Prosjektledelse og byggekontroll i Vinje

Planlegger du et nytt prosjekt eller trenger du en håndverker til din oppussing? På mittanbud får du uforpliktende tilbud fra kvalifiserte bedrifter

Start her
Siste registrerte jobber

Doffin - Rauland omsorgsenter - Ombygging/Påbygg 2023-2024

3890VINJE

Ombygging, oppussing og påbygg av Rauland omsorgsenter. 

Tegninger, søknad og prosjektering med ansvarsrett 4 mannsbolig

3864RAULAND

Ønsker pristilbud på følgende for ett bygg som er tenkt oppstart i Mai/Juni 2023. Tegning: Byggemeldingstegninger 1:100 firemannsbolig : Terrengsnitt og BYA beregninger Utarbeidelse av situasjonsplan med adkomster Plantegninger Fasadetegninger Arbeids tegninger og DWG fil som skal til element produsent. Søknader: Søknad om rammetillatelse Søknad om Igangsetting Anmodning om ferdigattest Ansvarlig søker Estetisk redegjørelse Prosjektering m ansvarsrett: Arkitektonisk utforming, planløsning, forhold til omgivelsene Estetisk redegjørelse Konstruksjonsikkerhet, bygningsfysikk, brannsikkerhet og energiberegning. Våtromsprosjektering Innhenting av ansvarsretter / gjennomføringsplan, nabovarsel etc.

Søknads og arbeids tegninger for 4 manns bolig

3890VINJE

Skal ha tegnet en bolig med 4 leiligheter som på bildene, men beregnet for flat tomt. Skal da ha stue areal istede for parkeringsplass for biler i 2 etg (hovedplan) Størrelser og mål skal ellers være noenlude likt. Skal bygges med lyd og brannkrav etter nyeste standard (tek 17)

Doffin - Totalentreprise - Ny hardbruksbustad i Vinje

3890VINJE

Vinje kommune skal å byggje eit mindre bustadkompleks med 2 identiske leilegheiter i Åmot sentrum. Kvar bustad er på om lag 75m2 BYA. Bygget er tenkt i standard bindingsverk av tre med golv på grunn i form av støypt dekke og ringmur. Sjølve bustadane er tiltenkt personar med ROP-lidingar (Rus og psykiatri) og andre vanskelegstilte i samfunnet. Med bakgrunn i dette er det viktig at prosjekterande har kunnskap frå tilsvarande prosjektet. Det er og viktig at det vert prosjektert gode løysingar som er slitesterke, men og skapar eit godt bustadmiljø for leigetakerane. Kommunen har allereie utarbeidt eit skisseprosjekt i samarbeid med Point AS. I skisseprosjektet kjem det fram kva for funksjonar og utforming som skal leggast til grunn for vidare prosjektering/utføring. 

* Fortsatt ledig: Flislegging bad og entre på hytte på Rauland

3864RAULAND

Trenger fagmann til å legge godkjent membran og flis på bad på 9m2, og flis i entre på ca. 3 m2. Flis er kjøpt inn, men resten må inngå i tilbud på jobben. Jobben på badet må utføres i henhold til våtromsnorm, og dokumentasjon er en del av oppdragsbeskrivelsen som skal utføres

Tegne tilbygg på hytte

3890VINJE

Vi skal bygge på en hytte i Øyfjell med ca. 25 kvadratmeter. Vi har laget en skisse/utkast for hvordan vi vil ha det, men må ha en profesjonell til å lage en nøyaktig tegning som vedlegg til byggesøknad og plan for snekkere.