På utkikk etter byggeleder eller prosjektleder i Oslo?

Leter du etter en byggeleder eller prosjektleder til ditt neste prosjekt i Oslo? Legger du ut jobben på Mittanbud vil du få tilbud fra flere dyktige byggeledere og prosjektledere i Oslo.

  • Legg ut jobben helt kostnadsfritt
  • Motta uforpliktende tilbud fra bedrifter
  • Velg det tilbudet som passer deg best

Få tilbud fra kvalitetssikrede bedrifter

På utkikk etter byggeleder eller prosjektleder i Oslo?

Leter du etter en byggeleder eller prosjektleder til ditt neste prosjekt i Oslo? Legger du ut jobben på Mittanbud vil du få tilbud fra flere dyktige byggeledere og prosjektledere i Oslo.

  • Legg ut jobben helt kostnadsfritt
  • Motta uforpliktende tilbud fra bedrifter
  • Velg det tilbudet som passer deg best
Jobber tilknyttet prosjekt- og byggeledelse i Oslo

Byggesøknad for fasadeendring, utleiedel og ny tilkobling til V&A

1177OSLO

Har behov for to fastpristilbud hvor alt som kreves fra tegning/søknad til ferdigattest gjennomføres uten selve arbeidet. Altså har vi behov for bistand til tegning, søking og ferdigattest. Finn annonse for boligen: https://www.finn.no/realestate/homes/ad.html?finnkode=349128667 Pristilbud 1: 1. Fasadeendring på fronten hvorpå det endres til en "funkishus" front med vinduer og hvor balkongen fjernes helt. Reisverk/tak beholdes med gulv til tak vinduer og balkongen fjernes. 2. Utleiedel hvor det i dag er kjellerstue 3. Ny tilkboling av V&A for etablering av 1 kjøkken og 2 bad i u.etg. Pristilbud 2: 1. Fasadeendring på fronten hvorpå det settes inn nye vinduer hvor det er bokhylle i 2.etg. i dag. Altså at bokhyllen kun erstattes av vinduer fra gulv til eksisterende vinduer oppe ved taket. 2. Utleiedel hvor det i dag er kjellerstue 3. Ny tilkboling av V&A for etablering av 1 kjøkken og 2 bad i u.etg.

Trenger erfaren tømrer; Tilbygg, balkong og terrasse + opsjon for våtrom

0788OSLO

Jeg skal utvide huset noe, og bygge inn dagens balkong (6 kvm) som en del av eksisterende soverom. Bygge ny balkong (12kvm), samt ny terrasse (ca 40kvm). Jeg planlegger også å totalrenovere våtrom (13kvm) samt legge nytt vannbåren gulvvarme i kjelleretasjen (ca 75kvm). Dette som mulig tilleggsarbeid (opasjoN9 som kan gjøres samtidig. Se vedlagte PDF for tegning og bilde av ønsket tilbygg. Arbeidet skal utføres etter TEK17 og Byggforsk beskrivelser, og endelig tilbud må beskrive løsningene i en tilstrekkelig grad. Jeg trenger en ansvarlig uttører, erfaren entreprenør/tørmrer til arbeidet. Mvh Even.

bygg ny enebolig

0753OSLO

Prosjektbeskrivelse for rekruttering av totalentreprenør Vi søker en pålitelig og erfaren totalentreprenør for å gjennomføre vårt byggeprosjekt. Prosjektet innebærer oppføring av en enebolig på Holmenkollenveien 114A, og vi ønsker å starte arbeidet Mars 2025. Nedenfor finner du detaljer om prosjektet: Prosjektbeskrivelse: Type bygg: Enebolig Areal: 350 kvadratmeter Antall etasjer: [2 etasjer] Krav til totalentreprenør: Dokumentert erfaring med lignende prosjekter Referanser fra tidligere oppdragsgivere Godkjenninger og sertifikater i henhold til norske byggeforskrifter Forsikringer som dekker hele byggeperioden Evne til å levere innen avtalt tidsramme og budsjett Arbeidsomfang: Prosjektering og design Innkjøp av materialer Bygging og ferdigstillelse Kvalitetskontroll og rapportering Overlevering og eventuelle etterarbeider Søknadsfrist: [31 oktober 2024] Oppstartsdato: [1 juni 2024] Forventet ferdigstillelse: [ oktober 2026] Interessenter bes sende en detaljert tilbudsbeskrivelse inkludert prisestimat, tidsplan og relevante referanser til innen søknadsfristen. Vi ser frem til å motta din søknad og håper på et vellykket samarbeid.

Tilstandsrapport til Plan & bygningsetaten / hjelp til å få brukstillatelse

1086OSLO

Vi har oppdaget at huset vi eier ikke har ferdigattest/brukstillatelse da byggherre/tidligere eier ikke fulgte opp "Melding og gjenstående arbeider" fra Oslo Kommune bygningskontrollen i 1991 og dokumenterte at arbeidet var utført. Søknad om ferdigattest ble dermed henlagt. Vi har i dialog via megler og Plan og bygningsetaten fått beskjed om at vi trenger å få en "Tilstandsrapport" for å dokumentere at gjenstående arbeider er utført for å kunne søke om brukstillatelse. Plan og bygningsetaten har skrevet følgende til oss: "I stedet for at man sender inn en helt ny søknad, så har departementet åpnet for at det sendes inn en form for «tilstandsrapport». Rapporten må gi svar på om bygget er i henhold til de kravene som gjaldt på søknadstidspunktet for det aktuelle tiltaket for når tillatelsen ble gitt. Rapporten må videre ta utgangspunkt i offentligrettslige forhold og eventuelle mangler som ikke er utbedret. Tilstandsrapporten bør utformes av et foretak som i dag fortrinnsvis driver med prosjektering, og da innenfor den tiltaksklassen det ville vært naturlig å plassere tiltaket innenfor om tiltaket skulle vært oppført i dag. Det er særlig to forhold som tilstandsrapporten bør omtale: Er bygget i overensstemmelse med den tidligere gitte tillatelsen? Hvis ikke kan det være behov for søknad om tillatelse for eventuelle endringer som er gjort. Foreligger det forhold/avvik av betydning for liv og helse? I så tilfelle er det ikke adgang til å gi midlertidig brukstillatelse før dette er rettet opp i. Du kan også se til tidligere søknader om brukstillatelse på henlagt sak ved å søke i saksinnsyn. Skriv følgende i søkefeltet og trykk søk i sak: «brukstillatelse på henlagt sak». Her kan du da se hva andre har lagt ved søknader som har blitt godkjent." Vi trenger hjelp til å få utarbeidet en slik tilstandsrapport og gjerne bistand om å sende dette inn og følge opp dette ovenfor Plan og bygningsetaten. Vi ønsker et prisestimat da vi trenger å få avklart veien fremover med vår boligkjøperforsikring før vi går videre. Ta kontakt dersom dere trenger ytterligere informasjon.

vinterhage med mer

0651OSLO

Prosjektbeskrivelse Sameiet Borggata 12 ønsker å innhente tilbud på et bakgårdsprosjekt med mål om å øke bruken av bakgården og forbedre trivselen blant beboerne. Prosjektet består av flere deler som beskrives nedenfor: 1. Vinterhage/Hagestue Vi planlegger å bygge en vinterhage som kan romme et bord for 15 personer, med peis og et fullt utstyrt kjøkken (inkludert innlagt vann), samt opplegg for kloakk (for ev. senere tilkobling). Vinterhagen skal ha betonggulv med fliser og gulvvarme. Illustrasjonsbilder er vedlagt. 2. Beplantning rundt pergola og vinterhage Vi søker tilbud på beplantning som vil skape en skjermet og trivelig atmosfære rundt pergolaen og vinterhagen. Dette inkluderer utarbeidelse av en planteplan i samarbeid med en landskapsarkitekt. 3. Oppgradering av mur Dette inkluderer pussing og maling av muren mot pergolaen for å forbedre estetikken og øke trivselen for beboerne. 4. Uteplass ved vinterhagen Vi ønsker å etablere en uteplass ved vinterhagen som inkluderer opparbeidelse av grunnen, steinheller og varige hagemøbler. Denne uteplassen vil fungere som en forlengelse av vinterhagen og være et naturlig samlingssted, spesielt om sommeren. 5. Lekeplass Opprettelse av en liten lekeplass for de minste barna (1-4 år) i tilknytning til vinterhagen og uteplassen. Vi ser for oss en naturlekeplass med naturlige materialer som steiner, stokker, grus, sand og tau. 6. Gjerde Gjerde rundt området med lekeplassen og hagestuen for å øke sikkerheten for små barn. 7. Mekkestasjon for sykler Installering av en sykkelservice-stasjon som inkluderer opparbeidelse av grunnen og montering av servicestasjonen med nødvendig utstyr og tilgang til vann. 8. Oase/steinbed Beplantning av en oase/steinbed for å øke trivselen og estetikk i bakgården. 9. Sittegruppe Utplassering av hagebenker i bakgården for å skape flere sitteplasser og invitere til økt bruk og sosial interaksjon. Anbudsinformasjon Vi ønsker å motta et detaljerte tilbud som inkluderer materialer, arbeidskostnader og tidsplan for gjennomføring av de ulike tiltakene. Sameiet ønsker å motta tilbud fra minst tre leverandører for å sikre et konkurransedyktig valg. Kontaktinformasjon For spørsmål eller ytterligere informasjon, vennligst ta kontakt. Vedlagt finner dere illustrasjonsbilder og landskapsplaner for prosjektet. Budsjett Det er satt av 2 millioner til prosjektet. Sameiet vil velge leverandøren som kan levere mest mulig kvalitet innenfor denne summen. Prosjektet vil være en totalentreprise, og tilbyder må forplikte seg til en fastpris. Tilbyder må stå for eventuelle søknader til offentlige myndigheter (vinterhagen) som er nødvendige for å få gjennomført prosjektet. Tilbyder vil få dekket gebyrer og forhåndsavtalt sum for selve søknaden. Fremgangplan 1. Befaring og nærmere detaljering av prosjektet 2. Stille konkrete krav til resultatet 3. Tilbudsinnlevering 4. Valg av tilbuder 5. Ev. søknadsprosess for bygging av vinterhagen 6. Gjennomføring

Manglende ferdigattest bad

0381OSLO

Vår leilighet ble totalrenovert i 2019 og branncelle ble brutt ved bytte av soilrør. Ansvarlig prosjekterende og utførende har ikke levert søknad om ferdigattest. Jeg har ikke lyktes med å få entreprenæren til å levere søknaden og søker nå etter et firma som kan bistå med dette.

Siste evalueringer
Etablere 3x ståldrager som erstatter bærende bjelker.

Svært profesjonelt og effektivt firma som anbefales på det sterkeste. God kommunikasjon og alt er gjort til avtalt pris, kvalitet og tid. 5/5!

Nov. 2023
D

Didrik om OSLO BYGGMESTER SERVICE AS

Oslo
Delvis fjerning av 5 undergurter og erstatte de med stålelementer. (skråtak i en enebolig)

Spennende prosjekt og god pris. Ingeniøren var lett tilgjengelig og engasjert. Anbefales på det sterkeste.

Nov. 2023
M

Marcin om SKANDITEK AS

Oslo
Vurdering av riving av teglsteinsvegg og ny døråpning.

Levert som avtalt og levert raskt. Anbefales

Okt. 2023
E

Eskil om BYGG KONTROLL OG PROSJEKTERING ABDUL HASEEB RAHIMI

Oslo
Flytte kjøkken m.m

Veldig fornøyd med jobben som ble gjort! Gøran gir god informasjon underveis, er hyggelig og effektiv og gir gode råd og tips. Kunne komme på kort varsel, og fullførte til ønsket dato. Kan varmt anbefale han videre, og kommer til å benytte ham neste gang jeg har behov for rørlegger.

Okt. 2023
I

Iselin om GØRAN NØSTVIK RØR OG VEDLIKEHOLD

Oslo
Beregning av drager og innfesting i yttervegg

Trygg og kompetent rådgivning.

Okt. 2023
I

Isak om Esmark Gestalt AS

Oslo
Tegning og søknad om carport og veranda innen 12.april

Veldig imøtekomende, tilgjengelig og effektiv.

Sep. 2023
I

Ingrid om Firmasolution AS

Oslo
Byggesøknad

Effectiv, rask respons, god pris. Sterk anbefalt.

Aug. 2023
C

Cuiming om BYGGESAK1 TERJE VIGGO HANSEN

Oslo
Fagperson som hjelper oss med innsending til plan og bygg

Takk for godt og trygt samarbeid.

Aug. 2023
I

Idun om Sivilingeniør B.Josefsen

Oslo
Befaring + papirarbeid: Gjennomgang av dokumentasjon/brudd på branskille til Plan og Bygg

Fornøyd med en grundig og nøyaktig innsats som ansvarlig søker om ferdigattest hos Plan og bygg. Godt å få en som gjør jobben etter avtale og som ser behov ov tilpasser kommunikasjon etter dette.

Mai 2023
L

Line om BYGGESAK1 TERJE VIGGO HANSEN

Oslo
Byggingeniør til vurdering av vegg med bærende funksjon

Veldig hyggelig og effektiv

April 2023
O

Oda Sofie Dahl om Siviling RH Jacobsen

Oslo
Tilbygg

Veldig fornøyd med dette selskapet her. Nicole har levert kvalitet på det henne har utført, og er en meget dyktig kvinne. Veldig god kommunikasjon og profesjonalitet i arbeidet henne utførte. Prisen var også et av det laveste jeg fikk, så alt i alt en veldig bra opplevelse. Kommer selvfølgelig til å bruke dem igjen og kommer til å anbefale videre til bekjente. Saken min var en ulovlighetsak som hun fikk igjennom bed første forsøk hos kommunen og en dispensasjonssøknad som gikk lett igjennom. De vet hva de holder på med.

Nov. 2022
H

Hassan-Ali om Form Arkitekter AS

Kløfta
Sykkelbod.

Anatoly, Mantos og Artur med flere fra Bygg og Stein har bygget en riktig flott og solid sykkelbod. Arbeidet har blitt samvittighetsfullt utført og kommunikasjonen underveis har vært god. Mange takk for vel utført jobb og godt sammarbeid.

Nov. 2022
E

Erlend Briseid om BYGG & STEIN AS

Oslo