Mittanbud øker kravene til bedrifter

Mittanbud stiller strenge krav til bedriftene som bruker tjenesten. Det er for å sørge for at tjenesten er trygg møteplass for privatpersoner og bedrifter, og for å bidra til et sunt og rettferdig arbeidsliv for håndverkerne.

Mittanbud øker kravene til bedrifter
Aktuelt

Til kamp mot svart arbeid og useriøse aktører

Mittanbud trapper opp kampen mot useriøse aktører og strammer inn kravene til bedrifter som benytter seg av tjenesten. I 2021 oppdaterte Mittanbud kravene til bedriftene som bruker tjenesten. Endringene har gjort det enklere for Mittanbud å kaste ut eller utestenge bedrifter som ikke driver i henhold til kravene som stilles.


– Vi gjør noen nødvendige endringer som gir oss mer handlingsfrihet til å reagere mot bedrifter som ikke driver i henhold til den standarden vi setter, forteller daglig leder i Mittanbud, Håvard Bungum.


Endringene Bungum henviser til er nye avtalevilkår som trådte i kraft like før sommeren 2021. Bungum mener de nye vilkårene vil bidra til et mer seriøst arbeidsliv og rettferdige konkurransevilkår på Mittanbud.


Mittanbud ser på svart arbeid og useriøse aktører på samme måte som idretten ser på doping. De som jukser må avskiltes, og her kan og skal Mittanbud bidra aktivt.Likere konkurransevilkår gir et mer seriøst arbeidsliv

Den største endringen i vilkårene som kom i 2021 er at bedrifter som ikke kan dokumentere at de tilfredsstiller kravene til Mittanbud kan få avslått forespørsel om abonnement, miste tilgang til tjenesten, eller at avtalen blir sagt opp med umiddelbar virkning.


I de nye vilkårene står det blant annet at Mittanbud står fritt til å sanksjonere bedrifter basert på tidligere negativ historikk, erfaringer med bedriften eller personer tilknyttet bedriften (slik som ansatte, ledelse, styremedlemmer, eiere og lignende).


Bungum mener dette er et vesentlig punkt i jakten på et mer seriøst arbeidsliv og likere konkurransevilkår.


– De fleste bedrifter driver i henhold til norsk lov og de kravene Mittanbud stiller, men så er det noen få som driver på kanten av lovverket og våre retningslinjer. Slike bedrifter ønsker vi ikke å ha på Mittanbud. Vi har hatt tilfeller der bedrifter og enkeltpersoner som er svartelistet hos oss kommer tilbake på tjenesten med nye selskaper, eid av familiemedlemmer eller andre nære relasjoner. Ved å endre vilkårene våre får vi større handlingsfrihet mot disse bedriftene, sier Bungum.Ønsker tips om useriøse bedrifter

Mittanbud skal være en tjeneste med rettferdig og sunn konkurranse, og Bungum oppfordrer bedrifter og privatpersoner til å ta kontakt dersom de hører om bedrifter som ikke driver i henhold til norsk lov eller kravene til Mittanbud.


– Vi er helt avhengig av at våre brukere gir oss tips og råd dersom vi skal lykkes med å få en enda sikrere tjeneste. Dialog og samarbeid med de som bruker tjenesten har sørget for at Mittanbud allerede er en seriøs og ryddig møteplass. Arbeidet med å sikre seriøsitet foregår kontinuerlig. Med nye avtalevilkår styrker vi dette arbeidet ytterligere, sier Bungum avslutningsvis.Publisert 29. jan. 2023, 13:13

Oppdatert 09. jan. 2024, 11:01