Om
Avtalevilkår

Rettighetsinformasjon

Rettighetsinformasjon

Tjenesten mittanbud.no og alt innhold på mittanbud.no med undersider tilhører Mittanbud.no AS, og er omfattet av åndsverkslovens bestemmelser. Kopiering og lignende bruk av innholdet er forbudt uten skriftlig avtale med Mittanbud.no AS.

Det er ikke tillatt å samle inn eller på annen måte benytte kontaktinformasjon vedrørende brukere av tjenesten (herunder bedrifter og forbrukere) for noe annet formål enn forutsatt bruk av tjenesten. Dette innebærer for eksempel at tredjeparter ikke kan benytte informasjon som finnes på mittanbud.no til markedsføring av egne eller andres tjenester.