Asfaltering i Ål

Planlegger du et nytt prosjekt eller trenger du en håndverker til din oppussing? På mittanbud får du uforpliktende tilbud fra kvalifiserte bedrifter

Start her
Siste registrerte jobber

Doffin - Asfaltering

3570ÅL

Ål kommune skal sommeren 2022 foreta reasfaltering av kommunale veier og plasser. Oppdragene vi variere i størrelse, men kommunen vil prøve å asfaltere sammenhengende strekninger.

Doffin - Dypstabilisering

3570ÅL

Ål kommune skal sommeren 2022 foreta dypstabilisering av kommunale veier. Kontrakten omfatter arbeid med tørrfresing/gjennomfresing av eksisterende vei med dårlig asfaltdekke, utlegging og legging av bærelagsmasser 0 – 32 mm (eller egnet kornfordeling), dypstabilisering, planering og komprimering før, under og etter dypstabilisering.

* Fortsatt ledig: Asfaltering av parkeringsplass

3570ÅL

50kvm parkering ønskes asfaltert på hytta i Ål

* Fortsatt ledig: Asfaltering av ca 200 Kvm

3570ÅL

Asfaltering av ca 200Kvm

Legge ca 300 kvm asfalt

3570ÅL

Tilbud ????

* Fortsatt ledig: Opparbeidelse av vei til fritidsbolig

3570ÅL

Ønsker pristilbud på opparbeidelse av kjørevei fra hovedvei til fritidsbolig på Sangefjell i Ål kommune i Buskerud. Veiens lengde estimeres til ca. 30-40 meter, samt parkeringsmulighet i enden. Traseen er moderat bratt, dels flatt. Det antas være nødvendig med noe påfylling av masse. Det er en fordel om håndtverker forestår kontakt men kommunen i.f.t nødvendige tillatelser, men ingen betingelse.