Myter om Mittanbud

Myte: Kundene ønsker kun tilbud for så å gå til andre

Noen bedrifter tror at kundene kun benytter Mittanbud til å fiske etter pris slik at de i etterkant kan gå til andre aktører utenfor tjenesten. Denne myten kan vi raskt avkrefte.

På Mittanbud legges det årlig ut over 300.000 jobber i ulike kategorier. De fleste av disse jobbene inngår i kategorien håndverk. Av jobbene som legges ut så er det i underkant av 10% som ikke får svar av bedrifter. Årsaken til dette kan være mange. Jobbene kan være i områder hvor det ikke finnes bedrifter som kan utføre jobben, eller jobben er av en slik art at den ikke er relevant for bedriftene på tjenesten.


7 av 10 jobber blir utført

For de resterende 90% av jobbene som får svar - altså over 270.000 jobber så vet vi at over 70% av disse utført av en bedrift på Mittanbud. Så spør du kanskje hvorfor dette tallet ikke er enda høyere? Årsaken til dette ligger i stor grad i bedriftenes evne til å gi gode svar til kundene.

I en brukerundersøkelse utført høsten 2020 svarte i underkant av 1400 brukere av Mittanbud på en rekke spørsmål om tjenesten. Blant annet om de valgte en bedrift gjennom Mittanbud, eller valgte noe annet. Vi spurte også om hva de syntes om kvaliteten på svarene de fikk av bedriftene på Mittanbud.

Hvor fornøyd er du med svarene du fikk? De som ikke har valgt bedrift eller ikke bestemt seg ennå er litt mindre fornøyde enn de som har valgt bedrift på Mittanbud.
Sammenheng mellom hvor fornøyde brukerne er med svarene fra bedriftene og om de valgte bedrift på Mittanbud

Det kommer tydelig frem at det er en stor sammenheng mellom kvaliteten på svarene brukeren får og om de velger å benytte en bedrift gjennom Mittanbud. Den røde linjen viser brukere som valgte en bedrift gjennom Mittanbud (omtrent 75% v totalen). Disse var gjennomgående greit fornøyd med svarene de fikk (1=lite fornøyd med svar, 6=svært fornøyd med svar). Ser vi på den blå linjen (25% av totalen), de som ikke valgte en bedrift gjennom Mittanbud, eller ikke har bestemt seg ennå, så ser vi at disse er betydelig mindre fornøyd med svarene fra bedriftene de mottok. Svært få av brukerne som var fornøyde med svarene gjennom Mittanbud valgte å bruke en bedrift utenfor tjenesten.

Kvaliteten på svarene er viktigst

Med dette kan vi si at myten om at kundene kun er ute etter å fiske etter pris på Mittanbud er usann. Om bedriften får gode svar fra bedrifter som kan vise til gode referanser og at de har forstått hva som skal gjøres, så er sjansen for å bli valgt stor. Kundene fisker ikke etter pris, de mener at Mittanbud er det beste stedet å gå til for å få jobben gjort.