Planer om et takoppløft eller ark i Gran?

Skal du gjennomføre et takoppløft eller bygge en ark i Gran? Legg ut jobben på Mittanbud og få tilbud fra flere dyktige tømrere i Gran som kan hjelpe deg med takoppløft og ark i boligen din.

  • Legg ut jobben helt kostnadsfritt
  • Motta uforpliktende tilbud fra bedrifter
  • Velg det tilbudet som passer deg best

Få tilbud fra kvalitetssikrede bedrifter

Planer om et takoppløft eller ark i Gran?

Skal du gjennomføre et takoppløft eller bygge en ark i Gran? Legg ut jobben på Mittanbud og få tilbud fra flere dyktige tømrere i Gran som kan hjelpe deg med takoppløft og ark i boligen din.

  • Legg ut jobben helt kostnadsfritt
  • Motta uforpliktende tilbud fra bedrifter
  • Velg det tilbudet som passer deg best
Takoppløft- og ark-jobber i Gran på Mittanbud

Oppretting av tak over terrasse hytte

2770JAREN

Ønsker bistand til oppretting av tak over terrasse på hytte som har sunket 2-4 cm. Hytten er bygget av Telemarkhytter for 6 år siden og det har oppstått en senkning av to bærebjelker/søyler som holdet tak over terrasse oppe. Dette skyldes antakelig for svak konstruksjon av bæring i underkant av søyler som er forankret direkte i terrassebjelken uten skikkelig understøttelse, med oppstått knusning i bjelken. Stripefundamentet til terrassen ser også ut til å gi etter med buling/sprekker og riss i fundamentet. Om eiendommen: Fritidsbolig oppført i 2 etasjer, Ringmur med støpt plate på mark, bindingsverk av tre, Saltak tekket med torv. Veranda med utgang fra stue 1 etg er oppført i normalt solide materialer. Unormale retningsavvik observeres. Arbeidet består av heving/jekking av dragere for retting av tak, deretter oppretting av terrassegulv. Anlegning av nye bjelker, støping av nye fundamenter for søyler til tak.

Påbygg/husbygging

2750GRAN

Bygge fra etter støping til og med skillevegger. Da inkl løfte tak på bygg som allerede står der, bytte alle veggen og bygge opp på nytt.

Bygge nytt tak over veranda.

2760BRANDBU

Rive eksisterende tak over veranda og bygge nytt tak som skal skjøtes på taket på huset. Taket innvendig skal være takhøyt. De nye gesimskassene og takrenene på det nye verandataket skal flukte med gesimskassene og takrenene på huset. Det skal ikke brukes takststoler men limtredragere. Størrelse på veranda er 4mx6m. Veranda er bygget oppå en garasje som er bygget til huset i 90graders vinkel.

Utvidelse av takark på bolig

2760BRANDBU

Ønsker tilbud på forlengelse av eksisterende ark på bolig. Innsettelse av franske verandadører i front med gitter, panoramavinduer på sider, forlenging av takbjelke og gulvbjelker. Totalpris med materialer og enkelt prisoverslag på kun arbeid ønskes.

Skifte ca 130m2 tak på enebolig

2770JAREN

Skifte ca 130m2 tak pga lite isolasjon og dårlig lufting. Problemet med taket er ising pga snøsmelting fra gammelt tak og ned på tilbygg. Er kun taket med pipe over andre etasje som skal skiftes, ikke taket på tilbygget. Ønsker jobben gjort iløpet av sommer/høst 2019 Rive gammelt tak inn til reisverk. Bygge opp på nytt med mer isolasjon og korrekt lufting. Fullføre med beslag og takrenner. Deler av taket har gammel konstruksjon uten dagens standarder. Takstein skal brukes opp igjen og jeg kan selv fjerne denne før arbeidet begynner.

Påbygg av en halv etasje på eksisterende bolig

2750GRAN

Vi ønsker å bygge på vår enebolig en halv etasje opp. Flaten er på ca 95 m2 og vi ønsker noen som kan ta på seg hele oppdraget, inklusive elektrikerarbeid og og baderom. Vi trenger også hjelp til prosjektering og søknadspapirer til kommunen. Vi ønsker 36 grader på takvinkel og Isola Powertekk plater på taket. Det kan være mulig å bruke plater vi har på taket fra før. Vedlagt ligger en enkel plantegning om hva vi ønsker. Dette må selvfølgelig diskuteres med kyndige. Panel/plater på veggene, legging av gulv og listing kan vi gjøre selv. Vi ønsker et prisoverslag før vi søker om event. lån og søknad til kommunen.

Siste evalueringer
Oppretting av tak over terrasse hytte

Fint utført arbeid.

Okt. 2023
S

Steffen om GREFSRUD LAGE