Company header image
Logo

AQUAPARTNER ØST AS

AQUAPARTNER ØST AS

Heggeveien 38A, Hagan

Org nr. 929 125 738

Om bedriften

Aquapartner A/S ble etablert i 1991 basert på ideen om å være et praktisk rettet konsulentfirma i VA-bransjen med "jordnær" kompetanse. Aquapartner Øst AS er et datterselskap av Aquapartner AS, og ble opprettet i 2022. Aquapartner øst arbeider hovedsakelig på Østlandet. Vi skaffet oss et bredt kontaktnett og har derfor hele tiden arbeidet med kommunale kunder og andre større ledningseiere over hele landet, fra Nordkyn i nord til sørlandet i sør. Mange av våre kunder har fulgt oss med kontinuerlige oppdrag siden første halvdel av 90-tallet. De senere årene har vi også bygget opp spisskompetanse på andre områder bla. vei, vannverksgodkjenning, internkontrollsystemer, sikkerhets- og beredskapsplanlegging, prosjektering og bygging av kompakte vannverk, sentrale driftskontrollanlegg og rehabilitering av avløpsrenseanlegg. Samt detaljprosjektering av vannverk, avløpsrenseanlegg, ledningsnett og veier. Den "jordnære" spisskompetansen som gir praktisk rettede og fornuftige løsninger har vi beholdt og videreutviklet i snart 30 år. Kompetansen i kombinasjon med god kapasitet, leveringsdyktighet og effektivitet gjør oss til offentlige kunders naturlige valg i mange VVA-prosesser, enten det gjelder drift, administrasjon, prosjektering, prosjekt-, eller byggeledelse. Ta gjerne kontakt for en hyggelig prat!

Hva tilbyr bedriften?

Tjenester

Prosjektledelse og byggekontroll

Steder vi tar oppdrag

Viken

Oslo

Agder

Denne bedriften har følgende kvalifikasjoner

Registrert i Merverdiavgiftsregisteret icon

Registrert i Merverdiavgiftsregisteret

Alle bedrifter skal registreres i Merverdiavgiftsregisteret når omsetning til sammen har oversteget 50 000 kroner i en periode på tolv måneder.

Registrert i Merverdiavgiftsregisteret icon

Registrert i Merverdiavgiftsregisteret

Alle bedrifter skal registreres i Merverdiavgiftsregisteret når omsetning til sammen har oversteget 50 000 kroner i en periode på tolv måneder.

Ansatte

TG

Terje Bye Gulbrandsen

Daglig leder

Kontakt

AQUAPARTNER ØST AS

Heggeveien 38A, Hagan

Org nr. 929 125 738

+47 928 1** **

Sosiale medier