Grunnarbeid - Nord-Fron

Planlegger du et nytt prosjekt eller trenger du en håndverker til din oppussing? På Mittanbud får du uforpliktende tilbud fra kvalifiserte bedrifter
  • Legg ut jobben helt kostnadsfritt
  • Motta uforpliktende tilbud fra bedrifter
  • Velg det tilbudet som passer deg best

Få tilbud fra kvalitetssikrede bedrifter

Siste registrerte jobber

Rensking av skråning og legge steine skråning

2640VINSTRA

skråning ca 3 x 50 meter, renske og anlegge stein i skråning. planere for plen ca 200m2

Gravearbeid og bygge ny grunnmur

2642KVAM

1. Vannledning Det skal graves ned ny frostsikker vannledning fra brønn (75m vest for hytta) til hyttevegg. Den øverste ringen på brønner er sklidd ut, og må flyttes i riktig posisjon. 2. Avledingsgrøft Det skal graves en avledingsgrøft, ovenfor hytta for å styre vannet vekk. Det er en liten delvis ødelagt grøft/ bekk som går der i dag. Tanken er å grave denne dypere. Ønsker og at bekken utvides til en liten dam 1x2m mellom utedo og hytta. 3. Grunnmur Erstatte grunnmur på hyttas eldste del. Det er påbygd en bod på baksiden som trolig må fjernes eller heises vekk for å komme til denne delen av muren. Det skal dreneres og legges rør for taknedløp og isoleres rundt hele hytta. Ønsker at det støpes en platting foran utgangsdør ca. 1x1m med et søylepunkt i ytterste hjørne. Trolig trengs det også å graves ned en kum for drensrør og utslagsvann fra hytta. 4. Grunnmur under anneks Det skal støpes såle og grunnmur til anneks på ca 2x3m. Ønsker også at annekset flyttes nærmere hytta og snus 180 grader. Kan denne heises med gravemaskin? 5. Strømledning Strømledning til anneks (7m) og utdeo (15m) skal graves ned i bakken. 6. Planering Det er en del masse bak hytta som jeg ønsker at flyttes slik at terrenget blir like høyt rundt hele hytta. Tenker da en ca. 3m bred plan stripe på baksiden. 7. Veg Vegen opp til hytta skal utbedres ved å fylle på med grus. Mulig litt utbedring av grøft. 8. Parkeringsplass Parkeringsplassen skal planeres bedre. Ønsker at fjell ved parkering graves fram (ca 20 kvm), og at masse brukes til å planere/ utvide parkeringsplass.

Graving

2640VINSTRA

Grave ned drenneringsrør, grave bort krus fra garasjen, grave flatt lekeplassen.

Grunnmur inkludert utgraving

2642KVAM

Eksisterende bolig skal utvides med 4 meter i lengderetningen, bredde 5,15 meter. Det ønskes tilbud på utgraving for grunnmur/fundament, ca 30 kubikk, bortkjøring av masser og tilbakefylling. Oppsett av mur, tilsvarende eksisterende løsning, se vedlagte skisse. Eksisterende mur er forskalingsblokk i str 50x20x20 i 1 meter høyde. Endevegg (sør) har kun en steinhøyde nederst for å holde terrenget. Tilsvarende løsning ønskes på ny mur, da det skal etableres veranda på utsiden, etterhvert. Det ligger strømkabel utenfor tiltaket, som grunneier har oversikt over hvor ligger. Denne kommer ikke i konflikt. Ellers ingen kabler eller VA i området. Byggesøknad foreligger, som selvbygger. Arbeidene ønskes utført ca uke 25/26 Ber om pris på komplett jobb, samt pris for kun grunnarbeider og kun oppsett av mur, dersom det blir aktuelt og splitte dette. Ber om at det oppgis dersom det ikke ønskes å utføre kun deler av jobben, samt mulig oppstart.

Doffin - Rammeavtale m.m - Gravearbeid og mindre innlekkasje av fremmedvann på VA nett.

2640VINSTRA

Nord-Fron kommune skal ha en rammeavtale for å dekke sitt behov for graving og massetransport innenfor for bygg og anlegg, samferdsel og infrastruktur med tilhørende anlegg. Nord-Fron kommune planlegger å ha dialog m/ forhandlinger med tilbydere jfr § 9-3 tredje ledd. Dialog m/forhandlinger skal være basert på innkomne tilbud og kan være alle sider ved tilbudet. Tilbyder må påregne 1-3 møter vedrørende forhandlingene. Tilbyder må levere sitt beste tilbud jfr krav og kravspesifikasjon med tilhørende dokumenter.

Doffin - Diverse gravetjenester etter flommen 2013

2640VINSTRA

Dette er en mindre konkurranse som går ut på å sluttføre noen restarbeider etter flommen 2013. Her:   Grave og VA-arbeider.

Få tilbud fra kvalitetssikrede bedrifter

Beskriv jobben og få uforpliktende tilbud fra flere bedrifter nær deg – helt gratis.

Kom i gang
Legg ut en jobb og få tilbud

Få tilbud fra kvalitetssikrede bedrifter

Legg ut en jobb og få tilbud