjenester og med erfaring fra tilsvarende prosjekter. Vinner av dette anbudet vil derfor stå for utarbeidelse av skisseprosjekt som er en del av forprosjektering til det nye sykehjemmet som skal bygges i tilknytning/nærhet til dagens Hitra Helsetun.

Doffin - Utarbeidelse av mulighetsstudie for Fillan skole

7240HITRA

Fillan skole er en 1-10 skole beliggende i kommunesentrumet Fillan i Hitra kommune. Per dags dato er det ca. 300 elever ved skolen, men det skal tas utgangspunkt i en skole med 360 elever, 75 ansatte og SFO for 50 elever. Denne konkurransen går ut på å finne en leverandør som skal utarbeide en mulighetsstudie for Fillan skole til en fastpris for kr 700.000,-. Denne summen er «all inclusive» og skal foruten utarbeidelse av selve mulighetsstudien inneholde blant annet befaringer, reisekostnader, presentasjoner mm. Selve utarbeidelsen av mulighetsstudien vil derfor bli gjennomført sammen med valgt leverandør. 

Doffin - Påbygg, nytt varemottak og ombygging av Fillan Skole

7240HITRA

Anskaffelsen gjelder et mindre tilbygg, et påbygg og ombygging av personalfløy ved Fillan Skole.

Doffin - Fillan Brannstasjon - Tilbygg og ombygging

7240HITRA

Anskaffelsen gjelder tilbygg og ombygging av Fillan brannstasjon for Hitra kommune på tomt i Fillan Sentrum som en totalentreprise. Tilbygget er på ca 670 m2 BTA, mens eksisterende bygg er ca 525 m2 BTA, begge fordelt over 2 plan. Omfanget av ombyggingen framgår av konkurransegrunnlaget.