Om
Avtalevilkår

Avtalevilkår - Jobbgaranti

Avtalevilkår for jobbgaranti - Mittanbud for bedrifter

Mittanbud tilbyr Jobbgaranti til nye bedrifter. Vi er så sikre på at du vil lykkes med å vinne oppdrag hos oss, at vi tilbyr Jobbgaranti de første 3 månedene. Bruker du alle klippene du har tilgjengelig de 3 første månedene - uten å vinne en jobb, kan du få avtalen kansellert.

JOBBGARANTI

1. Disse vilkårene er sammen med Mittanbuds øvrige vilkår gjeldende for bedrifter som har fått Jobbgaranti ved kjøp av abonnement hos Mittanbud.

2. Jobbgaranti innebærer at bedrifter som ikke lykkes på Mittanbud etter 3 måneder; har mulighet til å kansellere avtalen sin.

3. Følgende betingelser er gjeldende:

  • 3.1 Garantien opphører uansett 3 måneder etter at Bedriften først fikk tilgang til tjenesten (“Garantiperioden”).
  • 3.2 Garantien opphører hvis bedriften har vunnet en eller flere jobber gjennom tjenesten. Vi anser en jobb som vunnet dersom kunden har bekreftet at vedkommende velger Bedriften til å utføre et oppdrag. Det er Mittanbud som avgjør om dette vilkåret er oppfylt eller ikke.
  • 3.3 Bedriften er selv ansvarlig for å kontakte Mittanbud i løpet av Garantiperioden. Hvis bedriften ikke har kontaktet Mittanbud i løpet av Garantiperioden gjelder ikke garantien lengre selv om bedriften ikke har vunnet noen jobb gjennom tjenesten. Avtalens normale oppsigelsesbestemmelser mm., herunder punkt 4.1 og 4.2, vil gjelde fra og med utløpet av Garantiperioden.
  • 3.4 Bedriften må ha brukt alle klipp som de har tilgjengelig de første 3 - tre - månedene av avtaleperioden. Dette inkluderer ordinære klipp og bonus klipp.
  • 3.5 Bedriften må ha gjennomført samtaler med vår onboarding avdeling i henhold til planen som blir laget. Ved fullført løp vil Bedriften få en e-post med bekreftelse på at nødvendig opplæring er gjennomført.

4. Merk at Jobbgaranti kun kan benyttes 1 - en - gang.

5. Mittanbud forbeholder seg retten til å avgjøre hvilke bedrifter som vil få tilbud om Jobbgaranti.


Vi er så sikre på at du vil lykkes med å vinne oppdrag hos oss - at vi tilbyr jobbgaranti de første 3 månedene