Trenger du hjelp med vann og avløp i Volda?

Trenger du hjelp til arbeid på vann og avløp i Volda? På Mittanbud finner du flere erfarne rørleggere i Volda som hjelper deg med arbeid på vann og avløp!

  • Legg ut jobben helt kostnadsfritt
  • Motta uforpliktende tilbud fra bedrifter
  • Velg det tilbudet som passer deg best

Få tilbud fra kvalitetssikrede bedrifter

Trenger du hjelp med vann og avløp i Volda?

Trenger du hjelp til arbeid på vann og avløp i Volda? På Mittanbud finner du flere erfarne rørleggere i Volda som hjelper deg med arbeid på vann og avløp!

  • Legg ut jobben helt kostnadsfritt
  • Motta uforpliktende tilbud fra bedrifter
  • Velg det tilbudet som passer deg best
Siste jobber tilknyttet vann og avløp i Volda

Legge opp vann og avløp fra kjøkken i 2. Etg til avløp i 1. Etasje

6120FOLKESTAD

Renoverer feriehus fra 1952. Vann til kjøkken og vaskerom fra 1. Etasje.avløp fra kjøkken og vaskerom påkoble til hivedavløp i 1. Etasje

Doffin - Forprosjektering for utbetring av vassforsyningssystema i Ørsta og Volda

6100VOLDA

Oppdraget omhandlar forprosjektering for utbetring av systemet for vassforsyning i Ørsta og Volda. Formålet er å bli klar over ulike tilhøver og moglegheiter, for å finne dei mest samfunnsøkonomiske og optimale løysingane for vassforsyning. Oppdraget skal omfatte undersøkingar og vurderingar der konsulent skal kome med anbefalingar av løysingar knytt til vasskjelder og vassverk.

Doffin - Strømperenovering i Vevendelvegen

6100VOLDA

Volda kommune innbyr til konkurranse om gjennomføring av NODig-metoden strømperenovering av eit leidningsstrekk i Vevendelvegen i Volda.

Doffin - Prosjektering av nytt vassverk og etablering av reservevasskjelde i Volda

6100VOLDA

Prosjektet omhandlar prosjektering av godkjent vassbehandlingsanlegg, samt etablering av reservevasskjelde for Volda kommune.

Doffin - Konsulenttenester ved ombygging av Vikenes Renseanlegg

6100VOLDA

Konsulenttenester for prosjektering og prosjektstyring av ombygginga ved Vikenes reinseanlegg i Volda.

Doffin - Frivillig kunngjøring : Hovudplan for vatn og avløp

6100VOLDA

Tjenesteyting og planlegge ein hovudplan for vatn, avløp og eventuelt vassmiljø (opsjon). Skal gje oversikt på status og utfordringar fleire tiår fram i tid. Planen skal framheve kva kommunen må gjere dei næraste åra innan vatn/ vassforsyning og avløp. Dette for å sikre denne viktige kommunale infrastrukturen og servicen ovanfor våre innbyggarar. Planen skal presenterast i rapportform med vedlegg og m.a. vise handlingsplanar med kostnadar og prioriteringar innan VA. Planen skal m.a. også vise dagens situasjon og forhold innan VA-området , med registreringar, kart og beskrivelsar. Viser elles til konkurransegrunnlaget.

Siste evalueringer
Montere IKEA kjøkkenbenk/skap

Gedro Byggarbeid har gjort en god jobb med mitt kjøkken. De møtte til avtalt tid, og jobbet raskt og effektivt. Hyggelige og serviceinnstilte arbeidere. Kan anbefales!

Aug. 2014
E

Ellen om Gedro Byggarbeid AS