Innvendig oppussing

Hva koster det å pusse opp badet?

Hva koster det å pusse opp badet?

Å pusse opp bad kan være et kostbart prosjekt. Dette gjelder både dersom det oppstår skader som må utbedres, og ved totalrenovering. Du trenger likevel ikke bare tenke på utbedring av baderommet som en kostnad. Det kan nemlig være en god investering som er med på å heve verdien av din bolig.

Få tilbud fra flere dyktige håndverkere

Prøv vår baderomskalkulator

Vi har laget en baderomskalkulator som gir et estimat på hvor mye du kan forvente å betale for å pusse opp badet ditt. Husk at dette estimatet er basert på historiske data og beregninger. For hvert enkelt prosjekt kan det være store variasjoner. Spesielt for større prosjekter vil faktorer som forarbeid, løsningsvalg og tilleggsarbeid påvirke prisen i begge retninger.Baderomskalkulator

Hva skal du gjøre?

Pris på oppussing av bad

Det kan være vanskelig å få en fullstendig oversikt over alle kostnadene som påløper når du skal pusse opp badet. Dette skyldes i hovedsak at prisen på et nytt bad vil variere stort basert på materialvalg, samt baderommets alder og størrelse.


Dersom alt skal rives og byttes ut, inkludert fliser, røropplegg og elektrisk anlegg, vil dette naturlig nok øke kostnadene. Tilsvarende vil kostnadene øke om du bygger et nytt bad i et rom det tidligere ikke har vært et bad eller våtrom.


Da vil du måtte trekke tekniske kanaler og legge røropplegg til et nytt sted i boligen.


Mindre bad er naturlig nok rimeligere å pusse opp, men priseffekten av økt størrelse på rommet avtar etter hvert. Vi regner cirka 10 000 kr per ekstra kvadratmeter utover et standard baderom på omtrent fem kvadrat.


Hovedforskjellen i arbeidet er behandling av overflater som gulv og vegger, mens alt av tekniske installasjoner er ganske likt uavhengig av størrelse på baderommet.


Den største kostnaden vil alltid være arbeidstimene til håndverkerne som skal bistå i prosjektet. Et fullstendig prosjekt krever flere fagspesialister, som rørlegger, tømrer, elektriker og murer. Disse skal også koordineres av en prosjektleder.


Timene, og dermed kostnaden, løper raskt og det vil for de aller fleste være hensiktsmessig med en god prosjektleder eller totalentreprenør som kan koordinere de ulike fagspesialistene på en effektiv måte.


Totalkostnaden ved å pusse opp et baderom ligger som regel mellom 200 000 kr og 400 000 kr. Dette inkluderer arbeidstimer, materiale og utstyr. Prisnivået kan variere mye, særlig avhengig av standarden du velger på flis og inventar.

Dette koster et bad

Her har vi samlet estimerte priser på de ulike delene av et baderomsprosjekt:


Riving og fjerning av avfall

Det tar rundt 20 timer å rive et baderom på 5 kvadratmeter ned til kun reisverket. Det påløper også kostnader ved leie av container, og henting og fjerning av avfallet.

Totalkostnad omtrent 20 000 kr.


Tømrerarbeid

Tømreren klargjør konstruksjonen for de andre fagspesialistene. Gulv og vegger skal rettes, planløsningen skal settes og alle flater skal klargjøres for videre arbeid.

Totalkostnad på omtrent 30 000 kr.


Elektrikerarbeid

Elektrikeren skal bygge opp det elektriske anlegget på baderommet. Blant annet varmekabler, lyspunkter og strømpunkter. Elektrikeren skal også legge ved FDV-dokumentasjon, og dermed vil det påløpe noe tid også på dette.

Totalkostnad er omtrent 27 000 kr.


Rørleggerarbeid

Rørleggeren skal sørge for trygg vanntilførsel, sikre sluk og at utformingen av rommet blir som ønsket. Rørleggerens arbeid er det mest kostbare når du skal pusse opp badet.

Totalkostnad omtrent 55 000 kr.


Gulv, vegger og tak

Alle flater skal sikres mot fukt og vann. Det er viktig at membran legges av en fagspesialist, ettersom svakheter i membranen fort kan føre til dyre lekkasjer.

Totalkostnad omtrent 20 000 kr.


Flislegging

Flislegging gjøres når alle overflater er klare og tilstrekkelig uttørket. Tidsbruken på flislegging vil variere basert på type flis du velger, og rommets utforming og behov for å kappe og tilpasse fliser.

Totalkostnad på omtrent 23 000 kr.


Maling og finish

Tak og eventuelle vegger skal males med våtromsmaling. Grundig arbeid her gir et godt resultat som holder lenge.

Totalkostnad omtrent 10 000 kr.

Dette gir en totalkostnad på arbeid på omtrent 185 000 kr. I tillegg kommer innredning, fliser, armaturer og annet materialvalg. En rimelig pakke med baderomsmøbler, fliser og armaturer kan ligge på mellom 20 000 kr og 30 000 kr.

Eksklusive tilvalg kan føre prisen opp med så mye som 100 000 til 200 000 kr. Her er altså du som forbruker i stor grad med å styre sluttkostnaden. Mange velger også å leie inn et vaskebyrå etter en baderomsrenovering, ettersom prosjektet medfører mye støv.


Kontroll over kostnader gir et mindre stressende prosjekt

Be om spesifiserte tilbud og sett opp et budsjett fra starten. Dette vil gi deg det beste beslutningsgrunnlaget for ditt prosjekt. Sørg for å ha kontroll på hvor mye du kan bruke på oppussing av badet.

Det er vanskelig å stoppe prosjektet når det først er i gang. Ta realistiske valg, og vær forberedt på det kan oppstå budsjettavvik på 10 til 20 prosent.
Lønner det seg å pusse opp badet?

Mange som pusser opp badet velger å gjøre dette som en del av salgsforberedelser av boligen. Det finnes ingen fasit på om det lønner seg å pusse opp badet eller ikke før salg, men mange kjøpere setter pris på å ikke måtte sette i gang med et oppussingsprosjekt direkte etter overtakelse.

Det viktigste å huske på dersom du skal pusse opp badet før salg er at du pusser opp for en fremtid kjøper, og ikke for deg selv. Det er derfor et par tips som er fornuftig å ta med seg før du setter i gang, dersom det skal bli en lønnsom investering.


1. Alder og tilstand på det eksisterende badet

Dersom badet er relativt nytt og i god stand vil du få mindre igjen for et nytt bad ved salg. Mange kjøpere kan godta et bad som er 5–10 år gammelt, dersom det gjør at de for eksempel får noe annet igjen ved boligen (større bolig, balkong, bedre beliggenhet eller lignende).


2. Stil på interiør og fliser

Husk at du pusser opp boligen for noen andre. Derfor bør du ta sikte på å velge en nøytral stil som tiltaler mange, med for eksempel lyse farger og behagelig belysning. Det er også fornuftig å ta valg som senere gjør at det er enkelt å sette et eget preg på badet med valg av farger på håndklær, tannglass, såpedispensere og så videre.


3. Finn gode tilbud

Dersom du pusser opp før salg så er du ute etter å maksimere profitten på prosjektet. Derfor er det viktig å være på utkikk etter gode rabatter og tilbud på fliser, møbler og armatur.


4. Sørg for å få med dokumentasjon

Dersom badet er nyoppusset er det forventet at du kan legge ved dokumentasjon på dette i salgsoppgaven. Dersom du ikke kan vise til dokumentasjon for både arbeidet og materialene og innredningen som er brukt, vil du mest sannsynlig ikke få igjen investeringen.


5. Rådfør deg med fagpersoner før du setter i gang

Før du starter med et så omfattende prosjekt som en baderomsrenovering er det viktig å ha fullstendig oversikt over kostnader. Det kan også være lurt å rådføre seg med en eiendomsmegler eller annen fagperson for å få en vurdering av om investeringen vil lønne seg. Dersom du er i tvil kan du vurdere rimeligere og enklere grep som å legge flis på flis, male overflater eller bytte innredning. Slike grep anses som mindre risikable enn å pusse opp badet.Hvordan holde kostnadene nede?

Et stort prosjekt som en baderomsrenovering kan for mange ende opp som et kostnadssluk. Med dårlig prosjektstyring og dyre materialvalg løper kostnadene raskt. Det er derfor viktig å være bevisst på hva som drar kostnadene opp, og hva som kan bidra til å holde prisen nede.Tekniske installasjoner er badets største kostnadsdriver

Den største kostnadsdriveren i et oppussingsprosjekt på baderommet er behovet for å bytte ut de tekniske installasjonene. Dette inkluderer elektrisk anlegg, røropplegg, ventilasjon og membran. Dersom badet er nyere enn 10 år og fortsatt i god teknisk stand, kan det være mye å spare på å beholde alt eller deler av det tekniske.

Denne vurderingen bør tas i samråd med fagpersonell som kan gi deg en god indikasjon på badets tilstand, og om det er forskriftsmessig bygget. SINTEF anbefaler at du pusser opp badet hvert 20–30 år, men levetiden til et baderom vil variere fra bolig til bolig.Slitasje og alder påvirker behovet for baderomsrenovering

Levetiden påvirkes blant annet av hvordan badet er bygget, hvilken bruk det blir utsatt for og kvaliteten på materialene som er benyttet. Dersom det for eksempel dusjes direkte på flisene opptil flere ganger daglig vil det slite mer på baderommet, enn om du benytter et dusjkabinett.

Merk at bedriften som påtar seg baderomsprosjektet ditt også overtar garantiansvaret for baderommet. Det betyr at de må rive vegger inn til stenderverk, og gulv ned til grunn for å ha kontroll på bakenforliggende konstruksjon. Selv om et bad kan se fint ut på overflaten, kan konstruksjonen i realiteten være dårlig.

Det stilles også helt andre krav til bad som skal renoveres i dag enn for 10–20 år siden. Bedrifter som påtar seg baderomsprosjekter må forholde seg til dagens forskrifter og krav og dette medfører ofte at det må gjøres noe med både rør og elektrisitet.Delvis renovering kan gi følelse av nytt bad uten å koste så mye

Dersom du konkluderer med at det er tilstrekkelig med en delvis oppussing kan du vurdere å bytte baderomsmøbler, armaturer og annet inventar.

Du kan også legge flis på flis eller male overflatene. Selv om dette kan lønne seg, og holde kostnadene nede, er det viktig å merke seg at en del entreprenører ikke vil gi ny garanti på badet ved delvis renovering.

Ved en totalrenovering er du derimot sikret et baderom med dagens tekniske standard og minimum fem års garanti.

Levetiden på møbler, armaturer og annet inventar varierer også med bruken og kvaliteten. Normalt har dette en levetid på 10–15 år. Dersom du skal pusse opp badet kan du derfor vurdere å kjøpe brukt baderomsinventar fra noen som kun har brukt det i noen få år. Toalett, badekar og dusjkabinett har en betydelig lengre levetid og kan derfor spares på og gjenbrukes ved oppussing av badet.Tips for å redusere prisen på badet

Dersom du velger å gjøre en totalrenovering må det meste av arbeidet utføres av fagfolk, det er vanskelig å komme unna. Det finnes likevel noen grep for å redusere kostnadene.Vurder om du kan gjøre rivingen selv

Dersom du har litt erfaring fra før, og har satt deg godt inn i hvordan det skal gjøres kan du rive badet selv. Dette sparer i hovedsak kostnader knyttet til timer, ettersom leie av container og fjerning av avfallet vil du måtte betale for uansett.

Det er anslått at en håndverker bruker omtrent 20 timer på å rive et bad på 5 kvadratmeter. Merk at å rive selv fort føre til økte kostnader, dersom du er uforsiktig og ødelegger noe av de tekniske installasjonene.Benytt deg av gode tilbud på inventar og fils

Prisene på fliser, armatur og møbler varierer mye, og her er det mye å spare ved å lete opp gode tilbud. Forhør deg med din entreprenør om hvilke rabattavtaler de har som du kan benytte deg av.

En baderomsinnredning kan koste alt fra 5 000 til 100 000 kr, avhengig av hva slags stil og kvalitet du ønsker. Gjør grundige undersøkelser hos flere leverandører før du bestemmer deg.Vurder andre alternativer dersom du har et stort bad

Dersom du har et stort bad vil det være en større kostnad å flislegge hele badet (vegger og gulv). Det kan derfor være penger å spare ved å enten velge rimeligere fliser, eller benytte våtromsplater på veggene. Våtromsplater er både rimeligere i seg selv, og arbeidet med å sette dem opp er også rimeligere.Sørg for god prosjektledelse

Det dyreste på et bad oppstår i det en fagspesialist blir stående å vente på en annen. Dersom tømreren ikke er ferdig med arbeidet sitt idet elektrikeren dukker opp, løper timene fort. Det er derfor viktig med god prosjektledelse, og det er anbefalt å sette dette ut til en med spesialkompetanse på prosjektledelse av baderomsrenovering.
God kvalitet lønner seg

Husk at selv om du ønsker å spare penger på oppussingsprosjektet, så er det viktig at materialene som benyttes holder høy standard. Dersom de ikke gjør det vil besparelsene raskt forsvinne i reparasjoner og utbedringer.

Forhør deg med entreprenøren din før du gjør noen innkjøp, og merk at dersom baderomsproduktene ikke er gode nok kan håndverkeren nekte å installere dem.

Det er betydelig summer å spare på velge riktig entreprenør. Sørg derfor for at du alltid innhenter flere tilbud, og at disse er godt spesifisert. Det gjør det enklere for deg å både sammenligne tilbudene, og å sette opp et realistisk budsjett.

Siste råd for å holde kostnadene nede er å ha et realistisk budsjett med rom for uforutsette hendelser. Dette hjelper deg å holde løpende kontroll over kostnadene.De usynlige kostnadene på badet

Når du skal pusse opp badet ditt er den største kostnaden alt som ikke synes. Det tekniske anlegget, elektrisitet, vanntilførsel, membran, sluk og avløp. Det vil ikke lønne seg i lengden å forsøke seg på smarte løsninger for å spare inn på disse.

For å få oversikt over disse kostnadene er det derfor lurt å høre med ulike entreprenører, og å be om spesifiserte pristilbud. Det vil gi deg en bedre oversikt over prosjektet, og kostnadene tilknyttet de ulike oppgavene.Materialvalg og standard på badet

Arbeidet som skal utføres på baderommet i forbindelse med oppussing er i stor grad forutsigbare, og til dels faste kostnader. Materialvalg, valg av stil og standard står for de mest variable kostnadene i et oppussingsprosjekt.

Det finnes leverandører av baderomsinventar, armaturer, fliser og annen innredning i alle prisklasser. Merkeleverandører vil ofte være vesentlig dyrere, men ikke nødvendigvis ha bedre kvalitet. Prat med dine håndverkere dersom du er usikker på kvaliteten.

I Norge stilles det strenge krav til kvalitet på flis og annet baderomsinventar, og derfor kan du som regel være trygg selv om du velger rimeligere alternativer.

Det er mange tilvalg du kan gjøre som er med å trekke prisen opp betraktelig. For eksempel vil innebygget blandebatteri til dusj og servant være et fordyrende element. Samme gjelder innfelt speilskap, eller andre spesialløsninger som påvirker utformingen av rommets konstruksjon.Publisert 25. sep. 2023, 08:06

Oppdatert 22. mars 2024, 09:13