Asfaltering i Narvik

Planlegger du et nytt prosjekt eller trenger du en håndverker til din oppussing? På mittanbud får du uforpliktende tilbud fra kvalifiserte bedrifter

Start her
Siste registrerte jobber

Doffin - Asfaltarbeider 2022-2023

8501NARVIK

Konkurransen skal ende opp i flere avropsavtaler for årene 2022 og 2023, med opsjon på ytterligere 1år, basert på et tilsvarende anslått omfang og indeksregulerte enhetspriser.  Oppdraget er nærmere beskrevet i konkurransegrunnlagets Del II - Kontraktsgrunnlag.

* Fortsatt ledig: Fjerne gammel asfalt i oppkjørsel, legge stein eller ny asfalt.

8514NARVIK

Ca 80 m2 gammel asfalt må fjernes, rette opp og legge ny. (Evt. steinlegge oppkjørselen)

Doffin - Asfaltarbeider 2019-2020

8501NARVIK

Anskaffelseskonkurranse for rammeavtale om asfaltarbeider.

* Fortsatt ledig: Ny parkeringsplass

8516NARVIK

Ønsker å etablere en ny parkeringsplass til ca. 20 biler. Kan bli aktuelt med carport, kommer an på prisen, det må i hvert fall monteres defasøyler, asfalteres, ny innkjørsel (hvis kommunen tillater) og drenering.

Fjerne gammel asfalt og rette opp oppkjørsel.

8514NARVIK

Fjerne ca 80 m2 gammel asfalt og rette opp oppkjørsel. Om mulig også sette ned kantstein og asfaltere på nytt.

Doffin - Trafikksikkerhetstiltak Fagernes skole 2017

8501NARVIK

Fysisk tilpasning av trafikkarealer langs del av fylkesveg Fv 751 Beisfjordveien ved Fagernes skole i Narvik kommune. Tiltaket tar sikte på å bedre forholdene for myke trafikanter og kollektivtrafikk.