VVS og kjøling i Vadsø

Planlegger du et nytt prosjekt eller trenger du en håndverker til din oppussing? På mittanbud får du uforpliktende tilbud fra kvalifiserte bedrifter

Start her
Siste registrerte jobber

Doffin - Hammerfest videregående skole Blokk B - Nye Ventilasjonsanlegg - Byggetrinn 2

9815VADSØ

Prosjektet omhandler utskifting av eksisterende ventilasjonskanaler og ventiler i byggets 2. og 3. etasje for å tilfredsstille dagens gjeldende krav til luftmengder i hele bygget. Denne anbudskonkurransen utgjør byggetrinn 2 i prosjektet og omfatter utskifting av ventilasjonskanaler, ventiler og øvrig kanalteknisk utstyr. Eksisterende to ventilasjonsaggregater i teknisk rom i 4. etg. skal tilkobles det nye kanalnettet. Ventilasjonsanleggene skal mengdereguleres og det installeres VA-spjeld i kanalnettet for VAV regulering av luftmengder i rom. Eksisterende himlinger, lysanlegg, kanaler og ventiler rives og saneres for å gi plass til nye kanaler og ventiler med kapasitet tilpasset dagens forskriftskrav til luftmengder i bygget. Det er noen av rommene i 2. og 3 etasje der eksisterende kanalnett  og himlinger skal beholdes med mindre tilpasninger. Dette fremgår av tegningsgrunnlaget.

Doffin - Ventilasjonstjenester for Sykehuset Østfold HF

9811VADSØ

Det skal inngås rammeavtale på ventilasjonstjenester i helseforetakets lokaler/bygg. Tjenesten vil omhandle ventilasjonstjenester med tilhørende utstyrsleveranser i forbindelse med løpende og akutt vedlikehold og mindre ombyggingsarbeider.

Doffin - Inntaksrister ventilasjonsanlegg - Vesterålen sykehus

9811VADSØ

Oppdragsgiver ønsker tilbud på levering og montering av inntaksrister til ventilasjonsanlegg, Vesterålen sykehus.

* Fortsatt ledig: Reparere ventilasjon

9800VADSØ

Har en Flex-It cuisine ventilasjon i huset som ikke fungerer. Ønsker denne reparert eller byttes i noe tilsvarende.

* Fortsatt ledig: Montere varmepumpe

9800VADSØ

Ønsker tilbud på varmepumpe og montering av denne.

* Fortsatt ledig: Installere vedovn

9800VADSØ

Må ha nytt rørhull til pipa og få det gamle forsvarlig fikset igjen.