Få tilbudene som matcher dine planer og ditt budsjett

Pusse opp loftet? Slik kommer du i gang!

Er du klar for å pusse opp loftet? Da har du gode muligheter til å bedre bokvaliteten og øke boligverdien. Samtidig er oppussing av loft et stort og ofte komplekst prosjekt, med mange ting å ta hensyn til. Her er våre beste tips til en vellykket renovering!

Få tilbud fra flere bedrifter

Oppussing av loft - steg for steg

Legg en gjennomtenkt plan


Et vellykket oppussingsprosjekt starter alltid med god planlegging. Tenk nøye gjennom hva du ønsker å bruke loftet til, og hva prosjektet ditt skal omfatte. Legger du ikke en helhetlig plan fra starten av, kan du gå glipp av gode muligheter og kanskje bli mindre fornøyd med sluttresultatet.


Fordi det er relativt komplekst å pusse opp et loft, er det lurt å få hjelp av profesjonelle helt fra starten av. Da vil du også få hjelp til å se muligheter og løsninger du kanskje ikke ville klart å se alene – og dermed får du enda mer ut av oppussingen. På Mittanbud kan du raskt og enkelt innhente gode tilbud fra flinke fagfolk som har lang erfaring med renovering av loft.

Få en grundig tilstandsrapport

For å minimere risikoen for fremtidige byggeskader og andre uønskede hendelser er det lurt å utarbeide en tilstandsrapport helt i starten av prosessen. Veldig mange problemer i etterkant av oppussing skyldes nemlig feil og mangler som enkelt kunne vært oppdaget.


Få hjelp av en dyktig håndverker eller entreprenør til å inspisere loftet. Med en tilstandsrapport vil du kunne avdekke fukt, råte og sopp i gulv og vegger. Sørg også for å få undersøkt den tekniske tilstanden, som blant annet innebærer branntekniske forhold, sjekk av elektrisk anlegg og VVS-tekniske anlegg.


LES OGSÅ: Kaldt øverst? Da kan du etterisolere loftet

Må noe gjøres med tak og vegger?

Når et råloft skal omgjøres til et oppvarmet oppholdsrom, kan det også være lurt å undersøke tak og vegger. Er taket helt? Er veggene godt nok isolert? Er det god nok ventilasjon? Ting som kan være aktuelt å gjøre, er å

 • fornye yttertaket
 • etablere luftespalte over isolasjonen
 • montere vindsperresjikt
 • montere varmeisolasjon
 • montere dampsperresjikt
 • montere himling
 • lage nye gjennomføringer for ventilasjon og piper
 • sette inn eventuelle takvinduer

På tide med oppussing av loftet?

Dersom du er klar for å pusse opp loftet, kan du legge ut en beskrivelse av prosjektet på Mittanbud. Du vil motta tilbud på oppussing av loft av dyktige håndverkere som er klare for å hjelpe deg!

Start her

Hva mer må du tenke på?

Når loftet skal renoveres, melder det seg mange spørsmål. Ta kontakt med en dyktig håndverker for å få svar på følgende spørsmål:


 • Er det nok plass? Får alle rom den størrelsen du ønsker deg?
 • Er det muligheter for daglys og utsyn?
 • Møter adkomstmulighetene og rømningsveiene myndighetenes krav?
 • Hvordan erstatter du et eventuelt tap av bodplass? Kan du bygge boder et annet sted?
 • Trenger du å isolere mellom veggene? Er det behov for elektrisk gulvvarme, eller er det nok med elektriske ovner?
 • Kan du bruke eksisterende trapp, eller bør du bygge en ny? I så fall: Hva slags trapp skal det være, og hvor skal den plasseres?

Må jeg søke om byggetillatelse?

Når du skal pusse opp loftet, vil du komme borti mange ulike lover og forskrifter, og det kan være vanskelig å skaffe seg en god oversikt. Vårt beste tips er derfor å involvere profesjonelle fagfolk. De kan regelverket og sørger for at prosjektet utføres i henhold til gjeldende lover og regler.

I januar 2016 ble heldigvis noen av reglene for oppussing og renovering endret, noe som gjør det mulig å gjennomføre prosjekter som tidligere nesten var umulig å få godkjent av kommunen. Dette betyr samtidig ikke at man bare kan sette i gang med å bygge ut uten å søke. Omgjøring av loftsrom til boligrom regnes som bruksendring, og dette må du alltid søke om.

Selv om du i teorien kan søke selv, er det lurt å få et profesjonelt firma til å gjøre det for deg. Søker du på egen hånd, er du også selv ansvarlig for at alt går riktig for seg, og at de tekniske kravene blir fulgt.

Nye tekniske krav (fra 2016)

 • Det skal være minst to meter under taket.
 • Det må være minst ett godkjent rømningsvindu (ikke lenger krav om utsyn).
 • Rommet må være isolert (du bestemmer selv hvor mye isolasjon).
 • Du må sørge for gode utluftingsmuligheter, enten med ventil og/eller vindu

Sikkerhetskrav som fortsatt gjelder

Regjeringen har valgt å opprettholde kravene knyttet til sikkerhet. Det betyr at du fortsatt må sørge for å oppfylle

 • kravet om brannsikkerhet
 • kravet om sikre bærekonstruksjoner
 • kravet om å bygge slik at det ikke blir fukt, mugg og råte i rommet
 • kravet om at rommet må være godt nok isolert og ventilert. Anbefalt innetemperatur er 19 grader, også i vinterhalvåret.

LES OGSÅ: Nå er det enklere å bygge om boligen


Kr 10 000 inkl. mva./kvm – kr 35 000 inkl. mva./kvm

Hvor mye koster det å pusse opp loftet?

Hva det vil koste å gjennomføre oppussingsprosjektet ditt, er naturlig nok avhengig av mange ulike faktorer. For å få et mer eksakt prisestimat må du først og fremst få en fagperson på befaring. Skal du ha bad og kjøkken, vil det naturlig nok bli dyrere, og hvis du må gjøre større inngrep i takkonstruksjonen, er dette også med på å dra opp prisen. I tillegg har naturligvis størrelsen på loftet mye å si.

Oppussing er trygt – men det skader ikke å sikre seg

Når du bruker profesjonelle håndverkere, er du i trygge hender. Samtidig betyr investeringen kanskje mye for deg og din økonomi, og da skader det ikke å være på den sikre siden. Med oppussingsforsikring fra Mittanbud og Tryg Forsikring slipper du å bekymre deg for uhell underveis – vi hjelper deg og sørger for at ting blir rettet opp dersom noe går galt.

Les mer om oppussingsforsikringen vår her.