Skal du rive murvegg i Tysvær?

Murvegger er ofte bærende, og riving bør av denne grunn utføres av kvalifiserte håndverkere. Legg ut oppdraget på Mittanbud, og la kvalifiserte håndverkere i Tysvær konkurrere om å få jobben gjort!

  • Legg ut jobben helt kostnadsfritt
  • Motta uforpliktende tilbud fra bedrifter
  • Velg det tilbudet som passer deg best

Få tilbud fra kvalitetssikrede bedrifter

Skal du rive murvegg i Tysvær?

Murvegger er ofte bærende, og riving bør av denne grunn utføres av kvalifiserte håndverkere. Legg ut oppdraget på Mittanbud, og la kvalifiserte håndverkere i Tysvær konkurrere om å få jobben gjort!

  • Legg ut jobben helt kostnadsfritt
  • Motta uforpliktende tilbud fra bedrifter
  • Velg det tilbudet som passer deg best
Siste jobber tilknyttet riving av murvegg i Tysvær

Betong saging, ønsker dør til garasje.

5563FØRRESFJORDEN

Ønsker å få sagd ut plass til installasjon av en dør, betongsaging og forsterkning ettersom jeg antar det er bærende evne på veggen fra før. Ser for meg at det sages ut plass til en stålbjelke, så plasseres stålbjelken som forsterkning, deretter sages resterende bort. Slik at det kan settes inn dør.

Rive en murpeis

5560NEDSTRAND

Ønsker en murer til å rive en murpeis på hytten på Nedstrand.

Planering og støping av garasjesåle og mur

5563FØRRESFJORDEN

Entrepenører som kan fullføre prosjektet innen 30. Mai prioriteres, og det vil være krav til at en kommer på befaring for å kunne prate om hva som skal gjøres og hvordan en ønsker å gjøre det. Ved inngåelse av kontrakt benyttes kontrakt fra Mittanbud. Beskrivelse arbeid: • Rive gammel carportmur på ca 1.8 x 7.5 meter. • Legge 2 stk drensrør for takrenner, cirka 16 - 17 meter hver. Legge 1 stk sluk i midten av garasje med oljeutskiller, ca 10-11 meter. Disse kobles fra eksisterende drensrør østside av mur som skal rives, til garasje som skal settes opp. • Planere, klargjøre og støpe 34.7 kvm garasje i henhold til vedlagte tegninger fra Igland Garasjen. Gulvet i garasjen skal være stålglattet. Grunnmur skal være i leca, slammet og pusset utvendig. Trekkerør for el installasjon i sørøstre hjørne (nærmest huset). • Renske skråning, klargjøre og støpe 15 meter mur under 1,0 meter. Muren begynner ved garasjesåle og skal ha (kubbemur) mønster som i vedlagt bilde. • Klargjøre for asfaltering av cirka 30 kvm. (Nordside av mur som skal rives). Se bilder som er vedlagt med skisser. Resten kan tas på befaring.

Planering og klargjøring for støping av garasjesåle og mur

5563FØRRESFJORDEN

Jeg har to anbud ute på samme arbeid, dette anbudet er på gravearbeidet, mens det andre anbudet også har med forskaling og støping. Entrepenører som kan fullføre prosjektet innen 15. Mai prioriteres, og det vil være krav til at en kommer på befaring for å kunne prate om hva som skal gjøres og hvordan en ønsker å gjøre det. Ved inngåelse av kontrakt benyttes kontrakt fra Mittanbud. Beskrivelse arbeid: • Rive gammel carportmur på ca 1.8 x 7.5 meter. • Legge 2 stk drensrør for takrenner, cirka 16 - 17 meter hver. Legge 1 stk sluk i midten av garasje med oljeutskiller, ca 10-11 meter. Disse kobles fra eksisterende drensrør østside av mur som skal rives, til garasje som skal settes opp. • Planere og klargjøre for senere forskaling og støping av såle til 34.7 kvm garasje i henhold til vedlagte tegninger fra Igland Garasjen. • Renske skråning og klargjøre for senere forskaling og støping av 15 meter mur under 1,0 meter. • Klargjøre for asfaltering av cirka 30 kvm. (Nordside av mur som skal rives). Se bilder som er vedlagt med skisser. Resten kan tas på befaring.

Riving av gammel innredning i kjeller

5563FØRRESFJORDEN

Riving av innredning i 38m2 kjeller. Gulv, vegger og tak skal alt bort, slik at kun betong gjenstår og det kan isolerast og kles på nytt.

Riving og utarbeide ny garasje

5570AKSDAL

Vi har i dag rester av et gammelt garasjetilbygg. Vi har gravd frem til fjell og skal til med ny garasje men denne ønsker vi større enn 50m2 som gjør at vi må ha folk inn.

Siste evalueringer
Riving av gammel innredning i kjeller

Jobben vart utført til avtalt pris, og ferdig før avtalt tid. Dei jobba veldig raskt og effektivt, handterte alt avfall og rydda veldig bra etter seg. 100% fornøyd.

Nov. 2019
K

Karl Jakob om DAMIAN VIKA