Vann og avløp i Hitra

Planlegger du et nytt prosjekt eller trenger du en håndverker til din oppussing? På mittanbud får du uforpliktende tilbud fra kvalifiserte bedrifter

Start her
Siste registrerte jobber

Grunnarbeid inkl. Støp og mur

7240HITRA

En bekk, ca 30meter skal legges i rør, vei etableres (40m) på landbruksjord og tomt for garasje/driftsbygning (7x14m) graves ut. Det må legges drenering og vann/avløp. Grunnmur skal settes opp i 2 meters høyde, isolert mur. Plate på mark støpes inne i bygget og denne skal pusses. Ser for meg at dette gjøres med èn ansvarlig entreprenør slik at jeg slipper å forholde meg til flere. Adresse Vesthitterveien

Doffin - Vannledning Fuggelåsen - Ulvvær

7240HITRA

Hitra kommune ønsker å innhente tilbud på etablering av ny overføringsledning fra Fuggelåsen til Ulvvær.

Doffin - Hovedplan Vannforsyning Hitra kommune

7240HITRA

Hitra kommune skal revidere hovedplan for vannforsyning og utlyser tilbudskonkurranse for rådgivningstjenester ifm. utarbeidelse av ny hovedplan, som skal gjelde for perioden 2020-2030.

Doffin - Hovedplan Avløp og Vannmiljø Hitra kommune

7240HITRA

Hitra kommune skal ha utarbeidet en hovedplan for avløp og vannmiljø. Hovedplanen vil være en kommunedelplan for Hitra kommune. Det foreligger ikke noen tidligere helhetlig hovedplan for avløp i kommunen. Det finnes en egen hovedplan for vannforsyning som skal revideres i 2020, og det er utlyst egen konkurranse for denne. Det er ønskelig fra oppdragsgivers side at tilbydere leverer tilbud i begge konkurransene, men ikke et krav.

Doffin - Sjøledning Hopsjøen - Smågasjøen - Dolm

7240HITRA

Hitra kommune innbyr med dette til konkurranse om utførelse av prosjektet: Sjøledning Hopsjøen - Smågasjøen - Dolm

Doffin - Bygge- og anleggsarbeider Litjslokheia

7240HITRA

Hitra kommune skal bygge ut et nytt boligfelt i tilknytning til et eksisterende boligfelt på Fillan. Del 1 – Kontrakt NS 8405: I prosjektet / konkurransegrunnlaget inngår opparbeidelse av hoved-infrastruktur i feltet så som vei, vann, avløp, kabelgrøfter m.m. Prosjektområdet er som det fremkommer av konkurransegrunnlaget inndelt i 3 delområder, G01, G02 og G03, hvor av delområde G02 er et opsjonsområde. I feltet i sin helhet inngår totalt ca. 1300 lengdemeter vei, vann og avløp. Del 2 – Kontrakt NS 8407: I forbindelse med nytt boligfelt skal det detaljprosjekteres og bygges en trykkøkningsstasjon med tilhørende innkoblinger mot ny og eksisterende infrastruktur som beskrevet i vedlagte dokumenter.