Jobben ble utført på Mittanbud

Utbedring av elsjekk av enebolig

Bueiningsnr: H0101 Målerplassering: Kjeller Strømmåler: 6970631403206915 Anleggsnr. 113177 Inspektør Mads Christoffer W VEDTAK Rapportnr / Pinkode: 101377 / 647271 Dato for kontroll: 23.01.2020 Utskriftsdato 11.05.2020 Kontrolltype Periodisk kontroll Rapport fra tilsyn utført 23.01.2020, anleggsnr.: 113177 I henhold til Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven) og forskrifter med hjemmel i denne loven, utøver Det lokale eltilsyn kontroll av elektriske anlegg tilknyttet Nordlandsnett AS sitt forsyningsnett. Deres anlegg er undergitt et offentlig tilsyn som utøves av Det lokale Eltilsyn (DLE), jf. el-tilsynsloven §3 og fel §7. Et elektrisk anlegg skal være i en slik stand at det ikke frembyr fare for liv, helse og materielle verdier, jf. el-tilsynsloven § 2. Nærmere bestemmelser om krav til anlegget, er gitt i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL.) De pålegges med dette å rette påviste feil/mangler snarest og senest innen 10.06.2020, jf. el-tilsynsloven § 6 og fel § 9. DLE begrunner vedtaket med at kravene i el-tilsynsloven § 2 ikke er oppfylt. En nærmere begrunnelse for vedtaket er gitt i tilsynsrapporten, som viser til hvilke forskriftskrav som ikke er oppfylt og hvilke faktiske funn som ligger til grunn for denne vurderingen. Bakgrunn for vedtaket: De har tidligere mottatt Forhåndsvarsel med vedlagt tilsynsrapport som beskriver de feil/mangler som ble påpekt ved vår kontroll. Vi har ikke mottatt merknader fra Dem innen Forhåndsvarselets tilbakemeldingsfrist, og de påviste feil/mangler er pr. dato ikke bekreftet rettet av registrert elektroinstallatør. De har rett til å klage over dette vedtaket, jf. forvaltningsloven §§ 28 - 36. Klagefristen er tre uker fra De mottok vedtaket. Klageinstans er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. En eventuell klage sendes DLE. De har rett til å gjøre Dem kjent med sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven §§ 18 -19. Hvis De besørger retting av påpekte feil/mangler, og bekreftelse oversendes Det lokale Eltilsyn, vil saken bli avsluttet. Med hilsen Roger DLE-ansvarlig Nordlandsnett AS Internett www.nordlandsnett.no Rapportnr. 101377 Side 1 av 2 TILSYNSRAPPORT Bolig Bueiningsnr: H0101 Målerplassering: Kjeller Strømmåler: 6970631403206915 Ved kontroll ble følgende feil funnet: Sikringsskap Anleggsnr. 113177 Inspektør Mads Christoffer Rapportnr / Pinkode: 101377 / 647271 Dato for kontroll: 23.01.2020 Utskriftsdato 11.05.2020 Kontrolltype Periodisk kontroll 1. Kabelinnføringer / åpninger for kabelinnføringer var ikke tettet. Jf. FEL § 28 Gjelder hull i topp. 2. Utstyr/anleggsdel var utsatt for skadelig mekanisk påkjenning. Jf. FEL § 28 Gjelder ene leder til kurs 14. 3. Utstyr/anleggsdel manglet forskriftsmessig merking. Jf. FEL § 32 Korrekt kursskjema manglet. 4. Bruksanvisning for jordfeilvern/-varsler manglet i sikringsskap/tavlerom. Jf. FEL § 12 Gjelder jordfeilbryter. Bad oppe 5. Stikkontakt manglet jordforbindelse. Jf. FEL § 21 Gjelder lys over speil. Stue 6. Det var i for stor utstrekning lagt opp til bruk av bevegelig ledning. Jf. FEL § 16 Gjelder skjøteledning til varmepumpe. Kjøkken 7. Kabelen var avmantlet utenfor kapslingen/dekselet. Jf. FEL § 28 Gjelder ledning til stikkontakt mikrobølgeovn. 8. Utstyr/anleggsdel var ikke betryggende festet. Jf. FEL § 28 Gjelder kontakt til komfyr. Kjeller 9. Utstyr/anleggsdel var ikke betryggende festet. Jf. FEL § 28 Gjelder løse ledninger i flere rom. 10. Kabelen/ledningen var ikke avsluttet/skjøtet forskriftsmessig. Jf. FEL § 22 Gjelder kabel vaskerom. 11. Det var i for stor utstrekning lagt opp til bruk av bevegelig ledning. Jf. FEL § 16 Gjelder opplegg til fryseboks/skap. 12. Det var i for stor utstrekning lagt opp til bruk av bevegelig ledning. Jf. FEL § 16 Gjelder opplegg til vaskemaskin. RETTING ER UTFØRT AV: For det lokale elektrisitetstilsynet 11.05.2020 Mads Christoffer ---------------------------------------------------------------- Dokumentet er etter Nordlandsnett sine rutiner godkjent og sendt uten underskrift. Underskrift montør Stempel/underskrift installatør Internett www.nordlandsnett.no Rapportnr. 101377 Side 2 av 2 Har fått testet kursene i huset. Så vi vet hvor de går. Trenger også å skifte ei automatsikring.

Denne jobben ble utført på Mittanbud den 4. mar 2021, under kategorien Elektrikertjenester i Bodø

Trenger du hjelp i samme område?

Nedenfor finner du informasjon om disse kategoriene i dette området.

Skal du i gang med et prosjekt?

Planlegger du et nytt prosjekt, men er usikker på hva som skal til for å få jobben gjort? Hos oss kan du med enkle grep legge ut jobben helt gratis og motta relevante og uforpliktende tilbud fra flere bedrifter.

Ikke helt det du lette etter?

Nedenfor kan du lese mer om noen av tjenestene du kan få hjelp med gjennom oss.

Få jobben gjort med Norges største anbudstjeneste