Hus og hage

Sjekkliste: Fasade og kledning

Renovere fasade eller bytte kledning? Les vår sjekkliste først!

Har du planer om å pusse opp eller renovere fasaden på huset ditt? Skal du kun bytte ut kledningen, eller også sette inn nye vinduer og dører? Vi har samlet noen nyttige råd du bør lese først!

Legg ut jobben på Mittanbud!

Har du konkretisert hva som skal gjøres?


Første steg er å finne ut hva du faktisk skal gjøre under renoveringen eller oppussingen. Prosjektet vil variere i omfang basert på om du kun skal legge ny kledning, renovere hele fasaden eller om du kun trenger å bytte ut vinduene dine. Kanskje du også trenger å sette inn en ny og bedre ytterdør?Gjør alt samtidig og spar penger


Dersom alle disse tingene må gjøres, kan det være lurt å også gjøre alt samtidig. En totalleverandør kan gi deg et gunstig tilbud når du utfører flere prosjekter samtidig, i stedet for hver for seg.Bestem deg også for om du skal gjøre overfladiske endringer som kvalifiserer som kun oppussing, eller om fasaden på boligen trenger en totalrenovering. En totalrenovering innebærer mer arbeid, større kostnader og en lengre tidsramme på å få det utført.Det er likevel en god økonomisk investering å forbedre flere ting samtidig dersom fasaden på huset er dårlig vedlikeholdt, og trenger å renoveres. Om du uansett skal bytte kledning eller fornye hele fasaden, er det som oftest også smart å bytte til moderne, isolerte vinduer. Det kan også være smart å etterisolere samtidig, og benytte muligheten når kledningen er tatt vekk. Det vil spare deg store kostnader på sikt, og gi deg et mer energismart hus.En detaljert prosjektbeskrivelse gjør gjennomføringen enklere


Når du har tenkt gjennom hva du vil ha gjort med boligens fasade, lager du en oppdragsbeskrivelse eller prosjektbeskrivelse. Denne bruker du når du henter inn tilbud fra bedrifter, slik at de får en god oversikt over hva du ønsker å få gjort.Det er også greit å ha en beskrivelse å henvende seg til under befaringen, slik at du husker på alt som skal gjøres når håndverkerne skal inspisere boligen. Da er det enklere å stille de riktige spørsmålene, og få gode innspill på arbeidet som du vil ha gjort.

Er du nødt til å søke om byggetillatelse?


Du trenger som regel ikke søke om byggetillatelse for renovering av fasade, bytte av kledning eller utskifting av vinduer. Unntaket er dersom du endrer selve konstruksjonen, størrelsen, høyden eller utseendet på boligen.En fasadeendring er altså ikke søknadspliktig dersom du ikke endrer selve det visuelle uttrykket på boligen. Om du skal rehabilitere og sette huset tilbake til opprinnelig stand basert på et historisk uttrykk, må du kunne dokumentere hvordan fasaden så ut tidligere. Da vil heller ikke renoveringen være søknadspliktig, så lenge du kan vise til dokumentasjonen på det historiske uttrykket.Få hjelp av fagfolk til søknad og tillatelse


Det er veldig viktig å ha klargjort om det kreves byggetillatelse før du setter i gang med å pusse opp fasaden på huset. Benytter du fagfolk til jobben, vil de kunne hjelpe deg med både søknadsprosess, dokumentasjon og gjennomføring.Alle bedrifter formidlet gjennom Mittanbud XL vil ha kompetansen til å kunne hjelpe deg med spørsmål om søknadsplikt. Veilederne på Mittanbud XL kan også veilede deg angående søknadsplikt, og hjelpe deg med å avgjøre om prosjektet trenger byggetillatelse.Du finner også informasjon om byggetillatelse på din kommunes nettsider. Om du ikke finner informasjonen der, kan du kontakte kommunen direkte.
Hvordan skal renoveringen eller oppussingen finansieres?


Det er lurt å ha en god plan for finansieringen av renoveringen eller oppussingen av fasaden. Når du har konkretisert prosjektet og fått oversikt over hva som må gjøres, bør du sette opp et budsjett du skal forholde deg til.Vær forberedt på endringer i kostnadene


Husk å legge til buffere og slingringsmonn i de forventede utgiftene – det er ikke alltid den ferdige prisen blir nøyaktig som først estimert. Den totale prisen på prosjektet kan ende opp med å være mer eller mindre enn de kostnadene du ser for deg tidlig i prosjektet.Lån eller oppsparte midler


Når budsjettet er klart kan du ta stilling til hvordan du skal finansiere prosjektet. Har du oppsparte midler, eller behøver du et lån? Det finnes ulike typer lån som passer for utgifter ved renovering eller oppussing. Snakk med banken din om hva de anbefaler for deg og din privatøkonomi.

Har du fått en vurdering av fagkyndige?


Om du bestemmer deg for å renovere fasaden fordi du anser den som dårlig vedlikeholdt eller skadet, kan det være lurt å la en fagperson inspisere huset.Før du går i gang med oppussing og renovering, er det nemlig viktig at en spesialist har gjort rede for alt som må utbedres. Det er ikke sikkert du selv er klar over hva du skal se etter.Du stiller også mer forberedt før oppstarten av prosjektet om du har fått en skikkelig inspeksjon av kledningen, vinduene og dørene på huset.Kanskje bør også grunnmuren vedlikeholdes, eller kanskje du bør drenere rundt kjelleren med det samme? Dette er nyttige spørsmål å stille håndverkerne når de er på befaring og skal inspisere boligen din.
Har du husket å hente inn tilbud fra flere fagfolk?


Du bør hente inn tilbud på renoveringen eller oppussingen fra flere fagfolk. Da kan du sammenligne tilbud, bedriftenes erfaring, referanser og kompetanse.Avtal befaring og inspeksjon av boligen


Når du har fått tilsendt tilbud og informasjon fra bedriftene, bør du avtale befaring med dem. Pass på at du er forberedt til befaringen, slik at du får spurt om alt du lurer på.Når bedriftene har vært på befaring, vil de kunne gi deg en estimert pris på prosjektet, og en tidsramme for når de kan utføre arbeidet. Basert på informasjonen de gir deg, kan du velge det tilbudet du foretrekker.Benytt Mittanbud XL og våre bedrifter


Om du registrerer renoveringen av fasaden hos Mittanbud XL, får du tilsendt flere utvalgte bedrifter som kan utføre arbeidet for deg. Du kan velge den bedriften du foretrekker, basert på tilbudet de gir deg etter befaringen.Mittanbud XL jobber kun med sertifiserte og godkjente bedrifter, med god kompetanse og riktig fagkunnskap. Ved å benytte oss slipper du å selv undersøke bedriftens legitimitet, og trenger kun å tenke på hvilket tilbud du liker best!
Hvordan skal du forsikre prosjektet ditt?


Du bør tenke gjennom om du trenger å forsikre prosjektet ditt. Dekker forsikringen du allerede har arbeidet som skal utføres, eller må du forsikre prosjektet ytterligere?Undersøk hvilke forsikringer bedriften har også, og hva den dekker i tilfelle uhell. Som regel er det risikofritt å renovere og pusse opp, men det er alltid viktig å være god forberedt og skikkelig sikret!
Har du signert kontrakt for prosjektet?


Det aller viktigste å huske på før arbeidet setter i gang, er å signere en kontrakt mellom deg og bedriften du har valgt.Prosjektet bør ikke settes i gang med før kontrakten er signert av begge parter. Husk på at alle deler av arbeidet skal være inkludert i kontrakten, også tilleggsarbeid som dukker opp underveis. Dette føyes til kontrakten fortløpende, i samråd med bedriften.Kontrakten mellom deg og bedriften skal sørge for at det er de rette partene som står ansvarlig for ulike deler av prosjektet, og gjør det enklere å holde oversikt over hvem som skal gjøre hva.
Har du husket å dokumentere prosjektet underveis?


Når renoverings- eller oppussingsprosjektet har satt i gang, er det lurt å lage seg en god rutine for inspeksjon og dokumentasjon underveis.Ta bilder og snakk med håndverkerne underveis


Vær tilgjengelig for kommunikasjon med håndverkerne, og snakk med dem om framgangen i prosjektet. Følg med på arbeidet, og dokumenter gjerne det som blir gjort med bilder. Bildedokumentasjonen er bra å ha i tilfelle det blir uenighet om noe av det som er blitt utført i ettertid. Det er også nyttig å ha for eventuelle fremtidige prosjekter. Dersom du ønsker å gjøre fasadeendringer senere og lurer på hva som ble gjort sist, kan bildene være svært nyttige for både deg eller for andre håndverkere.Be om dokumentasjon fra bedriften


Du bør også be om dokumentasjon fra bedriften underveis og etter utført prosjekt, slik at du har oversikt over hva som blir, og har blitt, gjort. Om du ønsker slik dokumentasjon underveis i arbeidet, bør dere avtale dette på forhånd i kontrakten. Etter et ferdigstilt prosjekt er bedriften pliktig å gi deg riktig dokumentasjon på den utførte jobben.Samle dokumentasjonen hos Boligmappa


All dokumentasjonen om renoveringen, oppussingen og prosjektet kan du samle på boligmappa.no. Boligmappa samler informasjon som ikke følger huseier, men heller selve boligen og eiendommen. Dette gjør det enklere å ta vare på viktig informasjon selv om huset skifter eiere.
Har du husket å avtale materialinnkjøp og avfallshåndtering?


Når du signerer kontrakten med bedriften du velger, er det lurt å også avtale materialinnkjøp og avfallshåndtering. Dette er praktiske ting som er viktig å avtale tidlig, og som derfor er lurt å inkludere i kontrakten. Da blir det heller ingen uenighet om hvem som skal gjøre hva.Snakk med håndverkeren om avtaler for avfallshåndtering


Ofte har håndverksbedriftene samarbeidspartnere og bransjeavtaler som gir dem gunstige priser på materialer, og eventuelt leie av avfallscontainere eller bortkjøring av jordmasser.Det kan derfor være lurt å la håndverksbedriften ta seg av denne delen av arbeidet, både fordi det kan spare deg for tid, kostnader og mye arbeid.Rådfør deg med fagfolk når du velger kledning


Når det gjelder materialinnkjøp for kledning og fasade, er det spesielt viktig å rådføre seg med fagpersoner. Det er flere ting å ta hensyn til enn kun farge og uttrykk, i motsetning til lignende prosjekter innendørs hvor det kan være relativt enkelt å male en vegg eller legge ny tapet.Kledningen du velger for huset ditt skal vare lenge, og må passe både til boligen, nabolaget og ikke minst: Klimaet der du bor.Valget av kledning vil avgjøre hvor mye vedlikehold du må gjøre i årene framover, og hvordan utseendet på kledningen vil endre seg.Snakk derfor med håndverkeren din, og spør dem om hva de vil anbefale. De har gjort mange lignende prosjekter tidligere, og kan anbefale deg gunstige materialer som passer både til boligen din og som også tåler vær og vind.
Har du avtalt inspeksjon og sluttbefaring?


Når fasaden din er ferdig renovert eller kledningen ferdig lagt, så er det på tide med en siste inspeksjon og sluttbefaring.Du må gå gjennom alle de avtalte arbeidsoppgavene og det som er utført, og sjekke at det som er avtalt også er blitt gjort.Etter sluttbefaringen skal du også få tilsendt dokumenter som bekrefter det utførte arbeidet fra bedriften. Denne dokumentasjonen er ferdigdokumentasjon, samsvarserklæring og FDV-dokumentasjon.Publisert 01. nov. 2023, 12:03

Oppdatert 22. mars 2024, 08:49