Prosjektledelse og byggekontroll i Drangedal

Planlegger du et nytt prosjekt eller trenger du en håndverker til din oppussing? På mittanbud får du uforpliktende tilbud fra kvalifiserte bedrifter

Start her
Siste registrerte jobber

Doffin - Kroken barnehage - entreprise K201, bygningsmessige arbeider

3750DRANGEDAL

Prosjektet omfatter bygging av en ny 4 avd. barnehage (1034m2 BTA eks. frittliggende boder), opparbeiding av uteområde, samt riving av en bolig med uthus. Entrepriseformen er hovedentreprise (/administrerte sideentrepriser med byggentreprenøren som administrerende sideentreprenør). Prosjektet er inndelt i 5 entrepriser (K201 bygningsmessige arbeider, K301 røranlegg, K302 luftbehandlingsanlegg, K401 elektriske installasjonsarbeider og K601 heis). Denne konkurransen gjelder entreprise K201.

Doffin - Kroken barnehage - entreprise K302, luftbehandlingsanlegg

3750DRANGEDAL

Prosjektet omfatter bygging av en ny 4 avd. barnehage (1034m2 BTA eks. frittliggende boder), opparbeiding av uteområde, samt riving av en bolig med uthus. Entrepriseformen er hovedentreprise (/administrerte sideentrepriser med byggentreprenøren som administrerende sideentreprenør). Prosjektet er inndelt i 5 entrepriser (K201 bygningsmessige arbeider, K301 røranlegg, K302 luftbehandlingsanlegg, K401 elektriske installasjonsarbeider og K601 heis). Denne konkurransen gjelder entreprise K302.

* Fortsatt ledig: Taksering

3750DRANGEDAL

Taksering av hus/tomt I Drangedal

* Fortsatt ledig: Søker takstmann til boligsalg av Smibekkveien 5 i Drangedal

3750DRANGEDAL

Se <a href="http://mittanbud.no/anbud/702786/boligsalg-av-smibekkveien-5-i-drangedal/">http://mittanbud.no/anbud/702786/boligsalg-av-smibekkveien-5-i-drangedal/</a> for nærmere informasjon