Ansvarlig kontrollerende - Frogn

Planlegger du et nytt prosjekt eller trenger du en håndverker til din oppussing? På Mittanbud får du uforpliktende tilbud fra kvalifiserte bedrifter

Start her
Siste registrerte jobber

Vurdering av treverk, tak og fundamentering til anneks

1455NORDRE FROGN

Vi ønsker en byggteknisk vurdering av et anneks tilknyttet en sommerhytte. Deretter ønsker vi å igangsette utbedring av de punktene vi blir enige om etter befaringen. Annekset er dårlig vedlikeholdt og det er lekkasje fra tak, tydelige råteskader på flere lafteplank og mangelfull fundamentering ved ett til to steder. Veggene er bygget utelukkende av lafteplank og taket er lagt med takshingel. Oppdraget ønskes gjennomført snarest.

* Fortsatt ledig: Energitiltaksplan

1455NORDRE FROGN

Ønsker bistand fra sertifisert energirådgiver til å utarbeide tiltaksplan for energisparing og Enova-støtte

Utbedring av støy rapport til nybygg.

1444DRØBAK

Vi skal bygge nytt hus i Drøbak, i den anledning er vi blitt påkrevd en støy rapport. Det må dokumenteres at utendørs støynivå fra veitrafikk ikke overstiger kravene i Miljøverndepartementets rundskriv T-8/79

Dokumentering av tidsalder på tømmerhus

1455NORDRE FROGN

Hei, jeg har en tomt med et veldig gammelt laftet tømmerhus. Det ser ut som det er teljet med øks, det tror jeg ikke ble gjort siden godt nede på 1800 tallet, og har derfor bruk for å komme i kontakt med en tømrer-spesialist som vil kunne lage et dokument som sier noe om bygningens alder. Skal legges ved som dokumentasjon i en omreguleringssak.

Doffin -OBS! NB! Tittlen er lang og over flere se beskrivelse!!!!

1441DRØBAK

NB! Tittlen er lang og over flere linjer så gjør dette om til en bedre tittel og slett dette ----- Tittlen var ---- RAMMEAVTALE FOR PERIODEN 2016 - 2021 - PROSJEKTERINGSLEDELSE, BYGGELEDELSE, ARKITEKTFAGLIGE, BYGNINGSTEKNISKE, BYGNINGSØKONOMISKE OG KOMMUNALTEKNISKE RÅDGIVNINGSTJENESTER ------------------------------------------------------- Frogn kommune (senere benevnt som kommunen) skal inngå rammeavtaler for utvikling av arealplaner og gjennomføring av utbyggingsprosjekter innenfor eiendom og kommunalteknikk. Det forutsettes at det kan ytes tjenester innfor følgende fagfelt: 1. Prosjekteringsledelse 2. Arkitekttjenester (Arealplanlegging) 3. Arkitekttjenester (Prosjektering) 4. Interiørarkitekttjenester 5. Landskapsarkitekttjenester 6. Arborist/biologtjenester 7. Landmåling og kartproduksjon 8. Geoteknikk 9. Bygningsteknikk stål/betong 10. Bygningsteknikk massivtre 11. Bygningsfysikk 12. Elektroteknikk 13. VVS- teknikk 14. Sprinkelanlegg (prosjektering) 15. Bygningsautomasjon 16. Akustikk 17. Brannteknikk 18. Miljøkartlegging og –forurensning 19. Miljøsertifisering (Breeam AP og revisor) 20. LCC- analyse 21. Vannforsyning 22. Avløpsteknikk 23. Vei- og veilysanlegg 24. Trafikkplanlegging 25. Vassdragsteknikk (hydrolog) 26. Brygger og havner 27. Bruer 28. VA- automasjon 29. Byggeledelse 30. Bygningsøkonomi (kostnadskalkyler) Frogn kommune vil inngå rammeavtale med tre tilbydere innenfor hver av de sju hovedkategorier: • Prosjekteringsledelse (pkt. 1 foran) • Arkitektfaglige tjenester (pkt. 2-7 foran) • Byggfaglige tjenester (pkt. 8-18 foran) • Miljøsertifisering og LCC (pkt 19-20 foran) • Kommunaltekniske tjenester (pkt. 21-28 foran) • Byggeledelse (pkt. 29 foran) • Bygningsøkonomi (pkt.30 foran) Innenfor hver enkelt hovedkategori vil avrop bli fordelt tilnærmet likt mellom de tre som tildeles kontrakt i perioden. Det er anledning til å levere tilbud på en eller flere av hovedkategoriene, men det er ikke anledning til å gi tilbud innenfor et enkelt fagfelt for hovedkategoriene arkitektfaglige, byggfaglige, miljøsertifisering, LCC og kommunaltekniske tjenester.

Få tilbud fra kvalitetssikrede bedrifter

Beskriv jobben og få uforpliktende tilbud fra flere bedrifter nær deg – helt gratis.