Har du fukt i kjelleren og skal drenere? Da bør du etterisolere samtidig

Drenering er viktig for å holde kjelleren og grunnmuren tørr, og for å unngå skader på boligen. Ser du at vannet rundt boligen ikke forsvinner eller at grunnmuren føles fuktig? Da er det på tide å fikse dreneringen. Hvis du etterisolerer samtidig kan du øke komfort, boareal og verdien på boligen.

Har du fukt i kjelleren og skal drenere? Da bør du etterisolere samtidig
Inspirasjon

Drenering og etterisolering er en investering i boligen


Skikkelig drenering rundt boligen er en god investering. Enda mer lønnsomt blir det om du benytter sjansen og sørger for å etterisolere samtidig. Etterisolering av kjellerveggen er nemlig det energisparetiltaket som er enklest og billigst å gjøre samtidig med vanlig vedlikehold av et hus.


Det er flere fordeler ved både drenering og etterisolering av kjelleren din. Drenerer du kjellerveggen får du et bedre inneklima i boligen og lavere strømregning. Velger du å etterisolere kjellerveggen samtidig som du drenerer, vil du oppleve mindre trekk og at du blir kvitt den typiske «kjellerlukta». Du vil også få lavere strømregning, fordi varmen ikke lekker ut av kjellerveggen.


Ved å passe på at du har gode nok rømningsveier og tilstrekkelig takhøyde kan du dessuten øke boarealet, som igjen vil øke verdien på huset betraktelig.

Drenering gir boligen et bedre inneklima

Du vil få et bedre inneklima om du drenerer boligen. Fukt i boligen øker risikoen for helseplager, og kan være årsaken til at man utvikler astma og allergier over tid. I tillegg kan det bidra til at man får hyppige forkjølelser, slimhinneplager, hodepine og slapphet.
Tegn på dårlig drenering


  • Misfarging på vegger og gulv
  • Saltutslag
  • Synlig fukt og kondens
  • Sopp og råte
  • Overflatevann som blir liggende


Gravemaskin som graver drenering rundt en bolig.

Du trenger ikke å søke om byggetillatelse for å drenere, men er du usikker på hvordan du gjør det bør du kontakte profesjonelle.


Led vannet bort fra boligen

Når du drenerer ledes vannet vekk ved hjelp av trykkbrytende og drenerende masser inntil kjellerveggen. Dette kan for eksempel være løs leca, singel eller grov grus. Det kan også eventuelt gjøres med spesielle dreneringsplater som føres videre til en dreneringsledning. Herfra ledes vannet vekk, og rundt fyllingen legges en fiberduk.

Under selve kjellergulvet er det viktig at det legges godt med drenerende masser. Du bør bruke fiberduk for å skille de drenerende massene fra finere masser som leire. For vegger som ligger under terrengnivå, bør du legge en grunnmursplate av plast. Dette er fordi grunnmursplatene virker som et vannavvisende lag mot vann i grunnen. Alle sår og hull må tettes, og overflater som ikke er tett må pusses. Da sørger du for at den utvendige overflaten på grunnmuren er vannavvisende. Samtidig er det lurt at takvannet ledes vekk i en separat ledning.


Boliger i høyere terreng blir hele tiden utsatt for vannsig mot huset

Hvis du har en bolig som ligger i høyere terreng, vil huset hele tiden bli utsatt for vannsig mot huset på grunn av terrenget boligen ligger i. Her gjelder det å lede bort vannet før det treffer grunnmuren eller i verste fall samler seg under grunnmuren, og presser seg opp. Hvis ikke dette stoppes vil du få råteskader, og soppskader som kan gå utover helsen.

Over tid vil bygningsmassen bli skadet av fukt, og drenering er en god investering. Venter du til det er for sent, vil utbedringer av skadene bli dyrere.

Det er også fare for sprekker i grunnmuren om ulykken allerede har skjedd, og det i tillegg er minusgrader. Da vil grunnmuren bevege på deg, og slå sprekker.


Dette bør du tenke på før du skal legge drenering


  • Det bør legges minst 5 cm trykkfast isolasjonsplate som er beregnet for utvendig isolering av kjellermur. Isolasjonen bør legges så lavt at den når godt ned over kanten av sokkelen.
  • Dreneringsrør bør legges med fall og ligge lavere enn sokkel. Drenering må gjennomføres med dreneringsrør langt nok ned. Isolasjon må trekkes godt ned over sokkel for å redusere kuldebro.
  • Det finnes mange gode produkter for drenering og etterisolering på markedet. Det er viktig å følge isolasjonsprodusentens monteringsanvisninger.


Anbefaler å bruke fagfolk

Det er mulig å drenere boligen selv, men har du ikke kompetansen som trengs kan det hende at det må bli gjort på nytt, og bli dyrere enn planlagt. I tillegg kan arbeidet gjøre vondt verre, og du vil i verste fall skade boligen. Derfor anbefaler vi å bruke fagfolk til denne jobben. En av de vanligste feilene folk gjør når de utfører dreneringsjobben selv, er at dreneringsrørene blir lagt for grunt eller at dreneringsflaten ikke blir lagt langt nok vekk fra boligen. Konsekvensen av dette er at vann trekker inn i bygningsmassen.

Du trenger ikke å søke om byggetillatelse for å drenere. Skal du derimot utføre strukturelle endringer på huset er dette nødvendig. Husk å ta en prat med naboene, da de kan bli påvirket av arbeidene. Hvis du vil være på den sikre siden kan du leie inn profesjonelle til å gjøre jobben.


Prisen for dreneringen vil komme på mellom 3000 til 5000 kroner per kvadratmeter grunnmur. Dette er regnet i dybde og lengde. Noen huseiere velger å utføre dreneringen selv, men hvis du vil ha drenering som varer anbefaler vi at du lar dyktige håndverkere gjøre jobben for deg!
Publisert 13. sep. 2023, 11:35

Oppdatert 09. jan. 2024, 11:01