Company header image
Logo

PLANKOMPANIET AS

PLANKOMPANIET AS

Nedre Storgate 19, Drammen

Org nr. 981 427 521

Om bedriften

Vi er et lite, framoverlent og teknologiorientert firma innen digitalisering og modellering av bygninger og terreng, arkitekttjenester, utarbeidelse av byggesøknader, matrikkelsaker (fradeling osv.) utarbeidelse av digitale kartløsninger og tilgrensende fagområder. Ved hjelp av avansert utstyr som 3D-laserskanner, drone og landmålingsutstyr (GPS), registrerer vi bygninger og terreng med svært stor presisjon, før det modelleres i 3D-tegneprogram for uttak av tegninger/ dokumentasjon av eksisterende bygg, eller videre prosjektering for utarbeidelse av byggesøknad eller lignende. I felleskap velger vi den beste løsningen basert på ditt behov. Vi leverer også punktskyer og eventuelt vektoriserte elementer til andre konsulenter.

Hva tilbyr bedriften?

Tjenester

Prosjektledelse og byggekontroll

Steder vi tar oppdrag

Viken

Oslo

Vestfold og Telemark

Denne bedriften har følgende kvalifikasjoner

Registrert i Merverdiavgiftsregisteret icon

Registrert i Merverdiavgiftsregisteret

Alle bedrifter skal registreres i Merverdiavgiftsregisteret når omsetning til sammen har oversteget 50 000 kroner i en periode på tolv måneder.

Registrert i Merverdiavgiftsregisteret icon

Registrert i Merverdiavgiftsregisteret

Alle bedrifter skal registreres i Merverdiavgiftsregisteret når omsetning til sammen har oversteget 50 000 kroner i en periode på tolv måneder.

Bedriftsprosjekter

loerenskog-kirkerevdtl-picture1

5

Bilder fra tidligere prosjekter

Ansatte

Tore Lunde

Daglig leder

Ragnhild Vikesland

Administrasjon/Byggesak

Brynjar Vikesland

DAK-operatør

Jonas Blindheim

DAK-operatør

Kontakt

PLANKOMPANIET AS

Nedre Storgate 19, Drammen

Org nr. 981 427 521

+47 901 4** **

Sosiale medier