Myter om Mittanbud

Myte: Kundene er kun opptatt av laveste tilbud

Bedrifter som er skeptiske til Mittanbud sier ofte at kundene kun bruker anbudstjeneste for å få laveste tilbud og ikke kvalitet. Heldigvis er dette langt fra sannheten.

Det at vi i Mittanbud sier at kvalitet er viktigere enn pris, har kanskje ikke så høy troverdighet. Derfor har vi ved flere anledninger spurt en stor gruppe av våre kunder om hva som er årsaken til at de bruker Mittanbud, og hva som er viktig for dem når de velger bedrift.

Kvalitet, trygghet og tilgjengelighet er viktigst

Nordmenn er kvalitetsbevisste. Og de som bruker anbudstjenester på nett er intet unntak. Den siste undersøkelsen vi gjorde blant brukerne av Mittanbud underbygger dette. 1400 brukere svarte på flere spørsmål om bruken av tjenesten.

Blant spørsmålene var "Hvor viktig er følgende påstander for deg ved valg av firma via Mittanbud?". Svaret ser du i illustrasjonen under.

Kundene på Mittanbud er mer opptatt av kvalitet enn billigste pristilbud.
Brukerundersøkelse 2020: "Hvor viktig er følgende påstander for deg ved valg av firma via Mittanbud?"

Som resultatet viser, er det aller viktigste for brukerne at bedriften viser forståelse, og kommer med gode forslag og løsninger, i tillegg til at bedriften har nødvendige godkjenninger og sertifiseringer til å utføre arbeidet.

På Mittanbud synliggjør vi den enkelte bedrifts sertifiseringer og godkjenninger. Slik at brukerne kan gjøre et trygt valg.

På plassene bak fulgte at bedriftene er lett tilgjengelige og responderer raskt og inntrykket brukerne fikk av bedriftene de hadde på befaring. Brukerne ønsker trygghet om at de gjør rett valg av bedrift. Noe ofte befaringen er med på å gi. Tilnærmet like viktig var bedriftens evalueringer på Mittanbud. Dette har trolig mer å si for hvilke bedrifter brukerne ønsker å ha på befaring. Kan du vise til evalueringer fra fornøyde kunder er sjansen for å bli valgt større.

Mindre viktig er det at firmaets representanter prater norsk, selv om enkelte også foretrekker dette. Presentasjon av firma på Mittanbud er ikke ansett som det viktigste for brukeren. Dette trolig fordi forbrukere stoler mer på hva andre sier om en bedrift (evalueringer) enn hva en bedrift selv sier om seg selv. Samtidig er det viktig å fremstå som profesjonell på Mittanbud med en god profilside.

Pris minst viktig

I de seks alternativene vi ga brukerne på spørsmålet "Hvor viktig er følgende påstander for deg ved valg av firma via Mittanbud?", var alternativene "Laveste pris" sammen med "Firmaet sender pristilbud på jobben i første svar" de to minst viktige parameterne i valg av bedrift.

Dette motbeviser myten om at de som bruker anbudstjenester på nett er mest opptatte av pris. Samtidig er det viktig å tenke på at brukere av Mittanbud får flere tilbud og selvfølgelig vil sammenligne tilbudene opp mot hverandre. Men konklusjonen er at brukerne av Mittanbud er villige til å betale for trygghet og kvalitet i arbeidet som skal utføres.