Skal du bygge eller reparere støttemur i Alstahaug?

Uansett om du skal bygge eller reparere støttemur / forstøtningsmur i Alstahaug, legg ut jobben på Mittanbud. Da vil du få tilbud fra flere murere i Alstahaug som kan hjelpe deg med å få jobben gjort!

  • Legg ut jobben helt kostnadsfritt
  • Motta uforpliktende tilbud fra bedrifter
  • Velg det tilbudet som passer deg best

Få tilbud fra kvalitetssikrede bedrifter

Skal du bygge eller reparere støttemur i Alstahaug?

Uansett om du skal bygge eller reparere støttemur / forstøtningsmur i Alstahaug, legg ut jobben på Mittanbud. Da vil du få tilbud fra flere murere i Alstahaug som kan hjelpe deg med å få jobben gjort!

  • Legg ut jobben helt kostnadsfritt
  • Motta uforpliktende tilbud fra bedrifter
  • Velg det tilbudet som passer deg best
Siste jobber tilknyttet støttemur / forstøtningsmur i Alstahaug

Drenering rundt hus og tilkobling til fellesavløp

8800SANDNESSJØEN

Grave og støpe ny mur på sørøst side mot terreng, grave drenering rundt nesten hele huset og legge opp drensslanger tilkoblet til fellesavløp, søknad(om nødvendig) og vedlikehold av husfundament på ytterside.

* Fortsatt ledig: Utplanering av område tilliggende vei ca 150m2

8800SANDNESSJØEN

Har et ønske om at område ved siden av eksisterende garasje og som nå består hovedsaklig av plen ugraves og utplaneres. Estimert område ca 150m2. Grunnet høydeforskjell fra vei ned mot plen må en også tenke på en liten støttemur i bakkant. Ønskelig at område helt nærmest eksisterende garasje i bakkant tilpasses slik at en enkelt kan etablere en forbindelse fra utplanert område og ned mot resten av tomten (trekkes litt tilbake, etablere en helning) Området har trolig 4 rotsystem fra tidligere trær, 3 har jeg felt og vet hvordan var, og der er en større hump som nok representerer et større tre, men det er fellt før jeg overtok eiendommen for 5 år siden. Der er en betongklump fra en flaggstang midt i området, og der finnes også en metallpinne/rør som jeg er usikker på hva betyr (se bilder vedlagt). Området kan godt etableres med grus som ved eksisterende parkeringsplass foran garasje SIden dette området er tilliggende vei, og av et visst omfang må en vel påregne både søknad til kommune, gravemelding og evt nabovarsel, men det håper jeg også at jeg kan få veileiding til ift korrekt prosess

Grave ut, bygge støttemur, heve terreng og planere før bygging av garasje.

8800SANDNESSJØEN

Tenker å planere ut et skrånende terreng mot en støttemur for å heve terrenget til samme høyde som vei. Oppå her skal jeg sette opp en garasje. Støttemuren vil bli ca 140 cm høy og ca 15 m.

Oppsett av ny støttemur

8802SANDNESSJØEN

Oppsetting av ny støttemur 12 m lang. På 6 meter av muren vil den være 1.7 m høy, med nedtrapping til 0.8 x 6 m. Ønsker tilbud på jobb ferdig støpt såle m/mur, drenering og enkelt spilerekkverk på topp av muren ca 10 m langt. Ønsker pristilbud på mur ved bruk av forskalingsblokker, og støpt mur med bruk av forskaling. Størrelse er ca 16 kvm murflate.

Renovering av et hus

8800SANDNESSJØEN

Renovering av et gammel hus og bygging av 2 etasjer tilbygg. Montering av ny elektro installasjon i stede gammel. Montering av ny vann og avløp rør i stede gammel. Montering av to varmepumper.