Varme, ventilasjon og sanitær: Hva er VVS?

Et komfortabelt hjem med god ventilasjon, riktig temperatur og nok varmtvann er avgjørende for både helsen og trivselen vår. Mange av tjenestene som bidrar til et fungerende hjem inngår i det vi kaller VVS-arbeid. Men hva står egentlig VVS for? Her får du en forklaring, og en oversikt over hvilke prosjekter som er vanlig å utføre innen dette arbeidsområdet.

Varme, ventilasjon og sanitær: Hva er VVS?
Aktuelt

Hvilke tjenester inngår i VVS?

Forkortelsen VVS står for varme-, ventilasjons- og sanitærteknikk. Det er et samlebegrep som omfatter arbeid knyttet til installasjon og drift av varmeløsninger, ventilasjon, klima- og sanitæranlegg i bygninger.


VVS-arbeid innebærer både installering, montering og reparasjon, samt oppgradering og utskiftning av de ulike systemene.Noen av de vanligste VVS-prosjektene å få utført i boligen er installering, utbedring eller utskiftning av:


  • Varmeanlegg
  • Ventilasjonssystem
  • Varmtvannsbereder
  • Klimaanlegg
  • Vann- og avløpsledninger
  • BaderomsutstyrVarmeteknikk: Finn riktig oppvarmingsløsning for din bolig

Varmeteknikk omfatter arbeid knyttet til varmeløsninger i en bolig. Det innebærer installasjon og vedlikehold av ulike løsninger for oppvarming av bolig og varmtvann.

Dette kan for eksempel være varmepumper, solvarme og varmtvannsberedere. Det finnes mange ulike metoder for å varme opp en bolig, med ulike fordeler og ulemper knyttet til hver av dem.

Hvilken løsning som passer i din bolig avhenger av type bolig, energibehov og hva som er installert fra før.

Et godt oppvarmingssystem bør ha en tilstrekkelig varmeeffekt slik at temperaturen i huset holder seg på ønsket nivå, selv i de kaldeste periodene.Elektrisk oppvarming er den vanligste oppvarmingsmetoden

I dag varmes de fleste boliger i Norge opp ved hjelp av elektrisitet, gjennom panelovner eller varmekabler.

Elektrisk oppvarming er billig å installere og gjør det enkelt å regulere varmen etter behov, men kan ofte føre til høye strømregninger.Reduser strømutgiftene ved å installere en varmepumpe

Det har blitt mer og mer vanlig å bytte ut panelovnene med en varmepumpe, som er en mer energieffektiv løsning. Det finnes flere ulike typer varmepumper som fungerer på forskjellige måter, og er tilpasset ulike boforhold.


Varmepumper bidrar til et godt inneklima med en stabil temperatur. En varmepumpe kan være en forholdsvis dyr investering sammenlignet med en panelovn, men på sikt vil du spare både penger og miljøet.


Den vanligste varmepumpen kalles en luft-til-luft-varmepumpe, og bruker energi fra luften ute til å varme opp luften inne i boligen.


Andre typer varmepumper, som en luft-til-vann-varmepumpe eller væske-til-vann-varmepumpe, varmer opp boligen gjennom et vannbårent varmeanlegg.Les mer om varme og energiløsninger her

Ventilasjonsteknikk: Få et hjem med ren og frisk luft

De fleste tilbringer mye av tiden sin hjemme i hus eller leilighet. For at luften og inneklimaet i boligen ikke skal bli tett og ubehagelig, er det derfor viktig at ventilasjonssystemet fungerer som det skal.


Ventilasjonsteknikk handler om ventilasjon av rom og bygninger, og har flere viktige oppgaver. Ventilasjon tilfører frisk luft inn i boligen, og regulerer inneklimaet.


Den skal også få forurensning og fuktighet fra blant annet dusjing, matlaging og tørking av klær ut av boligen. I tillegg fjerner ventilasjon støvpartikler, som kan være spesielt viktig dersom du har allergi eller astma.God ventilasjon er avgjørende for et godt inneklima i boligen

Et ventilasjonsanlegg sørger for at fuktighetsnivået, temperaturen og luftkvaliteten i et rom holdes på riktig nivå til enhver tid. For å oppnå et best mulig inneklima bør alle rom i en bolig ha skikkelig ventilasjon.


Det er også spesielt viktig med ventilasjon på kjøkken og bad for å hindre mugg og fuktskader, samt i rom som brukes mye, som stue og soverom.


Inneluften er ofte mer forurenset enn uteluften, og for å sikre et tilfredsstillende inneklima er det derfor viktig med et godt ventilasjonssystem for å fortløpende skifte ut luften.


Det finnes tre ulike muligheter for ventilasjon i en bolig: Mekanisk balansert ventilasjon, mekanisk avtrekksventilasjon og naturlig avtrekksventilasjon.Balansert ventilasjon: Gir et godt inneklima med ventilasjonsfilter og varmegjenvinning

Det er i dag krav om balansert ventilasjon i alle nye boliger i Norge. I tillegg blir det mer og mer vanlig å oppgradere til et balansert ventilasjonsanlegg i eldre boliger for å bedre inneklimaet og redusere oppvarmingsutgiftene.

Balansert ventilasjon gir redusert behov for oppvarming

Installasjon av balansert ventilasjon i boligen vil også være et energieffektivt tiltak. Ventilasjonsanlegget gjenbruker mellom 70 og 90 prosent av varmen fra inneluften og overfører den til luften som blåses inn i huset.

Hva er prisen for et balansert ventilasjonsanlegg?

Det koster mellom 50 000 og 100 000 kroner å installere et balansert ventilasjonsanlegg. Prisen avhenger av størrelsen på boligen og hvilke tilpasninger som eventuelt må gjøres ved en oppgradering fra et annet ventilasjonssystem. Anlegget har en forventet levetid på 15 til 20 år.

Du kan få inntil 10 000 kroner i støtte fra Enova dersom du installerer et balansert ventilasjonsanlegg.


Husk: Bruk et ventilasjonsfilter av god kvalitet og bytt det ut jevnlig for å sikre god kvalitet på inneluften.


Hva er mekanisk ventilasjon?

Mekanisk avtrekksventilasjon fungerer ved at en avtrekksvifte suger brukt luft ut av boligen, mens frisk luft strømmer inn gjennom ventiler i yttervegg eller vindu.Hvordan fungerer naturlig ventilasjon?

Naturlig avtrekksventilasjon finnes fortsatt i en del eldre boliger. Systemet baserer seg på at den varme, fuktige luften stiger naturlig oppover gjennom ventilasjonskanaler fra bad og våtrom, samt drevet ut av et vindsug ved utløpet av kanalene.


Frisk luft kommer inn i boligen gjennom ventiler i yttervegg eller vindu. Hvor godt naturlig ventilasjon fungerer avhenger av forskjellen i temperatur mellom inne og ute.


Dersom det er kaldt ute blir det også mer trekk i huset, noe som kan føre til at det blir for mye ventilering i de kaldere månedene, og for lite ventilering når det er varmere. En trekkfull bolig vil også få høyere oppvarmingsutgifter.


Husk: Å åpne opp stengte luker og spalter er det mest effektive du kan gjøre for å sørge for en god luftgjennomstrømning i boligen, dersom du har mekanisk eller naturlig ventilasjon.


Et klimaanlegg gir deg full kontroll på inneklimaet

Et klimaanlegg er et slags kombinert oppvarmings-, kjølings- og ventilasjonsanlegg. Det gir full kontroll over både temperatur, fuktighet og forurensning, og er dermed mer avansert enn et rent oppvarmings- eller ventilasjonssystem.


De fleste moderne varmepumper fungerer som et klimaanlegg.Sanitærteknikk: Viktig for et fungerende røranlegg i våtrom

Sanitærteknikk omfatter alt av rørleggerarbeid i boligen. Det innebærer installasjon eller utbedring av boligens vann- og avløpsrør, samt tilkoblet sanitærutstyr og -inventar som toalett og vask.


Et sanitæranlegg omfatter i tillegg utvendige ledninger og kummer knyttet til drenering, overvann og takvann.


Et fungerende sanitæranlegg sørger for at det ledes nok vann til boligen, i tillegg til å føre ut skittent vann, avføring og urin.


Røranlegget i en bolig består vanligvis av rør til avløp, varmtvann og kaldtvann. Har boligen din et vannbårent varmeanlegg, vil dette også inngå i røranlegget.En rørlegger hjelper deg med oppussing av kjøkken og bad

Alt av arbeid knyttet til sanitæranlegg skal utføres av en rørlegger. Dette kan være enkle justeringer, reparasjoner og nødvendige utskiftninger, eller større tiltak som installering av avanserte rørsystemer eller oppussing av våtrom og kjøkken.


I tillegg til rørleggertjenester, tilbyr VVS-selskaper ofte alt du trenger av sanitærutstyr til baderom og kjøkken.Få hjelp med VVS-prosjekter i boligen

Uansett om du skal bygge nytt eller totalrenovere hele eller deler av boligen, er det en svært høy sannsynlighet for at du vil utføre prosjekter innenfor VVS-området.Det er lurt å tenke gjennom hvilke løsninger som er gunstig for deg og boligen din, og planlegge arbeidet godt.Publisert 20. okt. 2023, 12:16

Oppdatert 09. jan. 2024, 11:01