Ansvarlig kontrollerende - Moss

Planlegger du et nytt prosjekt eller trenger du en håndverker til din oppussing? På Mittanbud får du uforpliktende tilbud fra kvalifiserte bedrifter

Start her
Om Moss

Kommunen og byen Moss ligger langs østsiden av Oslofjorden, 50 minutter sør for Oslo i Viken fylke. I tillegg til fastlandsområdet, omfatter kommunen Jeløya ute i fjorden og Dillingøya i Vansjø. Flesteparten av innbyggerne i kommunen bor i og omkring byen Moss. Sørover i kommunen ligger det mange gårder, samt andre mindre tettsteder, blant annet Ryggebyen og Larkollen.

De fleste boligene i Moss er enkeltstående hus, som eneboliger og tomannsboliger. I tillegg finnes det mange rekkehus og leiligheter, spesielt i sentrum av Moss. Hva slags bolig du har, vil påvirke hva du har lov til å gjøre av oppussing, hvordan det kan gjennomføres og hvilke byggesøknader du må sende inn til kommunen.

Uansett om du skal totalrenovere huset eller trenger hjelp til vedlikehold, er det en fordel å velge håndverkere som holder til i Moss eller i nærheten av deg. De kjenner til de lokale byggereglene og hvilke materialer som passer til klimaet der du bor. Husk at det også som regel er du som betaler for reiseveien til håndverkeren.

Siste registrerte jobber

Bygging av 6 leiligheter

1531MOSS

Vi har rammetillatelse på 9 leiligheter i Storgata, 1531 Moss. 3 leiligheter er alt godkjente leiligheter og skal ikke berøres. Mens 6 leiligheter må bygges i eksistrende bygg. Vi behøver anbud om rivning og bygging av vegger og våtrom. Trenger ferdigattest på brannskiller og våtrom. Prosjekterende på brannkonsept. Kontroll på brannkonsept. Kontrollerende på våtrom. Utførende på våtrom. Utførende på sanitæranlegg. Utførende på tømrer. Legger ved planskisser.

Godkjenning av en Kjellerleilighet

1526MOSS

Jeg trenger å godkjenne en Kjellerleilighet som en selvstendig utleie del på Ekholtveien. Alt er på plass, mangler bare papirer. Noen med godkjent firma kan ta seg av oppdraget?

* Fortsatt ledig: Geoteknikkfirma trengs

1525MOSS

Etter forhåndskonferranse med kommunen om å bygge vanlig privat bolig på ubebygd tomt i marin sone ønsker jeg å få geoteknikkfirma til å undersøke grad av kvikkleire og rasfare dokumentasjon. Jeg har alt av tegninger og annet i forbindelse med søknad via arkitekt.

Bygge ny boenhet på 65kvm - firma med ansvarsrett

1529MOSS

Jeg ser etter et firma med ansvarsrett som kan påta seg ansvaret av å bygge en ny boenhet på ca 65kvm. Boenheten skal bygges under terrassen på boligen. Kommunen har gitt tillatelse og arbeidet ble påbegynt før firmaet som fikk oppdraget gikk konkurs. Så det er snakk om påbegynte arbeider som skal fullføres. Arbeidet som hittil er utført er kun noe snekkerarbeid, det meste gjenstår (elektriske, rør osv). Oppstart snarest. Må ha referanser.

Uavhengig kontroll av våtrom (fuktsikring) og tetthet

1523MOSS

Ønsker uavhengig kontroll av våtrom (4 bad) og tetthet i ny bolig (tiltaksklasse 1) i Halmstad, Rygge. I Saksforskriften SAK10 er formulert slik at uavhengig kontroll skal omfatte fuktsikring av søknadspliktige våtrom i alle boliger. I nye boliger skal også klimasjiktets luftetthet kontrolleres, dette kontrolleres ved trykkprøving av ferdig bygg. Fint om jeg får tilbud på helejobben. Det er 4 våtrom i bygningen. ​

Doffin - Grindvold Hageby - Byggeledelse

1501MOSS

Moss Kommunale Eiendomsselskap KF (MKEiendom) har fått i oppdrag av Moss Kommune å bygge 48 boliger for personer med demens på Grindvold i Moss, Bukkespranget 21, i et bofellesskap. I den forbindelse skal det engasjeres byggeledelse i forprosjekt- og utbyggingsfase. Byggeledelsen vil bistå og jobbe tett med prosjektleder i MKEiendom. Oppgavene i prosjektet vil bli et samarbeid mellom byggeledelsen og prosjektleder i MKEiendom.

Få tilbud fra kvalitetssikrede bedrifter

Beskriv jobben og få uforpliktende tilbud fra flere bedrifter nær deg – helt gratis.