Om Mittanbud

Sammendrag av mytene

Ved hjelp av brukerundersøkelser har vi funnet ut at det finnes enkelte myter om Mittanbud. Vi har gått grundig til verks for å undersøke mytene, og det viser seg at de vanligste mytene ikke stemmer. Les mer om mytene og resultatene under.

Vi opplever til stadighet at bedrifter som selv ikke har prøvd Mittanbud har et noe feil bilde av hvordan tjenesten fungerer. Temaene som går igjen er høy konkurranse, svart arbeid og at kundene kun etterspør pris på tjenesten. Vi har derfor sett nærmere på disse temaene gjennom å studere statistikk, snakket med brukerne og sendt ut spørreundersøkelser.

Myte 1: Kundene er kun opptatt av laveste tilbud

Bedrifter som er skeptiske til Mittanbud sier ofte at kundene kun bruker anbudstjeneste for å få laveste tilbud og ikke kvalitet. Heldigvis er dette langt fra sannheten. Vi har spurt en stor gruppe av våre kunder om hva som er årsaken til at de bruker Mittanbud, og hva som er viktig for dem når de velger bedrift.

Kvalitet, trygghet og tilgjengelighet er viktigst

Nordmenn er kvalitetsbevisste. Og de som bruker anbudstjenester på nett er intet unntak. Den siste undersøkelsen vi gjorde blant brukerne av Mittanbud underbygger dette. 800 brukere svarte på flere spørsmål om bruken av tjenesten.

Blant spørsmålene var "Hvor viktig er følgende påstander for deg ved valg av firma via Mittanbud?". Svaret ser du i illustrasjonen under.

Brukerundersøkelse 2019: "Hvor viktig er følgende påstander for deg ved valg av firma via Mittanbud?"

Som resultatet viser, er det aller viktigste for brukerne at bedriftene er lett tilgjengelige og responderer raskt, i tillegg til at bedriften har nødvendige godkjenninger og sertifiseringer til å utføre arbeidet.

På Mittanbud synliggjør vi den enkelte bedrifts sertifiseringer og godkjenninger. Slik at brukerne kan gjøre et trygt valg.

På plassene bak fulgte inntrykket brukerne fikk av bedriftene de hadde på befaring. Brukerne ønsker trygghet om at de gjør rett valg av bedrift. Noe ofte befaringen er med på å gi. Tilnærmet like viktig var bedriftens evalueringer på Mittanbud. Dette har trolig mer å si for hvilke bedrifter brukerne ønsker å ha på befaring. Kan du vise til evalueringer fra fornøyde kunder er sjansen for å bli valgt større.

Pris er minst viktig

I de seks alternativene vi ga brukeren på spørsmålet "Hvor viktig er følgende påstander for deg ved valg av firma via Mittanbud?", var alternativene "Laveste pris" sammen med "Firmaet sender pristilbud på jobben i første svar" de to minst viktige parameterne i valg av bedrift.

Dette motbeviser myten om at de som bruker anbudstjenester på nett er mest opptatte av pris. Samtidig er det viktig å tenke på at brukere av Mittanbud får flere tilbud og selvfølgelig vil sammenligne tilbudene opp mot hverandre. Men konklusjonen er at brukerne av Mittanbud er villige til å betale for trygghet og kvalitet i arbeidet som skal utføres.


Myte 2: Det er kun useriøse bedrifter på Mittanbud

Om denne myten var sann ville ikke Mittanbud vært en voksende tjeneste på tiende året. Kundene på Mittanbud forventer seriøsitet og høy kompetanse - heldigvis blir de sjeldent skuffet.

Evalueringene taler for seg

137 806 oppdrag er evaluert av brukerne på Mittanbud. Av disse gir 94 prosent bedriftene fire eller fem stjerner. Evalueringene taler for seg. Forbrukerne er fornøyde med bedriftene på Mittanbud. Bedrifter som ikke leverer god nok kvalitet, eller ikke følger lover og regler, forsvinner ut av tjenesten fortere enn de kom inn.

Sagt litt flåsete kan man si at Mittanbud fungerer som Darwin i praksis. De useriøse bedriftene overlever ikke, mens de seriøse får bli.

Forbrukere er fornøyde med håndverkerne på Mittanbud

Forbrukere er fornøyde med håndverkerne på Mittanbud


Myte 3: Konkurransen om jobbene er alt for høy

De fleste som legger ut jobber på Mittanbud ønsker svar fra flere bedrifter. Dette noe av kjernen i tjenesten - og en av hovedgrunnene til at mange bruker Mittanbud. Men er konkurransen om jobbene for stor for bedriftene? Nei. Sannheten er at det bare er fire svar i snitt per jobb på Mittanbud.

I 2018 ble det lagt ut omtrent 221 801 jobber på Mittanbud. Ingen andre anbudstjenester i Norge er i nærheten av å kunne tilby like mange jobber. Fordelt på antall bedrifter som er registrert på tjenesten, er konkurransen om jobbene relativt lav. Det som ofte er avgjørende for hvor mange jobber du vinner, er innholdet i svarene dine.

Fem svar i snitt

Vi hører ofte fra bedriftene at de vegrer seg for å være på Mittanbud fordi det er så høy konkurranse på anbudstjenester. Sannheten er at det i 2018 var 5 svar i snitt per jobb som ble lagt ut på Mittanbud. Selvfølgelig er det ikke slik at hver jobb får 5 svar, for noen jobber er mer attraktive enn andre. Forutsatt av at forbruker velger en bedrift, er det altså ut i fra disse tallene 20 prosent sjanse for å få jobben man svarer på.

Kvalitet er viktigst

I den samme undersøkelsen spurte vi kundene om hva som er viktigste når de skal velge en bedrift på tjenesten. Utelukkende var svarene at bedriftene gir et godt svar på jobbe og viser at de har satt seg inn i hva som skal gjøres. Så selv om konkurransen på enkelte jobber kan være stor så har det altså mest å si hva du svarer og ikke om du er den 5. eller 6. bedriften som svarer brukeren.

Velg jobber med lav konkurranse

Når du som bedrift er kunde på Mittanbud får du tilgang til Min Bedrift. Min Bedrift er ditt arbeidsverktøy og viser alle tilgjengelige jobber lagt ut av brukere på tjenesten. Her har vi gjort det enkelt for deg å finne jobber hvor vinnersjansen er stor. Blant annet er det et eget filter med jobber som ønsker flere svar. Dette er jobber som har svært få svar og hvor vinnersjansen er stor. Som ny kunde kan det være lurt å kombinere å svare på de mest attraktive jobbene og de jobbene med få svar. På denne måten får du gode muligheter til å bygge en profil og få inn gode evalueringer.

Vi vinner selvfølgelig ikke alle jobbene vi svarer på, men vår opplevelse er at det er flere jobber tilgjengelig enn det vi klarer å svare på.
Björn Käiser ,
KW Elektro

Myte 4: Det er kun små jobber på Mittanbud

Med over 220.000 jobber årlig er det naturlig at det også er stor spredning på omfanget på jobbene som legges ut. Men å tro at Mittanbud kun er småjobber er feil. Faktisk er gjennomsnittsverdien av en jobb på Mittanbud 32.000 kr.

Mittanbud tilbyr kundene å legge ut jobber i et stort spenn av kategorier og tjenesteområder. Hovedvekten av disse jobbene legges under kategorien håndverk. Men innad i håndverk er det også store forskjeller i omfang og kompleksitet i det kunden ønsker å få gjort. Dette gjenspeiler også fordelingen av jobbene på Mittanbud.

Snittpris varierer med bransje

Her kan du se noen kategorier med antall jobber og snittpris på jobbene det siste året:

  • Elektriker - 22 112 jobber - 10.500 kr snittpris
  • Entreprenør - 4 874 jobber - 60.000 kr snittpris
  • Flytting og transport - 15 163 jobber - 4.000 kr snittpris
  • Hage og utemiljø - 8 792 jobber - 32.000 kr snittpris
  • Maler - 15 729 jobber - 20.500 kr snittpris
  • Maskinentreprenør - 4 966 jobber - 34.000 kr snittpris
  • Mur og betong - 17 175 jobber - 25.000 snittpris
  • Rørlegger - 19 919 jobber - 14.000 kr snittpris
  • Snekker - 40 770 jobber - 30.000 kr snittpris

Blant bedriftene på Mittanbud finner man både bedrifter som har spesialisert seg på å ta mange mindre jobber, og de som har spesialisert seg på oppdrag som helrenovering av bad. Fordelen med å være på Mittanbud er det store antall jobber som legges ut hver eneste uke. Dette gjør at du selv kan velge å svare på de jobbene som passer deg best.


Myte 5: Kundene ønsker kun tilbud, for så å gå til andre

Noen bedrifter tror at kundene kun benytter Mittanbud til å fiske etter pris slik at de i etterkant kan gå til andre aktører utenfor tjenesten. Denne myten kan vi raskt avkrefte.

På Mittanbud legges det årlig ut over 220.000 jobber i ulike kategorier. De fleste av disse jobbene inngår i kategorien håndverk. Av jobbene som legges ut så er det i underkant av 10 prosent som ikke får svar av bedrifter. Årsaken til dette kan være mange. Jobbene kan være i områder hvor det ikke finnes nok bedrifter som kan utføre jobben, eller jobben ikke er like interessant som andre jobber.


7 av 10 jobber blir utført

For de resterende 90 prosent av jobbene som får svar - altså over 200.000 jobber så vet vi at over 70 prosent av disse er utført av en bedrift på Mittanbud. Så spør du kanskje hvorfor dette tallet ikke er enda høyere? Årsaken til dette ligger i stor grad i bedriftenes evne til å gi gode svar til kundene. I en brukerundersøkelse utført i 2018 svarte over 700 brukere av Mittanbud på en rekke spørsmål om tjenesten. Blant annet om de valgte en bedrift gjennom Mittanbud, eller valgte noe annet. Vi spurte også om hva de syntes om kvaliteten på svarene de fikk av bedriftene på Mittanbud.

Sammenhengen mellom hvor fornøyde brukerne er med svarene fra bedriftene og om de valgte bedrift på Mittanbud.

Det kommer tydelig frem at det er en stor sammenheng mellom kvaliteten på svarene brukeren får og om de velger å benytte en bedrift gjennom Mittanbud. Den grønne linjen viser brukere som valgte en bedrift gjennom Mittanbud (75% av totalen). Disse var gjennomgående greit fornøyd med svarene de fikk (1=lite fornøyd med svar, 6=svært fornøyd med svar). Ser vi på den oransje linjen (25% av totalen), de som ikke valgte en bedrift gjennom Mittanbud, så ser vi at disse er betydelig mindre fornøyd med svarene fra bedriftene de mottok. Svært får brukere som var fornøyde med svarene gjennom Mittanbud valgte å bruke en bedrift utenfor tjenesten.

Kvaliteten på svarene er viktigst

Med dette kan vi si at myten om at kundene kun er ute etter å fiske etter pris på Mittanbud er usann. Om bedriften får gode svar fra bedrifter som kan vise til gode referanser og at de har forstått hva som skal gjøres, så er sjansen for å bli valgt mye større. Kundene fisker ikke etter pris, de mener at Mittanbud er det beste stedet å gå til for å få jobben gjort.


Myte 6: Kundene etterspør svart arbeid

En undersøkelse utført av Opinion viser at 2 av 10 har enten kjøpt svart arbeid eller vurderer å kjøpe svart arbeid. Men er problemet med svart arbeid større på Mittanbud enn ellers i samfunnet? Snarere tvert i mot, viser tall fra Skatteetaten.

Svart arbeid formidles via bekjente

Svart arbeid er et samfunnsproblem; ikke et særskilt problem for Mittanbud. Tall fra Skatteetatens undersøkelser viser at den mest vanlige kanalen for å komme i kontakt med de som utfører svart arbeid, er via bekjente. Tallene er klare. Av de som sa de hadde kjøpt svart arbeid, var det kun 6 prosent som hadde kommet i kontakt med dem som tilbød svart arbeid via anbudstjenester på nett.

Nulltoleranse mot svart arbeid

Mittanbud har fått ros fra Skatteetaten for sin innsats og resultater i arbeidet mot svart arbeid. Likevel opplever vi fra tid til annen at det dessverre forekommer kjøp av svart arbeid via tjenesten. Dette aksepteres naturligvis ikke, og oppdager vi en slik bedrift, blir de med en gang sparket fra tjenesten. Det samme gjelder forbrukere som kjøper svart arbeid.

Både bedrift og forbruker har mulighet til å rapportere til Mittanbud dersom de opplever svart arbeid på tjenesten.

Vinn flere jobber med gode svar til kundene

Vinn flere jobber med gode svar til kundene