VVS og kjøling i Sør-Fron

Planlegger du et nytt prosjekt eller trenger du en håndverker til din oppussing? På mittanbud får du uforpliktende tilbud fra kvalifiserte bedrifter

Start her
Siste registrerte jobber

Erstatte brannmur/pusse pipe

2647SØR-FRON

Har ei hytte med en peis og pipe fra byggeåret, dvs ca 1935. Under en oppussing av hytta rundt 1979/1980 ble det murt opp en teglsteinsmur som brannmur mot en frittstående jøtulovn. Nå ser denne brannmuren ut til å gi litt etter og buler ut på midten, og det er behov for en utbedring av/erstatning for den. Jeg ser for meg at dette evt kan løses enklere med puss på den gamle muren og så evt brannplater, alternativt sette opp noe som tilsvarer det som er der i dag. Ovnen skal fortsatt stå slik den står i dag, så det må tas hensyn til rørføring fr aden og inn i pipa. Ønsker tilbud med forslag som vil være forskriftsmessig korrekt.

Ventilasjon i kjeller/montere nye ventiler

2647SØR-FRON

Jeg trenger å få montert flere nye ventiler i kjelleren (bore hull i grunnmuren) og mellom rom innvendig. Muligens også montering av solventilator.

Vurdering av ventilasjon i kjeller

2647SØR-FRON

Trenger noen til å se på ventilasjon i kjeller. Vurdere om det må gjøres andre tiltak enn lufting/ventilering som er fra før. Det vil da bli boring av hull på grunnmur og montere flere nye ventiler. Muligens også montere solventilator.

Installere varmepumpe (luft til vann)

2646GÅLÅ

Ønsker å bytte ut varmekilden på hytta (Gålå i Gudbrandsdalen) fra EL-kjel til enten varmepumpe eller bergvarme, altså har jeg behov for to separate tilbud for å se hva som lønner seg. Det er i dag vannbåren gulvvarme i hele hytta. Tilbud 1. Varmepumpe. Varmepumpen må være en luft til vann pumpe med tilhørende teknisk utstyr som må plasseres i tekniskrom. Selve pumpen kan plassres utvendig ca. 2-3 meter fra tenisk rom. Grunnflaten er på 220 kvm. og har i dag et totalforbruk på ca. 45 000 kWh. (se vedlagt forbruksprofil). Tilbud 2. Bergvarme. Alt av teknsik utstyr må inkluderes i tilbudet, da også borring (antar 2 brønner). Grunnflaten er på 220 kvm. og har i dag et totalforbruk på ca. 45 000 kWh. (se vedlagt forbruksprofil). Det er klargjort for bergvarme i hytta. det er trukket rør fra teknsikrom til ytterkant av hytta. Det skal være lett å komme til med borremaskin rundt tiltenkt brønn-sted. Ønsker å få tilsendt: - Komplett tilbud for hele innstallasjonen (samtlige kostnader) - Estimert besparelse i kWh og i kr. - Når kan jobbes startes? - Alt av vannbåren oppvarmen dekkes, vil varmtvann (tappevann) også dekkes? - Estimert kostnad på vedlikehold/service intervaller - Levetid på pumpe/ utstyr som må skiftes på sikt - Garanti-tid fra leverandør Ta kontakt hvis noe er uklart, eller du trenger mer informasjon. Mvh Niklas

Tette 3-4 hull samt sette inn murstuss

2647SØR-FRON

Har noen hull i teglesteinpipa etter tidligere ovner som må tettes. Antagelig gjort av tidligere eiere. Samt borre nytt hull og sette inn murstuss. Alt av rør har jeg. Murer må ha med ildfast mørtel og bor.

Montere varmepumpe

2647SØR-FRON

Montere varmpepumpe, utedel er på plass, men rør og innepumpe måtte flyttes pga renovering av kledning