På utkikk etter ansvarlig prosjekterende i Aukra?

Leter du etter en arkitekt som kan stille som ansvarlig prosjekterende på et byggeprosjekt i Aukra? På Mittanbud får du tilbud fra flere arkitekter som kan fungere som ansvarlig prosjekterende i Aukra.

  • Legg ut jobben helt kostnadsfritt
  • Motta uforpliktende tilbud fra bedrifter
  • Velg det tilbudet som passer deg best

Få tilbud fra kvalitetssikrede bedrifter

På utkikk etter ansvarlig prosjekterende i Aukra?

Leter du etter en arkitekt som kan stille som ansvarlig prosjekterende på et byggeprosjekt i Aukra? På Mittanbud får du tilbud fra flere arkitekter som kan fungere som ansvarlig prosjekterende i Aukra.

  • Legg ut jobben helt kostnadsfritt
  • Motta uforpliktende tilbud fra bedrifter
  • Velg det tilbudet som passer deg best
Siste jobber tilknyttet ansvarlig prosjekterende i Aukra

Doffin - 2018007 - Aukratun barnehage - PRO-gruppe

6480AUKRA

Aukra kommune skal bygge en ny barnehage ved eksisterende barnehage Furutun som ligger ved Hukkelberget på Gossen. Bygget skal erstatte midlertidig barnehage ved gamle Riksfjord skole. Det nye barnehagebygget er for barn 3-5 år og er planlagt med 5 avdelinger hver på 140 m2 BRA og en administrasjonsavdeling på 300 m2 BRA. Totalt 1.400m2 BTA. Bygget er planlagt klart til bruk fra 1. august 2020. I forbindelse med planlegging og gjennomføring av tiltaket er det behov for å engasjere en prosjekteringsgruppe bestående av ARK, IARK, LARK, RIB, RIV, RIE, ITB og RIBr som ledes av en PGL. Gruppen skal utarbeide ett forprosjekt som danner grunnlag for en totalentreprise.

Doffin -OBS! NB! Tittlen er lang og over flere se beskrivelse!!!!

6480AUKRA

NB! Tittlen er lang og over flere linjer så gjør dette om til en bedre tittel og slett dette ----- Tittlen var ---- Omsorgsbase og utleieleiligheter på Mevold. Prekvalifisering til pris- og designkonkurranse med påfølgende samspill. ------------------------------------------------------- Oppføring av et bygg på totalt 380 m2 BTA som rommer fire enkle kommunale utleieleiligheter og en enhet med to kontor + sambruksrom. Anslått prosjektkostnad inkl. MVA: kr 13,5 mill. NOK. Prosjektkostnaden omfatter kostnader utover entreprisekostnaden for bygget. (Inkluderer også tomtekjøp, byggherreadministrasjon, marginer og reserver m.m) Denne kunngjøringen gjelder prekvalifisering av deltakere til konkurransen. Det vil bli lagt opp til en samspillsfase i tidsrommet 1/5 til 30/6 i 2017. Bygget skal føres opp på byggefeltet Mevold i Julsundet i Aukra kommune. Tomtene er på til sammen 2248 m2. Prosjektet skal ferdigstilles innen 01.10.2018. Oppdragsgiver tar forbehold om endelig godkjenning av prosjektet etter at tilbud er innhentet. Fremdriftsplan: Tilbudsfrist prekvalifisering 16.01.2017 Tildeling av oppdrag 30.01.2017 Utsendelse av konkurransegrunnlag 03.02.2017 Tilbudsfrist 07.04.2017 Kontrahering 02.05.2017 Samspillperiode 15.05.2017-15.07.2017 Byggekontrakt 15.08.2017 Planlagt byggestart sept.2017