Leter du etter en ansvarlig søker i Vadsø?

Skal du i gang med et byggeprosjekt og har behov for en ansvarlig søker i Vadsø? Beskriv prosjektet, legg ut jobben på Mittanbud og få tilbud fra flere bedrifter som kan stille som ansvarlig søker.

  • Legg ut jobben helt kostnadsfritt
  • Motta uforpliktende tilbud fra bedrifter
  • Velg det tilbudet som passer deg best

Få tilbud fra kvalitetssikrede bedrifter

Leter du etter en ansvarlig søker i Vadsø?

Skal du i gang med et byggeprosjekt og har behov for en ansvarlig søker i Vadsø? Beskriv prosjektet, legg ut jobben på Mittanbud og få tilbud fra flere bedrifter som kan stille som ansvarlig søker.

  • Legg ut jobben helt kostnadsfritt
  • Motta uforpliktende tilbud fra bedrifter
  • Velg det tilbudet som passer deg best
Siste jobber tilknyttet ansvarlig søker i Vadsø

Doffin - Prosjektledelse - Kaianlegg

9815VADSØ

Finnmark fylkeskommune ønsker tilbud på prosjektledelse i forbindelse med bygging av ekspressbåtkaier for kombibåter (bilførende ekspressbåt) på totalt seks anløpssteder i Vest-Finnmark. Ekspressbåtkaiene skal bestå av en kai, en kjørebru med oppdriftstank og/eller hydrauliske styresystemer og en tilleggskai. Finnmark fylkeskommune er prosjekteier og prosjektlederens kontraktspart. Det er gjennomført forprosjekt for byggingen av kaianleggene (se vedlegg B), og det forutsettes at prosjektleder forholder seg til dette. Anskaffelsen er å betrakte som en engangsanskaffelse. Aktuelt tidspunkt for gjennomføring er perioden februar 2016 til prosjektavslutning, beregnet til 2022. Det er ingenting i veien for å fullføre prosjektet tidligere dersom det er mulig. I mangel på regelverk for denne type kaianlegg, skal «Lastforskrifter for bruer og ferjekaier i det offentlige vegnett» som i forprosjektet legges til grunn av valgte prosjektleder. Tilleggskaier skal konstrueres etter NS 3479 Prosjektering av konstruksjoner - Dimensjonerende laster. Kjørebruene skal utarbeides i samsvar med prosesskoden og prosjekteringsregler for bruer. Oversikt over krav til prosjektlederens ytelse følger av vedlegg A, Bilag 1 – Leveransebeskrivelse. Vedlegg B – Forprosjekt kombibåtkaier gir videre en ytterligere beskrivelse av utforming, dimensjonering og retningslinjer som skal ligge til grunn for kaianleggsutbyggingen. Anskaffelsen gjelder utelukkende prosjektlederrollen. Øvrige roller knyttet til utbygging av kaianleggene vil bli utlyst i egne konkurranser.

Doffin - Bekkefaret Bofellesskap - Byggeledelse med KU ansvar

9811VADSØ

Anskaffelsen gjelder byggeledelse med KU ansvar på Bekkefaret Bofellesskap i Vadsø

Doffin - Alta videregående skole - Byggeledelse med KU ansvar

9815VADSØ

Anskaffelsen gjelder følgende ytelser knyttet til gjennomføring av Alta videregående skole: Hovedbyggeleder / Byggherreombud med KU ansvar. Teknisk byggeleder VVS- tekniske installasjoner Teknisk byggeleder Elektrotekniske installasjoner.