Grunnarbeid i Fauske

Planlegger du et nytt prosjekt eller trenger du en håndverker til din oppussing? På mittanbud får du uforpliktende tilbud fra kvalifiserte bedrifter

Start her
Siste registrerte jobber

Graving av grunn til garasje

8211FAUSKE

Vi trenger noen som kan grave (evt. også støpe grunnmur) til en garasje på 69 kvm. I svar på byggesøknad sto det: "Tiltakshaver bør sette seg inn i NVEs veileder Nr. 1/2019 Sikkerhet mot kvikkleireskred, særlig vedlegg 2: Gjennomføring av K0-tiltak uten forverring: NVEs veileder. https://publikasjoner.nve.no/veileder/2019/veileder2019_01.pdf" Situasjonsplan og eventuell annen info kan sendes ved forespørsel.

Anlegge plen på tomt

8206FAUSKE

Fjerne trær og stubber på tomt. Planere plen på området trærne står samt lage ny plen der det allerede er plen i dag. Har mulighet for å bruke en del av massene til utfylling på egen tomt.

Drenering

8209FAUSKE

Må skifte drenering langs en vegg, ca.10m. 5m er under et tilbygg (garasje). Massene må graves opp inne i garasjen. Betonggulv er fjernet. Veggen må bygges opp med vortepapp og isolasjonsmateriale. Stedlige masser kan sikkert ikke benyttes, da huset/dreneringa er fra 1973. Det ligger betongeør i bunnen, som er inspisert og hele. Full kjeller under bakkenivå.

Rør i innkjørsel er kommet opp pga tele og må senkes

8209FAUSKE

Grøftrør som ligger under belegningstein må senkes. Dette innebærer at belegningsstein må opp i det området ved veien og at støpte murkanter må senkes og rettes i tillegg. Gravemelding er ok. Belegningsstein må legges igjen etterpå.

Grave og fjerne masser, planere

8200FAUSKE

Må grave plenen noe lavere og kjøre bort massene. Må planere og kjøre på masser på gårdsplass for asfalt/betong/stein

Graving og støping av plate

8230SULITJELMA

Planlegger å bygge ei hytte i Sulis Fjellandsby med 48,5 m2 grunnflate. Jeg ønsker et tilbud på følgende: - graving og klargjøring til støping av plate - støping av plate. Det må etableres lokalt fall på teknisk rom, og på bad i forbindelse med dusjkabinett. - graving og klargjøring til påkobling av vann og kloakk. Ca 30 m. til tomtegrense. Vedlagt er tegning av hytten der innvendige bærevegger er merket med gult. Vedlagt er også kontrollskjema for fundament som beskriver toleransekravene for ujevnheter. Arbeidet ønskes påbegynt tidligst 1. juni. Tomta er i Kong Oscar-veien, og består av skog/myr. Vi feller nødvendig skog og frakter dette bort.