Myter om Mittanbud

Myte: Kundene etterspør svart arbeid

2 av 10 har enten kjøpt svart arbeid eller vurderer å kjøpe svart arbeid, viser en undersøkelse utført av Opinion. Men er problemet med svart arbeid større på Mittanbud enn ellers i samfunnet? Snarere tvert i mot, viser tall fra Skatteetaten.

Hus som blir bygget, omringet av stillas

Svart arbeid formidles via bekjente

Svart arbeid er et samfunnsproblem, ikke et særskilt problem for Mittanbud. Tall fra Skatteetatens undersøkelser viser at den mest vanlige kanalen for å komme i kontakt med de som utfører svart arbeid, er via bekjente.

I følge Skatteetatens undersøkelse er de største synderne mot skattereglene, håndverkere som bytter tjenester seg imellom og gode kunder, venner og naboer som kjenner håndverkerne godt fra før.

Tallene er klare. Av de som sa de hadde kjøpt svart arbeid, var det kun seks prosent som hadde kommet i kontakt med dem som tilbød svart arbeid via anbudstjenester på nett.

Nulltoleranse mot svart arbeid

Mittanbud har fått ros fra Skatteetaten for sin innsats og resultater i arbeidet mot svart arbeid. Likevel opplever vi fra tid til annen at det dessverre forekommer kjøp av svart arbeid via tjenesten. Dette aksepteres naturligvis ikke, og oppdager vi en slik bedrift, blir de resolutt sparket ut fra vår tjeneste. Det samme gjelder forbrukere som kjøper svart arbeid.

Både bedrift og forbruker har mulighet til å rapportere til Mittanbud dersom de opplever svart arbeid på tjenesten.

Færre klager med anbudstjenester

Med anbudstjenestenes fremvekst har antall klager til håndverksklagenemda sunket. Vi er ikke i tvil om at det har sammenheng med de konkrete og skriftlige tilbakemeldingene kundene gir håndverkerne etter at jobben er gjort. Dette kan leses av alle på våre nettsider og gjør at håndverkere som tusker i faget og/eller med oppgjøret i mindre grad våger å eksponere seg. Folk skjønner at de er tjent med dette systemet.

Denne åpenheten gir trygghet og er uten tvil er en av grunnene til Mittanbuds suksess og lave prosentandelen svarte jobber formidlet via tjenesten.