Krav om samsvarserklæring for elektrisk arbeid

Alle oppdrag på Mittanbud som omfatter elektrisk arbeid skal utføres av kvalifiserte fagfolk og i henhold til gjeldende lover og regler. Derfor stiller vi krav om samsvarserklæring når elektrisk arbeid har blitt utført gjennom Mittanbud, og kan ikke videreformidle oppdrag om godkjenning utført av en annen person eller bedrift.

Krav om samsvarserklæring for elektrisk arbeid
Aktuelt

Mangler du samsvarserklæring?

Dersom du mangler samsvarserklæring, enten fordi arbeidet ble utført før det pålagt med dokumentasjon eller av andre grunner, kan det være lurt å få gjennomført en kontroll av det elektriske anlegget.


Mittanbud kan dessverre ikke videreformidle oppdrag om etterprøving og godkjenning av elektrisk arbeid utført av en annen person eller bedrift.

Slik får du en godkjent samsvarserklæring

Trenger du en el-sjekk, kontroll av det elektriske anlegget eller hjelp til annet elektrisk arbeid er du velkommen til å legge jobben ut på Mittanbud. Vi hjelper deg gjerne med å finne et firma som kan gjennomføre kontroll og utbedre eventuelle feil og mangler, slik at du får en godkjent og oppdatert samsvarserklæring – og et velfungerende og trygt elektrisk anlegg!
Ofte stilte spørsmål om samsvarserklæring


Hva er en samsvarserklæring?

Samsvarserklæringen er et dokument som viser at den elektriske installasjonen er utført i henhold til det gjeldende regelverket, i tillegg til hvem som er ansvarlig for jobben.


Det er eieren av det elektriske anlegget som har ansvaret for å ta vare på samsvarserklæringen. Dersom boligen selges, overføres samsvarserklæringen og ansvaret over til den nye eieren.


Når skal du ha en samsvarserklæring?

I 1999 ble det innført et krav om samsvarserklæring for elektriske anlegg. Dette kravet gjelder både for nyere anlegg, og dersom det blir utført endringer på anlegg som er eldre enn 1999.


Hvorfor skal du ha en samsvarserklæring?

Funksjonen til en samsvarserklæring er å dokumentere at arbeidet på det elektriske anlegget i en bolig er utført i henhold til gjeldende lover og regler.


Hvordan får du en samsvarserklæring?

Det er den utøvende bedriften som har ansvar for å utstede samsvarserklæring. Den blir som regel sendt ut sammen med fakturaen. Hvis du ikke har fått samsvarserklæring etter at det har blitt utført arbeid på det elektriske anlegget må du spørre elektrikeren om dette.


Hva inneholder en samsvarserklæring?

En samsvarserklæring skal inneholde en detaljert beskrivelse av arbeidet som er utført, i tillegg til hvilke lover og spesifikasjoner som er fulgt, og en erklæring om at alt er utført i henhold til gjeldende sikkerhetskrav.


Samsvarserklæringen skal også inneholde dato, navn og en signatur fra den som er ansvarlig for arbeidet som er utført av bedriften.Publisert 29. jan. 2023, 13:33

Oppdatert 09. jan. 2024, 11:01