Tips og råd

Bytte vinduer? Velg vinduer som gir deg lys og varme

Ved å bytte til nye vinduer med god isolasjonsevne kan du redusere energiforbruket til oppvarming og få jevnere innetemperatur.

lyst
lyst kjøkken med stort vindu

Det lekker mye varme ut gamle vinduer og dører. Ved å bytte til nye vinduer med god isolasjonsevne kan du redusere energiforbruket til oppvarming og få jevnere innetemperatur.

Superisolerte vinduer og dører halverer varmetapet sammenlignet med vanlige vinduer. Det gir deg bedre innemiljø, økt komfort og lavere energikostnader.

U-verdi

Varmeisolasjonen til vinduene måles i varmeisolasjonsverdier (U-verdi), og det laveste tallet er best. Enova anbefaler lavenergivinduer med U-verdi 1,0 eller lavere. Eldre vinduer med enkelt, vanlig glass har en U-verdi på rundt 5,0.

I samarbeid med Lavenergiprogrammet vi deg tips til hvordan du kan tenke energismart før du setter i gang med arbeidet.

Energieffektivt vindu

Sørg for at vinduene og dørene du bestiller har god isolasjonsevne

I dag er det kun 3-lags vindu som gir en U-verdi på 0,8 eller lavere. Ved innkjøp av superisolerte vinduer er det viktig å høre med din leverandør at hele vinduet inklusiv karmen har lav U-verdi. Noen leverandører oppgir kun U-verdi på vindusglasset. Det gjør at hele vinduskonstruksjonen vil ha dårligere U-verdi enn oppgitt fordi skjøter, innramminger og lignende øker varmetapet.

U-verdi for vindu og dører er oppgitt ved en standard temperatur. Fordelen med et 3-lags vindu fremfor et 2-lags vindu, er at U-verdien er betydelig bedre i kaldt klima. Derfor er disse ekstra gunstige i norsk klima.

Store vinduer har bedre isolasjonsevne enn små

Store vindu har bedre U-verdi enn små vindu. Sprosser som deler opp vinduet i mindre deler, anbefales ikke. Ønsker du sprosser, finnes det løsninger med utvendige sprosser som enkelt kan demonteres når vinduet trenger en vask. Det går også an å kjøpe vindu som har sprosser mellom glassene.

Skyvedører har dårligere isolasjonsevne og tetthet enn andre dører. Derfor bør du unngå dette om det er mulig. Dører uten innfelt glass, har bedre isolasjonsevne enn dører med glassfelt.

Stue med takvinduer

Sjekk åpnings- og luftemuligheter

Når du skal skifte vindu og dører er det naturlig å tenke igjennom hvilke åpnings- og luftemuligheter du ønsker og trenger. Vindu finnes både med og uten spalteventil, og det finnes mange varianter av åpnings- og luftestillinger.

Nye vinduer blir som standard levert uten luftespalte. Dersom du monterer slike vinduer, må du sørge for at du få tilstrekkelig med frisk luft inn i boligen gjennom andre ventiler eller ved å installere et mekanisk balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinner.

Ved utskifting av balkongdører vil det ofte være gunstig å velge en dør som kan stå i lufteposisjon, gjerne med «lås» gjennom dørvrideren slik at lufteposisjonen kan justeres fra nesten lukket til helt åpen. Løsning for luftestilling for vindu vil variere avhenge av faktorer som nedbørsbelastning, vindforhold, støy, luftforurensning og sikkerhet.

Det finnes også løsninger på markedet som tilbyr automatisk åpning og lukking av hele vinduet eller et lite luftevindu som en del av vinduet. En slik løsning vil kunne programmeres til å lufte etter behov ut fra innetemperatur eller innendørs CO-nivå. Løsningen kan ta hensyn til utendørs parametre som solinnstråling, vindstyrke og utendørstemperatur.

Solskjerming

Bruk solskjerming aktivt – øk komforten

Det er mulig å få vinduer med solskjerming som en integrert del av selve vinduet. Du kan også montere solskjerming på utsiden av vinduene. Solskjerming gjør at boligen får en dynamisk fasade som holder sola ute når det er varmt inne, og slipper den inn ved behov.

Aktiv bruk av solskjerming kan gi bedre komfort og redusere energiforbruket betydelig. Utvendig solskjerming anbefales fordi det gir best virkning. Innvendige persienner eller gardiner har den ulempen at mye av varmen vil komme på innsiden av vinduet. Solskjerming kan også brukes om vinteren for å redusere varmetapet fra bygget.

Les mer om hvilke systemer for solskjerming som anbefales av lavenergiprogrammet.

Bytte kledning?

Skal du bytte ytterkledning og vinduene dine er mer enn 10 år gamle, bør du vurdere om du også skal bytte ut vinduene. Dette gjelder særlig dersom du skal etterisolere så mye at vinduene uansett må flyttes lengre ut i veggen.

Beholde de gamle vinduene?

Opplever du at det trekker fra vinduer og dører, men at de fortsatt er i god stand. Da kan nye pakninger og tetningslister være en god løsning.

Det er også mulig å skifte kun glasset eller dørbladet i de fleste dører og vindu, mens rammen beholdes. I slike tilfeller er det viktig å skifte pakningene, dersom disse er dårlige eller skadet. I enkelte tilfeller vil det være mulig å montere et nytt vindu på innsiden av det eksisterende vinduet (varevindu). En slik koblet løsning vil øke isolasjonsevnen og redusere varmetapet.